• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 627
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencilere geniş bir kuramsal bakış açısı kazandırır; ulus, sınıf, kabile, etnik, toplumsal cinsiyet ve inanç gibi kimlik terimlerinin algılanmasını sağlar.

Dersin İçeriği: 

Böylesi terimlerin tarihi-bağlamsal anlamlarının ve kullanım farklılıklarının ve/veya etkilerinin farkında olarak, bazı düşünürler her terimin farklı anlamlarını ayırt eden sınıflamalara teşebbüs etmişlerdir. Bazıları da ya kendi çalışmaları bağlamındaki kendi tanımlamalarını sunarlar ya da sadece kendi seçtikleri çevirili veya çevirisiz yerel terminolojiyi kullanırlar. Diğer birçokları yazında bu terimleri hala çok gevşekçe uygularlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ulus, kabile, kimlik, etnik, inanç ve toplumsal cinsiyetin tanımlarını anlamak 2 1,2,3 A,C
Kimlik terimine (çizgisel evrimin evrensel sosyolojik sınıflarından daha geniş) kültürel ve toplumsal bir konu olarak yaklaşmak 2,4 1,2,3 A,C
Kendi çalışmalarının bağlamında kendi tanımlarını sunmak 2,6 1,2,3 A,C
Kendi seçtikleri yerel terminolojiyi çeviriyle ya da çevirisiz kullanmak 2 1,2,3 A,C
Kimliğin her bağlamama uymayabilen, yeni terimleriyle karşılaşıldığında eleştirel olmak 2,4 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kimlik nedir? Tek, standart ya da evrensel bir gerçek mi? Kimliğin temel

özellikleri ve çeşitleri

Bilgin, Nuri 1994 Sosyal          Bilimlerin Kavşağında  Kimlik    Sorunu,  İzmir:Ege Yayıncılık.    

Williams,   Raymond1988        [1983/1976] “Ethnic,”            pp:119-­‐120;“Nationalist,pp:    213-­‐214;   

“Native,” pp: 215-­‐216 (Also            see, “Folk,”  pp: 136-­‐137,     &        “Genetic,”  pp:142-­‐143, Keywords:A Vocabulary of Culture and Society,  London: Fontana Press (An Imprint   of  Harper Collins Publishers).      

2 Bir kimliğin oluşumu, yeniden oluşumu veya

değişimi

 

Temel unsurlar:

Zaman,

Mekan,

Bağlam

Anderson, Benedict 1983       

Imagined Communities:         Reflections on   the Origin and          Spread   of       Nationalism, London: Verso Editions   and   NLB.     

3  

Temel unsurlar:

Zaman,

Mekan,

Bağlam

 

Türkiye’den ve Diğer Ülkelerden

Örnekler

Bentley,           Carter 1983   

“Theoretical   Perspectives   on Ethnicity and     Nationality,”             in Sage   Race             Relations Abstracts          

4 Dönem

Ödevi

Konularının

Seçimi

 

Kimliğin

Çeşitliliği

 

Kimliğin

Barth,       Fredrick                1969      

Ethnic       Groups                 and        Boundaries,           Boston:                Little      Brown      and        Company.

5 Farklı

Türleri,

Diğer Toplumlarla ve

Toplumdaki

Zaman

Boyunca

Karşılaştırm a

Khoury, Philip  S. and             Joseph Kostiner (eds.) 1990    

Tribes    and     State            Formation         in       the     Middle             East,             Berkeley        ·∙  Los    Angeles         ·∙       Oxford:             University      of California             Press.          

Lindner, Paul     Rudi    1982            

“What     Was    a Nomadic     Tribe?”             Comparative            Studies in Society and             History,         24(4)/    Oct.:             689-­‐711.    

6 Dönem

Ödevi

Konularının

Tebliği İçin

Teslim

Tarihi

 

Kabilesel

Kimlik

Alter,        Peter     1991       (1989    

Nationalism,         (Trans.                  by   Stuart McKinnon-­‐Evans),           London                 ·∙                   New      York       ·∙ 

Melbourne            ·∙             Auckland:   Edward    Arnold   (A           divisionof  Hodder                   &  Stoughton).

7 Ulusal Kimlik Cox, Oliver C.  1970             [1948] 

Cast, Class, and                   Race:     A             Study of  Social    Dynamics, Garden           City,          New     

York:

8 Sınıf Kimliği “Gramsci’s             Relevance           for          the            Study    of            Race      and        Ethnicity,”              Journal                 of            Communication  Inquiry,                 10(2):    5-­‐27.      
9 Ara Sınav Irk Kavramı  
10 Dini Kimlik Nakavi, Ali  Muhammed          1992İslam      ve Miliyetçilik,             İstanbul: Bengisu         Yayİncılık
11 Bireysel Sunumlar ve

Tartışmalar (Öğrenci sayısına

bağlı olarak 15-20 dakika)

--------
12 Bireysel Sunumlar ve

Tartışmalar (Öğrenci sayısına

bağlı olarak 15-20 dakika)

---------
13 Bireysel Sunumlar ve

Tartışmalar (Öğrenci sayısına

bağlı olarak 15-20 dakika)

----------
14 Bireysel Sunumlar ve

Tartışmalar (Öğrenci sayısına

bağlı olarak 15-20 dakika)

-----------
15 Dönem

Ödevlerinin

Teslim

Tarihi

-----------

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Anderson, Benedict 1983       

Imagined   Communities:   Reflections       on   the   Origin          and  Spread   of  Nationalism

Verso     Editions and    NLB.

Diğer Kaynaklar Aydın,    Suavi   1993           

Modernleşme    ve      Milliyetçilik,             Ankara:         Gündoğan      Yayınları.

 

Bentley, Carter            1983            HT 1501   S23

“Theoretical       Perspectives            on      Ethnicity        and     Nationality,”             in          Sage             Race             Relations      

Abstracts,  8(2)           &8(3),

 

 

Bilgin,     Nuri    1994            

Sosyal    Bilimlerin      Kavşağında    Kimlik           Sorunu,         İzmir:           Ege     Yayıncılık.     

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Bir ödev ve bir sunum olacaktır
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve kuramlarına hâkim olmak.     x      
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi kavram ve kuramları kullanarak anlamak ve yorumlayabilmek.       x    
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı bir bakış açısına sahip olmak.       x    
4 Stajlar ve araştırma projelerine katılarak bireysel sorumluluk ve ekip çalışması deneyimi kazanmak.   x        
5 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         x  
6 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.       x    
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazanarak akademik ve mesleki ortamlarda yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak.       x    
8 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.   x        
9 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.            x  
10 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15    240
Ara Sınav 1 30 30
Sunum 1 20 20
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)        15.12
Dersin AKTS Kredisi          15