• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 630
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı siyaset bilimi ile sosyal psikolojinin kesişimi olan siyaset psikolojisi konusunda öğrenciye genel bilgi vermek ve siyasi dünyayı daha iyi anlamlandırmasına yardımcı olmaktadır. Bu ders, siyaset psikolojisi disiplininde kullanılan eski ve yeni teorileri ve yöntemleri tanıtarak, bireylerin siyaset hakkında neler düşündüğünü ve nasıl duygular taşıdığını anlamaya yardımcı olmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, bireylerin ve elitlerin siyaset hakkındaki düşüncelerini ve davranışlarını anlamak üzere disiplinler arası bir yaklaşım ile işlenmektedir. Dersin temel amacı, siyaset bilimi ile sosyal psikolojinin kesişimi olan siyaset psikolojisi konusunda öğrenciye genel bir bilgi vermek ve siyasi dünyayı daha iyi anlamlandırmaya çalışmasına yardımcı olmaktır. Bu süreçte işlenecek konuların bazıları şu şekildedir:  Günümüzde oy verme hakkına sahip vatandaşın davranışını anlamak siyaset biliminin en önemli amaçları arasında yer almaktadır. Bir kişi nasıl oy kararına ulaşır? Oy vermeden önceki süreçte bireyin davranışını neler etkileyebilir? Hangi unsur daha etkilidir, neden? Oy vermenin ötesinde sosyal hareketlerin özü, medyanın bireyin siyasi tutum ve davranışları üzerindeki etkisi, gruplar arası çatışmanın temeli ve çözümü gibi sorular da bu ders içerisinde işlenecek konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, bireyin siyasal davranışını anlamak demokratik sürecin önemli bir ayağı olan seçimleri yorumlamakla beraber, toplumun siyasi konularda nasıl hareket edebileceği üzerine açıklamalarda bulunmayı da sağlamaktadır. Bu dersin amacı da bu ve benzeri konuların siyaset psikolojisi bakış açısıyla ele almaktır ve irdelemektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Her bir özel guruptaki konuları tanımlamak 1, 3 1,2,3 A, C, D
Her guruptaki konular arasında ve gruplar  arasında toplu olarak  mantıki bağlantıları tanımlamak. 4, 5, 10 1,2,3 A, C, D
Tüm dersleri belirlemek ve listeleyerek program oluşturmak. 1, 2, 3, 4 1,2,3 A, C, D
Her gruptaki olduğu kadar guruplar arasındaki konuları birleştirmek ve ayırmak. 9, 10, 11 1,2,3 A, C, D
Her konuyu ifade etmek ve tüm konuları ortak bir akademik programda birleştirmek. 8, 9, 10 1,2,3 A, C, D
Kıyaslayıcı amaçlarla her açıdan genellemeler yapmak. 9, 10, 11 1,2,3 A, C, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyaset Psikolojisinin Tarihçesi Jost & Sidanius - Reading 1 (W.J. McGuire) 

Huddy et al., Oxford Handbook, Chapter 1 (Huddy, Sears & Levy)

 

Simon, Herbert. 1985. Human nature in politics: The dialogue of psychology and political science. American Political Science Review 79: 293-304. 

 

Erişen, C. (2013) The Political Psychology of Turkish Political Behavior: Intro by the Special Issue Editor. Turkish Studies 14(1): 1-12. 

 

2 Siyaset Psikolojisinde Kullanılan Yöntemler Johnson, Janet Buttolph and H.T. Reynolds with J.D. Mycoff. (2008) Political Science Research Methods. 6th Edition. CQ Press: Washington DC. 

 

Erişen, C., Erişen E., and Özkeçeci-Taner, B. (2013) Research Methods in Political Psychology. Turkish Studies 14(1): 13-33 

 

Krosnick, Jon (1999) Survey Research. Annual Review of Psychology, 50, 537-567. Druckman, Green, Kuklinski, & Lupia (2011) Cambridge Handbook of Experimental Political Science, Chapters 1 and 2.

3 Kişilik, Uyum ve Boyun Eğme Jost & Sidanius - Reading 2 (Brown) and Reading 4 (Altemeyer)

Mondak, Jeffery J. (2010). Personality and the Foundations of Political Behavior. Cambridge University Press. Chapters. 1-3.

Huddy et al., Oxford Handbook, Chapters 14 and 15

4 İdeolojiler ve Biyoloji Huddy et al., Oxford Handbook, Chapter 19 (Feldman)

 

Jost, John T., Glaser, Jack, Kruglanski, Arie, and Sulloway, Frank. (2003) Political Conservatism as Motivated Social Cognition. Psychological Bulletin.

 

Hurwitz, Jon and Peffley, Mark. (1987) How are Foreign Policy Attitudes Structured? A Hierarchical Model. American Political Science Review, 81: 1099-1110.

 

Huddy et al., Oxford Handbook, Chapter 8 (Funk) 

 

Fowler, James and Darren Schreiber. (2008) “Biology, Politics, and the Emerging Science of Human Nature.” Science, 7. 912-914.

5 Önyargı, Grup Kimliği ve Çatışma Huddy et al., Oxford Handbook, Chapter 23 (Huddy)

 

Sherif, Muzafer, O.J. Harvey, B. Jack White, William R. Hood, Carolyn W. Sherif. (1961) Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment. In Classics in the History of Psychology. Christopher D. Green, Ed (Chapters 2-6). 

 

Jost & Sidanius - Reading 16 (Tajfel & Turner) 

 

Jost & Sidanius - Reading 18 (Sidanius & Pratto) 

 

6 Duygular Huddy et al., Oxford Handbook, Chapter 6 (Brader and Marcus)

 

Jost & Sidanius - Reading 9 (G.E. Marcus and M.C. MacKuen)

 

Brader, Ted. (2005) “Striking a Responsive Chord: How Campaign Ads Motivate and Persuade Voters by Appealing to Emotions.” American Journal of Political Science, 42, 2.

 

Erisen, C., M. Lodge, & C. Taber (2014) Affective Contagion in Effortful Political Thinking. Political Psychology, 35(2): 187-206.

 

Huddy, Leonie, Stanley Feldman, and Erin Cassese. 2007. “On the Distinct Political Effects of Anxiety and Anger.” In W. Russel Neuman, George E. Marcus, Ann Crigler, and Michael MacKuen, eds, The Affect Effect: Dynamics of Emotion in Political Thinking and Behavior.Chicago: University of Chicago Press.

 

Erisen, C. (2013) “Emotions as a Determinant in Turkish Political Behavior” Turkish Studies 14(1): 115-135.

7 Güdülenmiş Önyargılar, Oy Verme ve Seçim Kararları Huddy et al., Oxford Handbook, Chapter 5 (Redlawsk & Lau)

 

Lodge, Milton, M. R. Steenbergen, & S. Brau. (1995) “The Responsive Voter: Campaign Information and the Dynamics of Candidate Evaluation.” American Political Science Review 89: 309-326. 

 

Lodge, Milton and Charles Taber. (2006) “Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs. American Journal of Politics Science.

 

Suhay, E. and Erisen, C. (2018) The role of anger in the biased assimilation of political information. Political Psychology. 39(4): 793-810.

8 Ara Sınav   
9 Siyasal Tolerans  Gibson, J.L. (2006) Enigmas of Intolerance: Fifty years after Stouffer’s Communism, Conformity, and Civil Liberties, Perspectives on Politics, 4(1): 21-34.

 

Peffley, M. & Rohrschneider, R. (2003) Democratization and Political Tolerance in Seventeen Countries: A Multi-level Model of Democratic Learning. Political Research Quarterly 56, 243-257.

Erisen, C. Political Behavior and the Emotional Citizen. Chapter 5.

 

Erisen, C. & Erdogan, E. (2019) Growing perceived threat and prejudice as sources of intolerance: evidence from the 2015 Turkish general elections. Turkish Studies.

10 Göçmenler Huddy et al., Oxford Handbook, Chapter 26 (Green & Starklé)

 

Brader, Ted, Nicholas Valentino and Elizabeth Suhay. (2008) “What Triggers Public Opposition to Immigration? Anxiety, Group Cues, and Immigration Threat.” American Journal of Political Science

 

Erisen, C. and Kentmen-Cin, C. (2017) Tolerance and perceived threat toward Muslim immigrants in Germany and the Netherlands. European Union Politics

 

Niklas Harder, Lucila Figueroa, Rachel M. Gillum, Dominik Hangartner, David D. Laitin, and Jens Hainmueller. (2018) Multidimensional measure of immigrant integration. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(45): 11483-11488.

11 Komplo İnançları, Yanlış Bilgi ve Popülist Düzen  Nyhan, B. & Reifler, J. (2010) When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions. Political Behavior 32(2): 303-330. 

 

Miller, J., Saunders, K., Farhard, C. (2016). Conspiracy Endorsement as Motivated Reasoning: The Moderating Roles of Political Knowledge and Trust. American Journal of Political Science 60(4): 824-844. 

 

Douglas, Karen M., et al. (2019) Understanding Conspiracy Theories. Advances in Political Psychology. 40 (Supplement 1), 3-35.  

 

Butler, M. & Knight, P. (2019) The History of Conspiracy Theory Research (Chapter 2) In Uscinsky, J. (ed.) Conspiracy Theories and the People Who Believe Them

12 Popülizmin Siyasal Psikolojk Temelleri  Hawkins et al. (2018). The Ideational Approach to Populism. Chapters 1 and 7.

 

Bakker, B. N., Rooduijn, M., & Schumacher, G. (2016). The psychological roots of populist voting: Evidence from the United States, the Netherlands and Germany. European Journal of Political Research, 55 (2), 302–320.

 

Van Hauwaert, Steven & Van Kessel, Stijn. (2018). Beyond protest and discontent: A cross-national analysis of the effect of populist attitudes and issue positions on populist party support. European Journal of Political Research, 57: 68–92

13 Dış Politika ve Risk Alma Huddy et al., Oxford Handbook, Chapters 10, 11, and 12.

 

Jost & Sidanius - Reading 14 (Quattrone and Tversky)

14 Dönem Özeti  
15 Sonuçlar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Huddy, L., Sears, D. & Levy, J. (Editors) (2013) Oxford Handbook of Political Psychology. (Second Edition) New York: Oxford University Press.

Jost, J.T. & Sidanius, J. (Editors) (2004). Political Psychology: Key Readings. New York: Psychology Press.

 

Sullivan, John L., Wendy M. Rahn, and Thomas J. Rudolph. 2002. “The contours of political psychology: Situating research on political information processing. In James H. Kuklinski, ed., Thinking about Political Psychology. London: Cambridge University Press

 

Druckman, Green, Kuklinski, & Lupia (2011) Cambridge Handbook of Experimental Political Science.

 

Mondak, Jeffery J. (2010). Personality and the Foundations of Political Behavior. Cambridge University Press.

 

Sherif, Muzafer, O.J. Harvey, B. Jack White, William R. Hood, Carolyn W. Sherif. (1961) Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment. In Classics in the History of Psychology. Christopher D. Green, Ed

 

W. Russel Neuman, George E. Marcus, Ann Crigler, and Michael MacKuen, eds, The Affect Effect: Dynamics of Emotion in Political Thinking and Behavior. Chicago: University of Chicago Press

 

Erisen, C. Political Behavior and the Emotional Citizen

 

Uscinsky, J. (ed.) Conspiracy Theories and the People Who Believe Them

 

Hawkins et al. (2018). The Ideational Approach to Populism.

 

Diğer Kaynaklar Tourangeau, Rips, and Rasinski (2000) The Psychology of Survey Response. Cambridge University Press: New York

S. Milgram, Obedience to Authority, Harper Perennial; P. Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Random House.

Serif Mardin, Ideology, Turhan Kitabevi

 

C. Erisen & P. Kubicek (2016) Democratic Consolidation in Turkey: Micro and Macro Challenges, Routledge

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler 3 Ödev
Sınavlar 1 Ara Sınav ve 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 3 30
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entelektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.     X      
2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.           X  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak       X       
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.       X    
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.       X    
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.         X  
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.       X    
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.         X      
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.   X        
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.         X    
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.   X         

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 15 225
Ara Sınav 1 10 10
Ödevler 3 25 75
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     365
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14.6
Dersin AKTS Kredisi         15