• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 637
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, Soğuk Savaş’ın bitimi ile başlayıp günümüze değin devam eden ve uluslararası siyaseti etkileyen önemli konuları ve kurumları incelemektir.

Dersin İçeriği: 

Küresel adalet ve barış iddiası ile ortaya çıkan bir takım ideolojiler konu edilirken, bunların başarı seviyeleri analiz edilmektedir. Dersin ilk kısmında Beşeri mevzulara temas ederken, ikinci kısmında Çatışma ve Güvenlik mevzularına değinilmektedir. Hem ders esnasında, hem de sınavlarda öğrenci mevzuları farklı açılardan ele alıp, eleştirel bir metod kullanarak karşı görüşleri değerendirebilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası siyasete yön veren temel kavramları tanımlayabileceklerdir. 1 1,2,3,4 A,B,C
Mevzuları muhtelif yönleri ile ifade edebilecektir. 3 2,4 A,C
Yazarlar tarafından öne sürülen çeşitli görüşleri çözümleyebilecektir. 3 2,3,4 A,B,C
Farklı görüşleri karşılaştırabilecek donanıma sahip olacaktır. 3 1,2,3 A,D
Bir takım görüşleri ihtiva eden bir duruş belirleyecektir. 3 2,3,4 A,C
Dünya haritasına baktığında100 den fazla ulus devlet ve başkentlerini tanıyacaktır. 1 2,4 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İran ve Nükleer Silahlar Waltz, K. s.2-5
2 Savaş Geleneği: Bölüm 1 Walzer, M. , 480-484
3 Savaş Geleneği: Bölüm 2 Ignatieff, M., 82-111.
4 İnsan Güvenliği Ignatieff, M., 82-111.
5 İnsan Hakları Baylis, Smith and Owens, s. 506-521
6 Beşeri Müdahale Baylis, Smith and Owens, s. 522-539
7  

 

Koruma Sorumluluğu

Uluslararası Müdahale ve Devlet Egemenliği Komisyonu;Foreign Policy’den ilgili bölümler
8 Vize Sınavı -
9 Soğuk Savaşın Sonu: Tarihin Sonu mu? Fukuyama, F., 341-354
10 Yeni bir yüzyıl için yeni ideolojiler: Bölüm 1 Barber, B., “Jihad vs. McWorld”
11 Yeni bir yüzyıl için yeni ideolojiler: Bölüm 2 Qutb, S., 43-62.
12 Medeniyetler Çatışması? Huntington, S., 22-49.
13 Modernizm Mirası: Sekülerizm ya da Çoğulculuk? Berger, P: “Religion in a Globalizing World”
14 Modernizm Mirası: Sekülerizm ya da Çoğulculuk? Berger, P: “Religion in a Globalizing World”
15 Final         -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu BAYLIS, John, Steve SMITH and Patricia OWENS. 2008. The Globalization of World Politics, 4th edition. Oxford University Press.
Diğer Kaynaklar BAYLIS, John, and Steve SMITH. 2005. The Globalization of World Politics, 3rd edition. Oxford: Oxford University Press.

 

BARBER, Benjamin R. March 2002. “Jihad vs. McWorld” in The Atlantic Monthly, available athttp://www.theatlantic.com/doc/199203/barber.

 

BERGER, Peter. 2006. ‘Religion in a Globalizing World’. Interview with Peter Berger sponsored by thePew Charitable Trust, The Pew Forum on Religion and Public Life, available at:http://www.pewforum.org/Politics-and-Elections/Religion-in-a-Globalizing...(2).aspx.

 

BOSCO, David, et al. 2011. ‘Did Qaddafi’s End Justify the Means?’ in Foreign Policy available at:http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/18/did_qaddafis_end_justif....

 

EVANS, Gareth, and Mohammed SAHNOUN. 2001. Report: The Responsibility to Protect. International Commission on Intervention and State Security, available at:http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf

 

FRIEDMAN, Thomas. 2000. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. New York: Anchor House.

 

FUKUYAMA, Francis. 2006 (1992). The End of History and the Last Man. New York: Free Press.

 

HOMANS, Charles. 2011. ‘The Responsibility to Protect: A Short History’ in Foreign Policy, available at:http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/responsibility_to_protect_

             a_short_history.

 

HUNTINGTON, Samuel P. 1993. 'The Clash of Civilizations?' in Foreign Affairs, 72(3): 22-49.

 

IGNATIEFF, Michael. 2005. The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

KELLEY, Laura M. and Nicholas Eberstadt. 2005. Behind the Veil of a Public Health Crisis: HIV/AIDS in the Muslim World, Seattle, WA: The National Bureau of Asian Research.

 

MANDEL, Ruth. 1996. “’Fortress Europe’ and the Foreigners Within: Germany’s Turks” in The Anthropology of Europe: Identities and Boundaries in Conflict, Victoria A. GODDARD, et al., editors. Oxford: Berg.

 

NAYAR, P.K.B. 2005. “Health Equity”, in World Congress: Health Challenges of the Third Millennium,The International Forum for Social Sciences and Health, Istanbul: Yeditepe University, vol. 1, 77-84.

 

QUTB, Sayyid. (1990). 'Jihad in the Cause of Allah' in Milestones. Indianapolis: American Trust Publications, pp. 43-62.

 

SCHWARZ, Benjamin. 1995. “The Diversity Myth” in The Atlantic Online athttp:www.theatlantic.com/politics/foreign/divers.htm.

 

WALTZ, Kenneth. 2012. ‘Why Iran Should Get the Bomb’ in Foreign Affairs, 91/4, July/August, pp. 2-5.

 

WALZER, Michael. 1977. “The Rules of War” in Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Arguments. New York: Penguin Books.

 

____________. 2007. ‘On Fighting Terrorism Justly’, in International Relations, 21/480-484.

 

Web Links

Global Policy Forum  <www.globalpolicy.org>

Council on Foreign Relations <http://www.cfr.org>

The United Nations <www.un.org>

International Monetary Fund <www.imf.org>

North Atlantic Treaty Organization <www.nato.org>

World Trade Organization <www.wto.org>

The Heritage Foundation (conservative think tank, policy formation) <http://www.heritage.org>

The Brookings Institution (liberal think tank, policy formation) <www.brookings.edu>

Woodrow Wilson International Center for Scholars <www.wilsoncenter.org>

World Policy Institute (affiliated with New School for Social Research, NY City <http://www.worldpolicy.org>

JOURNALS AND PERIODICALS

Tüm gazeteler (in Turkish) <http://www.tumgazeteler.com>

Middle East Review of International Affairs Journal <http://meria.idc.ac.il>

Foreign Affairs <http://www.foreignaffairs.org>

The Economist <www.economist.com>

New York Times <www.nytimes.com>

Washington Post <www.washingtonpost.com>

The Guardian <www.guardian.co.uk>

HaAretz (Israeli newspaper) <http://www.haaretz.com>

The Jerusalem Post <http://www.jpost.com>

Al Jazeera http://english.aljazeera.net

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Haftalık yapılması gereken okumalar hakkında testler.
Sınavlar Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Test 1 10
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.         X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.         X  
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.         X  
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir. X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.   X        
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.     X      
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.   X        
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.         X  
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.     X      
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.       X    
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.   X        
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.         X  
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.         X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir. X          
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15 240
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 40 40
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15.12
Dersin AKTS Kredisi     15