• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 638
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilere uluslararası terörizm teorisi ve pratiğini tanıtmayı amaçlamaktadır.Bu derste, terörizm kavramını anlasilmaya ve iç siyasette olduğu kadar uluslararası alanda da oynadığı role odaklanilacak. Buna ek olarak,bu ders terörle etkin mücadele ve terörle mücadele programlarının planlanması ve uygulanmasının pratik yönlerini kapsayacaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste siyasi şiddet, çatışma ve terörün teorik ve pratik yönlerini bir analiz seviyesinde kavratmak amaçlanmaktadır. Şiddet, Siyasal Şiddet, Terörizm konuları, ulus devlet ve etnik meseleler, özerklik, uluslararası hukuk boyutlarıyla uyumlu olarak  devletlerin kendi kaderlerini tayin etme gibi alt konuları icerir. Daha sonra El Kaide, IRA ve ETA gibi terör örgütleri, ilgili ülkelerle olan mücadeleleri göz önüne alınarak incelenecek. Son bölümde, terörizmle mücadele Türk tarihi bağlamında derinleştirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler terörizmde tanım ve motivasyon sorunlarını tartışacaklar 2,7,13 1,2,3,4,5 B,C
Öğrenciler terörizm tarihini ve kapsamini tanımlayacaklar 1,2,3 1,2,3,4,5 B,C
Uluslararası terörizmin nedenlerini, özelliklerini, eğilimlerini ve tipolojilerini analiz eder. 1,2,3 1,2,3,4,5 B,C
Öğrenciler, İngilizce ve Türkçe düşünce, sözlü iletişim ve yazma becerilerini geliştirir. 5,7 1,2,3,4,5 B,C
Öğrenciler, terörizm ve teröristleri sınıflandırmak için kullanılan başlıca tipolojileri açıklayacaklar. 1,2,3 1,2,3,4,5 B,C
Öğrenciler, terörizm araçlarını ve yöntemlerini terörist ağlar, organize suçlar ve finans konularında tartışacaklar 1,2,3 1,2,3,4,5 B,C
Öğrenciler terörizm ile dini köktendincilik ve etno-ulusçuluk arasındaki ilişkileri değerlendirecekler 1,2,3 1,2,3,4,5 B,C
Öğrenciler, intihar saldırılarının ardındaki sebepleri araştıracaklar. 1,2,3 1,2,3,4,5 B,C
Öğrenciler terörizm üzerindeki medya etkisini açıklayacak 1,2,3 1,2,3,4,5 B,C
Öğrenciler terörle mücadele stratejilerini tartışacaklar 1,2,3 1,2,3,4,5 B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyasi Şiddet, Çatışma ve Terör: Teorik Yontemler Richard Devetak and Christopher W. Hughes: The Globalisation of Political Violence, Routledge, 2008, p.76-143.
2 Terörizm Tarihi, Terörizm Nedir? Sınıflandırma ve Kategorileri, Terörizm Nedenleri, Taktikler, Silahlar ve Hedefler James M. Lutz and Brenda J. Lutz, Global Terrorism, Routledge, 2008, p.1-48.

Robin M. Frost, Terrorist psychology, motivation and strategy, The Adelphi Papers, 24 Nov 2006

3 Etnik, Sol-Sağ ve Dini Terörizm Andrew T H Tan, The Politics of Terrorism, Routledge, 2011, p.25-80.

Jeroen Gunning & Richard Jackson, What's so ‘religious’ about ‘religious terrorism’? Critical Studies on Terrorism Publication Aberystwyth, UK, 16 Dec 2011.

4 Terör Örgütu Modelleri A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century                       15 August 2007, Chapter 3

Michael Jacobson, Terrorist Financing and the Internet a a Stein Program on Counterterrorism and Intelligence, Studies in Conflict & Terrorism Publication, The Washington Institute for Near East Policy , Washington, DC, 09 Mar 2010.

5 Devlet Teroru Richard Jackson, Eamon Murphy and Scott Poynting (Edt.): Contemporary State Terrorism Theory and Practice, Routledge, 2010, p.12-27, 68-25, 196-202, Conclusions.

James M. Lutz and Brenda J. Lutz, Global Terrorism, Routledge, 2008,p.49-66.

Bill Calcutt, Just war theory and the war on terror, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Macquarie University, Sydney, Australia,07 Sep 2011.

6 Karşı Terörizm (Doktrin) Thomas Rid and Thomas Keaney (Edt), Understanding Counterinsurgency Doctrine, operations, and challenges, Routledge, 2010, p.1-59.

James M. Lutz and Brenda J. Lutz, Global Terrorism, Routledge, 2008, p.261-282.

Armin Krishnan, Targeting Individuals: Overcoming the Dilemmas of Secrecy, Contemporary Security Policy Publication, 28 Jun 2013.

7 Terörle Mücadele Thomas Rid and Thomas Keaney (Edt), Understanding Counterinsurgency Doctrine, operations, and challenges, Routledge, 2010, p.73-255.
8 Ara-Sinav  
9 ABD & El-Kaide Bruce Hoffman, Counterterrorism Strategy for the Obama, Terrorism and Political Violence Publication, Washington, D.C., 2010.

Megan Smith & James Igoe Walsh, Do Drone Strikes Degrade Al Qaeda? Evidence From Propaganda Output, Terrorism and Political Violence Publication, Washington, D.C., 2013.

Martin Rudnera, Al Qaeda's Twenty-Year Strategic Plan: The Current Phase of Global Terror, Studies in Conflict & Terrorism Publication, 2013.

10 Ingiltere & IRA Cameron I. Crouch, Managing Terrorism and Insurgency Regeneration, recruitment and attrition, Routledge, 2010, p.84-120.

Mary L. Volcansek, British Experience with Terrorism; From the IRA to Al Qaide, Courts and Terrorism, 2008, p.89-109.

11 Ispanya & ETA Anthony T. Spencer and Stephen M. Croucher, Basque Nationalism and the Spiral of Slience, An Analysis of Public Perceptions of ETA in Spain and France, SAGE Publications, December 16, 2008.

Assia Alexieva, Targeting the Roots and Goals of ETA:  A Counter-Terrorist Strategy to Consider? Journal of IPS, Spring 2006, Vol.5, p.53-65.

12 Diger Teror Orgutleri Benedetta Berti, Armed Groups as Political Parties and Their Role in Electoral Politics: The Case of Hizballah, Studies in Conflict & Terrorism Publication, 2011.

Thomas H. Johnson, Taliban adaptations and innovations, Small Wars & Insurgencies, Feb 2013.

Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/rpic20

Lise Waldek & Shankara Jayasekara, Boko Haram: the evolution of Islamist extremism in Nigeria Centre for Policing, Intelligence and Counter Terrorism (PICT) , 07 Sep 2011.

Khuram Iqbal & Sara De Silva, Terrorist lifecycles: a case study of Tehrik-e-Taliban Pakistan a Center for Policing, Intelligence and Counter Terrorism (PICT) , Australia,29 May 2013.

US Deparment of State, Documents, Chapter 6 terror groups.

13 Turkiye'de Terörle Mücadele Sait Yılmaz, Terör ve Türkiye, Kum Saati Yayınları, 2010.
14 Türkiye'de Ayrılıkçı Terör Sait Yılmaz, Question of Strategy in Counter-Terrorism: “Turkish Case”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 1, January 2011, p.140-151.

Yılmaz Ensaroğlu, Turkey’s Kurdish Question  and the Peace Process, Insight Turkey Vol. 15 / No. 2 / 2013, pp. 7-17.

15 Final Sinavi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Mikkel Thorup, An Intellectual History of Terror War, violence and the state, Routledge, 2010.

Asaf Siniver (Edt.), International Terrorism Post- 9/11 Comparative dynamics and responses, Routledge, 2010.

Tushar K.Ghosh, Mark A.Prelas, Dabir S.Viswanath Sudarshan K.Loyalka (Edt.), Science and Technology of Terrorism and Counterterrorism University of Missouri  Columbia, Markel Dekker, 2002. 

Alexander Yonah (Edit.): Combating Terrorism Strategies of Ten Countries, The University of Michigan Press, (2005).

Cindy Combs: Terrorism in the Twenty – First Century, 2nd Edition, Prentice Hail, (New Jersey, 2000).

Haydar Çakmak: Terörizmin Finansmanı ve Ekonomisi, Barış Platin Kitabevi, (Ankara, 2009).

Rohan Gunaratna: The Changing face of Terrorism, Marshall Cavendish Academic, (Singapore, 2005)

Ingmar Karlsson: Din, Terör ve Hoşgörü, Homer Kitabevi, Çev. T.Kayaoğlu, (İstanbul, 2005).

David E. Long: Anatomy of Terrorism, The Free Press, (New York, 1990).

Ümit Özdağ: Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi? Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor?, Kripto Yayınları, (Ankara, 2010).

Richard Perle, David Frum: Şeytana Son, Terörde Savaş Nasıl Kazanılır? (İst., 2004).

Alex P. Schmid, Albert J. Jongman: Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, North-Holland Publishing Company, (Amsterdam, 1998).

Paul Wilkinson: Strategic Implications of Terrorism, in Terrorism and Political Violence, M.L.Sondhi (ed.), Indian Council of Social Science Research, Har-an and Publications, (India, 2000).

Fatma Taşdemir, Uluslar arası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, Uluslar arası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara: Nisan 2006.

Diğer Kaynaklar David H. Uckoa, Critics gone wild: Counterinsurgency as the root of all evil, a College of International Security Affairs (CISA), National Defense University, Washington, DC Published online: 28 May 2014.

Russell D. Howard, ‘’Understanding Al Qaeda’s Application of the New Terrrorism: The Key to Victory in the Current Campaign,’’ from Terrorism and Counterterrorism, Understanding the New Security Environment, Russell D. Howard and Reid L. Sawyer (eds.), McGraw-Hill, 2004.

Barry R. Posen, ‘’The Struggle Against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics’’ International Security (Winter 2001/2002), reprinted in Terrorism and Counterterrorism, Understanding the New Security Environment, Russell D. Howard and Reid L. Sawyer (eds.), McGraw-Hill, 2004.

James Fallows (January/February 2005), A ‘’containment’’ Strategy for the Age of Terror, the Atlantic Monthly,

Samuel Huntington, ‘’The Clash of Civilization,’’ Foreign Affairs, Summer 1993.

Sebestyen L. v. Gorka published the article The New al Qaeda: generations two and three in The Jamestown Foundation’s Terrorism Monitor, Vol. II. , Issue 14, and July 15, 2004.

James D. Fearon and David D. Laitin, ‘’Ethnicity, Insurgency, and Civil War,’’ American Political Science Review, Vol. 97, No. 1, February 2003, pp.75-90.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Vize ve Final Sinavlari yapilacaktir

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Final 2 60
Ödev 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin  ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.       X    
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak     X      
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme. X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. X          
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.   X        
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.     X      
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.   X        
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.     X      
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.     X      
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.    X          
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma. X          
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.      X      
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15 240
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 40 40
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15.12
Dersin AKTS Kredisi     15