• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 624
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu derste; siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplininde kullanılan nicel yöntemlerin detayları ve bu yöntemler aracılığıyla toplanmış verinin istatistiksel analizi ele alınmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplininde kullanılan nicel yöntemlerin detayları ve bu yöntemler aracılığıyla toplanmış verinin istatistiksel analizinin hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde incelenmesi bu derste amaçlanmaktadır. Öncelikle, davranışsal yaklaşımları belirlemek üzere kullanılan anket ve deneysel yöntem aracılığıyla toplanan verinin analizine dersin içeriğinde ağırlık verilecektir. Bunun yanında, birincil ya da ikincil kaynaklardan elde edilen veri analizinin yapılabilmesi için istatistiksel yöntemler öğretilecektir. Konu başlıkları arasında, olasılık, çapraz tablo yapımı, temel istatistiksel testler, çoklu regresyon, logit ve probit analizleri yer almaktadır. Öğrencilerin analizleri yapabilmesi için STATA ve R programları da öğretilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Nicel yöntemlerin temel unsurları hakkında bilgi sahibidir. 1,2,3,4,5 1,2,3 A, B
Hipotez oluşturmayı, değişken belirlemeyi ve ölçme yöntemlerini öğrenir. 1,2,3,4,5 1,2,3 A, B
Değişkenlerin teorik ve analitik temel analizlerini yapabilir. 4,5,6 1,2,3 A, B
Temel istatistiksel analizleri ve değerlendirmeleri yapabilir.  5,6,7 1,2,3 A, B
Değişkenler arası ilişkilerin istatistiksel değerini hesaplayabilir. 7,9,10 1,2,3 A, B
İkili ve çoklu regresyon yapabilir ve sonuçları yorumlayabilir. 10,11,12,13  1,2,3 A, B
Bağımlı değişkenin niteliğine göre regresyon modelini oluşturabilir ve sonuçları grafik halinde sunabilir. 12,13,14 1,2,3 A, B
Derste işlenen örnekleri değerlendirebilir. 12,13,14 1,2,3 A, B
Öğrencinin, konu ile ilgili alternatif yollar, politikalar üretmesi sağlanır. 15 1,2,3 A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel ve Nicel Yöntemlere Giriş The Essentials of Political Analysis Pollock – 2. Ünite
2 Araştırma Tasarımı ve Hipotez Oluşturma The Essentials of Political Analysis Pollock – 3. Ünite
3 Kavramlar, Değişkenler, Ölçekler ve Analiz Birimi The Essentials of Political Analysis Pollock – 3. Ünite
4 Merkezi Dağılım   

The Essentials of Political Analysis Pollock – 4. Ünite

5 Hipotez Temelli Kıyaslamaların Yapılması  The Essentials of Political Analysis Pollock – 5. Ünite
6 Kontrollü Kıyaslamalar The Essentials of Political Analysis Pollock – 5. Ünite
7 Hipotez Testleri, İstatistiksel Farklılıklar ve İstatistiksel Çıkarımlar  The Essentials of Political Analysis Pollock – 6. Ünite
8 Ara Sınav  
9 Anlamlı İstatistiksel Farklar ve Değişkenler Arası İlişkiler Basic Econometrics Gujarati, 2. Ünite
10 Korelasyon ve Regresyon Basic Econometrics Gujarati, 3. Ünite
11 Çoklu Regresyon Basic Econometrics Gujarati, 4. Ünite
12 Lojistik Regresyon
Basic Econometrics Gujarati, 5. Ünite
13 Sınırlı Bağımlı Değişkenlere Ait Regresyon Basic Econometrics Gujarati, 6-7. Üniteler ve Regression Models for Categorical and Limited Dependent VariablesLong, 2-5. Üniteler
14 Analizlerin Grafik ve Görsel Sunumları The Essentials of Political Analysis Pollock – 9. Ünite
15 Konuları Gözden Geçirme ve

Son Sınav için Hazırlık

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Philip Pollock (2009), The Essentials of Political Analysis, 3rd Edition, CQ Press.

 

Damodar Gujarati (2003) Basic Econometrics. McGraw Hill.

Diğer Kaynaklar  

Jeffrey Wooldridge (2001) Econometric Analysis of Cross Sectional and Panel Data. MIT Press. 

 

J. Scott Long (1997) Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. Sage Publications. 

 

Scott Eliason. (1993) Maximum Likelihood Estimation. Sage Publications. 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler 3 Ödev
Sınavlar 1 Ara Sınav ve 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 3 30
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.     X      
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.     X      
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak       X       
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.     X      
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.         X  
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.       X    
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.             X  
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.     X      
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.         X    
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.   X         

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15 240
Ara Sınav 1 10 10
Ödevler 3 25 75
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     375
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15
Dersin AKTS Kredisi         15