• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 653
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu seminer her hafta farklı bir konu tartışılmak üzere düzenlenmiştir. Seminere, Modern Hindistan tarihini ana hatlarıyla açıklamakla başlanıp, Hindistan'ın sosyal, ekonomik ve siyasal hayatı incelenecektir. Öğrenciler belirli bir konuyu ya da dönemi ele alarak iyi temellendirilmiş bir araştırma projesi hazırlamakla yükümlüdür.

Dersin İçeriği: 

Ders modern Hindistan’ın oluşumu, ulusal hareket ve bağımsızlık, Hindistan devletinin yapısı, sosyal yapı, dış politika, ekonomik gelişme ve Hindu milliyetçiliğinin yükselişi konularını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hindistan’ın muhtelif dini, kültürel, siyasi gelenek ve adetlerini anlayarak, konu hakkında çokkültürlü ve küresel bir bakış açısına sahip olma. 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Hindistan’ın siyasal, sosyal ve ekonomik hayatındaki belli başlı bazı teorik değişimleri yorumlama ve bunları ülkenin günlük tecrübeleriyle ilişkilendirme. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Hindistan’ın ulus inşası, devletin oluşumu, modernleşme, küreselleşme, ekonomik gelişme, demokratikleşme süreçlerini disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir çerçeveden inceleyebilme. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Hindistan siyasetindeki belli başlı tartışmaların ve geleneklerin yükselişini tartışma. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Hindistan’ın sosyal, siyasi ve ekonomik yapısına ilişkin kalitatif ve kantitatif veri toplama ve bunları bir ödev dahilinde yorumlama. 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Siyasal ve sosyal bilimler model ve teknikleri uygulayarak disiplinler arası bir yaklaşım dâhilinde Hindistan siyasetindeki başlıca konuları açıklama. 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Hindistan’a dair İngilizce birincil ve ikincil kaynaklar üzerinde kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirme. 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Modern Hindistan’ın oluşumu ile Modern Türkiye’nin gelişimini karşılaştırma. 4, 13 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Hindistan Fikri Shashi Tharoor (2000) “Who is an Indian,” SAIS Review 20(1):103-105.

“Timeline: India, A chronology of key events” available on BBC website:   http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1155813.stm

3 Tarihsel Perspektiften Modern Hindistan (1765-1857) Stanley Wolpert (2000) A New History of India (New York: Oxford University Press), 187-238.

Maria Misra (2003) “Lessons of Empire: Britain and India,” SAIS Review, 23(2):133-153.

Ronald Inden (1986) ‘Orientalist Constructions of India’ Modern Asian Studies, 20(3): 401-446.

Sudipta Sen (2002) “Uncertain Dominance: The Colonial State and Its Contradictions (with notes on the History of Early British India,” Nepantla: Views from South, 3 (2): 391-406.

4 Tarihsel Perspektiften Modern Hindistan (1857-1914) Stanley Wolpert (2000) A New History of India (New York: Oxford University Press), 239-285.

M. S. Rajan (1969) “The Impact of British Rule in India,” Journal of Contemporary History, 4(1):89-102.

Sanjay Seth (1999) “Rewriting Histories of Nationalism: The Politics of Moderate Nationalism in India, 1870-1905,” The American Historical Review, 104(1): 95-116.

Andrew Sartori (2003) “The Categorical Logic of a Colonial Nationalism: Swadeshi Bengal, 1904-1908,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 23(1/2): 271-285.

Bernard Porter (2003) “Married to the Empire: Gender, Politics and Imperialism in India, 1833-1847,” Modernism/Modernity, 10(4):761-762.

5 Ulusal Hareket ve Bağımsızlık (1914-1947) John R. McLane (1970) ‘Nationalism in Transition,’ in The Political Awakening in India, (London: Prentice), 51-97.

Stanley Wolpert (2000) A New History of India (New York: Oxford University Press), 286-350.

Ray T. Smith (1968) “The role of India’s Liberals in the Nationalist Movement, 1915-47,” Asian Survey, 8(7): 607-624.

Anshuman Mondal (2001) “Gandhi, Utopianism and the Construction of Colonial Difference,” International Journal of Postcolonial Studies, 3(3): 419-438.

John R. McLane (1970) ‘The Coming of Independence,’ in The Political Awakening in India, (London: Prentice), 171-180.

6 Hindistan Devletinin (yeniden) İnşası: Anayasa, Kongre, Parti ve Liderlik Stanley Wolpert (2000) A New History of India (New York: Oxford University Press), 351-370.

Margaret Fisher (1967) “India’s Jawaharlal Nehru, Asian Survey, 7(6): 363-373.

Atul Kohli (2004) ‘India’ in Amoretti and Bermeo (eds.) Federalism and Territorial Cleavages, (Baltimore: John Hopkins Press).

Robert L. Hardgrave, Jr. (1970) “The Congress in India—Crisis and Split,” Asian Survey, 10(3):256-262.

Rajni Kothari (1970) Change and Continuity in India’s Party System,” Asian Survey, 10(11): 937-948.

Emma Mawdsley (2002) “Redrawing the Body Politic: Federalism, Regionalism and the Creation of New State in India, Commonwealth and Comparative Politics, 40(3):34-54.

Pratap Bhanu Mehta (1997) “India amid Consensus,” Journal of Democracy, 8(1): 55-69.

7 Sosyal Yapı (Sekülarizm, Hindistan Ulusu, Kast, Anayasal Federalizm, Dil Sorunu ve Bölgesellik) Sunil Khilnani (2000) ‘Who is an Indian,’ The Idea of India, (New York: Farrar 150-195.

Lelah Dushkin (1967) “Scheduled Caste Policy in India: History, Problems and Prospects,” Asian Survey 7(9): 626-636.

Iqbal Narain (1976) “Cultural Pluralism, National Integration and Democracy in India,” Asian Survey, 16(10): 903-917.

Lloyd Rudolph (1965) “The Modernity of Tradition: The Democratic Incarnation of Caste in India, APSR, 59(4): 975-989.

Paul Brass (2004) “Elite Interest, Popular Passions and Social Power in the Language Politics of India,” Ethnic and Racial Studies, 27(3): 353-375.

E. Sridharan (2004) “The Growth and Sectoral Composition of India’s Middle Class: Its Impact on the Politics of Economic Liberalization”

8 Ara Sınav  
9 Indira Gandhi Dönemi’nin Hindistan demokrasisine etkisi – 1964 Liderlik Mücadelesi, 1974 Olağanüstü Hal, Punjab Stanley Wolpert (2000) A New History of India (New York: Oxford University Press), 371-406.

W. H. Morris Jones (1966) “India: The trial of Leadership,” Asian Survey, 6(2): 67-75.

Stanley A. Kochanek (1966) “Post-Nehru India: The Emergence of New Leadership,” Asian Survey, 6 (5): 288-299.

Ram Joshi (1975) “India 1974: Growing Political Crisis,” Asian Survey, 15(2):85-95.

Richard L. Park (1975) “Political Crisis in India, 1975, Asian Survey, 15(11): 996-1013.

Norman D. Palmer (1976) “India in 1975: Democracy in Eclipse,” Asian Survey, 16(2): 95-110.

V. P. Dutt (1976) “The Emergency in India: Background and Rationale, Asian Survey 16 (12): 1124-1138.

10 Dış Politika: Dekolonizasyon, Bağlantısızlık, Nükleer Silahlanma, Kashmir Sumantra Bose (2000) “Kashmir: Sources of Conflict, Dimensions of Peace,” Survival 41(3): 149-171.

E. M. Hause (1960) “India: Noncommitted and Nonaligned,” The Western Political Quarterly 13 (1):70-82.

Deepa M. Ollapally (2001) “Mixed Motives in India’s Search for Nuclear Status,” Asian Survey 41(6): 925-942.

Tatyana L. Shaumian (1988) “India’s Foreign Policy: Interaction of Global and Regional Aspects,” Asian Survey 28(11):1061-1169.

S. D. Muni (    ) “India and the Post-Cold War World: Opportunities and Challenges,” Asian Survey, 31(9) 862-874.

Partha S. Ghosh (    ) “Foreign Policy and Electoral Politics in India: Inconsequential Connection” Asian Survey, 34(9):807-817.

11 Ekonomik Gelişme T. Roy (2002) “Economic History and Modern India,” Journal of Economic History

G. Datt, M. Ravallion (2002) “Is India’s Economic Growth Leaving the Poor Behind?” Journal of Economic Perspectives

Baldev Raj Najar (    ) “Political Structure and India’s Economic Reforms of the 1990’s,” Pacific Affairs, 71(3): 335-358.

Baldev Raj Nayar (2000) “The limits of Economic Nationalism in India: Economic Reforms under the BJP-led Government, 1998-1999.

12 Hindu Milliyetçiliğinin Yükselişi Ashutos Varsney (1997) “Postmodernism, Civic Engagement, and Ethnic Conflict: A Passage to India,” Comparative Politics, 30(1):1-20.

James Manor (1996) “Ethnicity and Politics in India,” International Affairs, 72(3): 459-475.

Atul Kohli (1997) “Can Democracies Accommodate Ethnic Nationalism? Rise and Decline of Self-Determination Movements in India,” The Journal of Asian Studies, 56(2): 325-344.

Yogendra K. Malik and Dhivendra K. Vaipeyi (1989) “The Rise of Hindu Militancy: India’s Secular Democracy at Risk,” Asian Survey, 29(3):308-325.

Subrata K. Mitra (2003) “The morality of Communal Politics: P. Brass, Hindu Muslim Conflict, and the Indian State,” India Review 2(4): 15-30.

13 Geleceğe Dair Beklentiler: Yeni Yüzyılda Hindistan Nereye Gidiyor? Nirvikar Singh (2002) “Miracles and Reform in India: Policy Reflections,” Asian Survey, 42(5): 708-722.

Bhabani Sen Gupta (1997) “India in the Twenty-First Century,” International Affairs, 73(2): 297-314.

Alexander Evans (    ) “India Flexes its Muscles,” Foreign Policy 130: 94-96.

I. G. Patel (    ) “On taking India to the 21st Century,” Modern Asian Studies, 21(2): 209-231.

Jessie Lloyd and Nathan Nankisell (2002) “India, Pakistan and the Legacy of September 11th,” Cambridge Review of International Affairs, 15(2): 269-287.

Robert M. Hathaway (2003) “India transformed: parsing India’s new foreign policy,” India Review, 2(4): 1-14.

George Perkovich (2003) “Is India a Major Power?” The Washington Quarterly 27(1): 129-144.

14 Karşılaştırmalı Perspektiften Devlet ve Toplum: Türkiye ve Hindistan Srirupa Roy (2006) “Temple and Dam, Fez and Hat: The Secular Roots of Religious Politics in India and Turkey,” available on site http://www.ssc.upenn.edu/polisci/programs/comparative/roypaper.pdf
15 Sonuç  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 .25
Sunum 1 .25
Ödev 1 .50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.         X  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak       X    
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.       X    
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.   X        
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.       X    
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.     X      
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.      X        
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.     X      
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.          X  
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10    160
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 30 30
Toplam İş Yükü         253
Toplam İş Yükü / 25 (s)        10.12
Dersin AKTS Kredisi          10