• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART533
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Kültür ve sanat endüstrisi dünyanın birçok ülkesinde ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Bu ders dünyada ve ülkemizde kültür ekonomisini oluşturan alt sektörlere odaklanmaktadır. Katılımcıların kültür sektörünün oyuncularını tanımaları, sektörün ekonomik boyutlarından haberdar olmaları, milli gelire ve istihdama katkı sağlayan ilgili yan sektörler hakkında bilgi sahibi dersin amacıdır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler, “kültür endüstrisi” kavramından yola çıkaracak kültür endüstrileşmesinin tarihsel gelişimini uluslararası yayılma ve etkilerini politika belgeleri, kitap ve makalelerden öğreneceklerdir.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) “Kültürün ekonomik değeri”, “yaratıcı ekonomi”, “yaratıcı kent”, “kültür politikalarında yaratıcı endüstriler” gibi ana akım kavramları tanır.

 

1,2,3

A,C

2) Kültür politikaları ve kültürün ekonomik değeri gibi konuları farklı perspektiflerden açıklaması beklenir.

 

1,2,3

A,C

3) “Yaratıcı ekonomi”, “yaratıcı kent”, “kültür politikalarında yaratıcı endüstriler” gibi konu ve kavramlarla ilgili farklı ülkelerdeki görüşleri ve bunların sanat politikaları ile bağını açıklar.

 

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

1

Giriş, tanışma, ders içeriğinin açıklanması, devam, sınav ve ödevler hakkında bilgi

2

Yaratıcı Endüstriler diskuruna giriş: Yaratıcı Endüstriler nedir?

3

YE dünyaya nasıl yayıldı? Farklı ülkelerde “yaratıcı endüstriler” kavramı

4

Makale Tartışması: S. Cunningham “Trojan Horse or Rorschach Blot? CI Discourse around the world”

5

Yaratıcı Endüstrilerin temeli: Adorno ve Kültür Endüstrisi

6

Ara sınav

7

“Kültür Endüstrisinden, Kültür Endüstrilerine”, 1960 sonrası Fransız Sosyologlar ve UNESCO Belgeleri

8

Kültürel’den Yaratıcı’ya Dönüşüm + Makale Tartışması: N. Garnham “From Cultural to Creative Industries”

9

Yaratıcı Patlama: Yaratıcı Kent, Yaratıcı Bölge vb. Tartışmalarla 1990’lar + Kitap Bölümü: C. Landry “The Creative City”

10

Yaratıcı Ekonomi

11

Yaratıcı Sınıfın Yükselişi: Richard Florida ve Etkisi

12

Kültürel Perspektiflen Yaratıcı Sınıf: Makale Tartışması Mc. Guigan “Doing a Florida Thing”

13

Çatışma: Yaratıcı Politikalar, Kültür Politikalarına karşı

14

Innovasyon Çağı mı?

Kaynaklar

  1. Adorno, T. (2007) Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi, (ed.) Ali Artun, İstanbul: İletişim
  2. Hesmondhalgh, D. (2007) The Cultural Industries, 2nd Edition, London: Sage
  3. McGuigan, J. (1996) Culture and the Public Sphere, London and New York: Routledge
  4. Landry, C. (2000), the Creative City, London: Comedia Earthscan