• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 647
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Siyaset Biliminin temel kavramlarından olan siyasi partilerin işleyiş, örgütlenme ve Türkiye’deki tarihçesini öğrencilere tanıtmak.

Dersin İçeriği: 

Siyasi partilerin işleyiş ve örgütlenmesi, siyasi partiler kanunu, partilerin demokrasi ile ilişkisi ve tarihçeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 Parti Kanunu işleyiş ve örgütlenmesini tanımlayacak 1,2 1,2,3 A,C
Siyasi partilerin işleyiş ve örgütlenmelerinin demokrasi ile ilişkisini çözümleyecek 1,2 1,2,3 A,C
Siyasi partiler kanunun eksikliklerini fark edecek 8 1,2,3 A,C
Siyasi partiler kanunun eksiklikleri ve demokrasi ile ilişkisine dair çözümler önerecek 8 1,2,3 A,C
Farklı dönemlerin siyasi partilerini karşılaştıracaktır 3,8 1,2,3 A,C
Günümüz siyasi partileri ve siyasi gelişmeleri  ilişkilendirecek 8 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Siyasi Parti Tanımı, Siyasi Partilerin vazgeçilmezliği, niteliği, Siyasi Parti kurma hakkı, üye oma ve üyelikten çekilme hakkı, siyasi partilerin kurulmasıi sicili, denetlenmesi.  
2 Siyasi Partilerin genel merkez teşkilatı, büyük kongre, genel başkan, merkez karar, yönetim ve icra organları, merkez disiplin kurulu.  
3 Siyasi Partilerin il, ilçe, belde teşkilatları, kongreleri, seçimlerin yapılması, kongrelerin düzenlenmesi, kuralları  
4 Siyasi Partilerin TBMM’de grup kurması, Grup Genel Kurulu, Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kuralları, çalışma kuralları.  
5 Siyasi Partilerin seçimlere katılması, parti adaylarının tesbiti, İlçe Seçim Kurulları, ön seçim mekanizması.  
6 Siyasi Partilerde disiplin işleri, disiplin kuralları.  
7 Ara Sınav  
8 Siyasi Partilerin tutacağı defter ve kağıtlar, Siyasi Partilerin gelirleri, kaynakları, giderleri, parti içi mali işlemler, siyasi partilerin Anayasa Makkemesi tarafından denetlenmesi.  
9 Siyasi Partilerin amaçları ve faaliyetleri ile ilgili yasaklar, siyasi partilerin kapanması veya kapatılması şartları ve uygulanma yöntemleri.  
10 Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde siyasi örgütlenme, İttihat ve Terakki Fırkası, diğer fırkalar, Hürriyet ve İtilaf Fırkası.  
11 Mütarake Dönemi ve Büyük Millet Meclisi Dönem, Siyasi Partileri.  
12 Cumhuriyet Dönemi, çok partili dönem (1946-1960) Siyasi Partileri ve Siyasi Gelişmeleri.  
13 1960- 1971-1980 dönemi Siyasi Partileri ve siyasi gelişmeler.  
14 1980-2001 dönemi Siyasi Partileri ve siyasi gelişmeler.  
15 2001 sonrası gelişmeler, Siyasi Partiler ve güncel durum.  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Özbudun, Ergun, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemleri
Diğer Kaynaklar T.C. Anayasası,

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu,

Yücel, Serhan, Türkiye’nin Siyasi Partileri,

Sencer, Muaffer, Türkiye’de Siyasi Partilerin Sosyal Temelleri,

Kabasakali Mehmet, Türkiye’de Siyasi Partilerin Sosyal Temelleri,

Kahraman, H. Bülent, Sağ Türkiye ve Partileri,

Duverger, M., Siyasi Partiler,

Turgut, Hulusi, 12 Eylül Partileri,

Tunaya, T. Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1-2-3,

Şarkoğlu, A. (et. al), Siyasi Partilerde Reform.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 -
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve kuramlarına hâkim olmak.            
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi kavram ve kuramları kullanarak anlamak ve yorumlayabilmek.       X    
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı bir bakış açısına sahip olmak.     X      
4 Stajlar ve araştırma projelerine katılarak bireysel sorumluluk ve ekip çalışması deneyimi kazanmak. X          
5 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak. X          
6 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme. X          
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısı kazanarak akademik ve mesleki ortamlarda yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak.       X    
8 Kamu veya özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olmak.            
9 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.  X          
10 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15 240
Ara Sınav 1 40 40
Kısa Sınav 1 30 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15.12
Dersin AKTS Kredisi     15