• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 619
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders siyaset ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşim sürecine odaklanmıştır. Siyasal davranış, siyasi kültür ve kurumların geliştiği çevre incelenecektir. Öğrencilerin siyaset sosyolojisi alanında bir araştırma konusu belirleyerek, elde ettikleri bulgularla bir ödev hazırlaması gerekmektedir.

Dersin İçeriği: 

Araştırma gelenekleri ve siyaset sosyolojisine yaklaşımlar, modernleşme, siyasal sosyalleşme, toplumsal değişim, devlet ve toplum, tarihsel sosyoloji, siyasi partiler, sivil toplum, din ve siyaset, temsil ve meşruiyet sorunu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyasal sosyalleşme, toplumsal değişim, modernleşme, baskı grupları, siyasi partiler, sivil toplum, siyasi temsil, din ve siyaset konularını kavrama.  

1, 3

1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Siyaset sosyolojindeki temel tartışmalar ve gelenekleri müzakere etme. 1, 3 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Siyaset sosyolojisi modellerine başvurarak güncel sosyopolitik olayları yorumlama. 1, 2, 3, 4, 8, 9 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Siyaset sosyolojisiyle ilgili kavram ve teoriler üzerine kapsamlı bir literatür taraması yapma. 5, 6, 8 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Kalitatif ve kantitatif veri toplayarak, bunları bir ödev dahilinde yorumlama. 5, 6, 8 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D

Dersin Akışı

Hafta
1 GİRİŞ  
2 Siyaset Sosyolojisinin Esasları Yücekök (1987)
3 Devlet Teorileri Lawrence (2008)

Tilly (1992)

4 Siyasal Kültür Almond & Verba (1965)
5 Siyasal Sosyalleşme: Mikro Perspektifler Yücekök (1987)
6 Siyasal Sosyalleşme: Makro Perspektifler Yücekök (1987)
7 Toplumsal Değişim ve Modernleşme Yücekök (1987)
8 Ara Sınav  
9 Çoğulcu Modern Toplumların Siyasi Kurumları Yücekök (1987)
10 Baskı ve Çıkar Grupları Yücekök (1987)
11 Siyasi Partiler Yücekök (1987)
12 Siyasi Temsil Yücekök (1987)
13 Sivil Toplum Lawrence (2008)
14 Toplumsal Yapı ve Din Yücekök (1987)
15 Yeni Sosyal Hareketler Orum (2009)

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Yücekök, A.N. (1987) Siyasetin Toplumsal Tabanı: Siyaset Sosyolojisi (Ankara: SBF).
Diğer Kaynaklar Moore, Barrington (1993) [1966] Social Origins of Dictatorship and Democracy (Boston: Beacon Press).

Tilly, Charles (1992) Coercion, Capital and European States (Wiley-Blackwell).

Duverger, Maurice (1964) Political Parties (Taylor & Francis).

Almond, Gabriel A., and Verba, Sidney (1965) The Civic Culture (Boston, MA: Little, Brown and Company).

Neuman, W. Lawrence (2008) Power, state, and society: An Introduction to Political Sociology (Waveland).

Orum, Anthony, and John G. Dale (2009) Political sociology: Power and participation in the modern world. 5th ed. (New York: Oxford Univ. Press).

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 .30
Ödev 1 .30
Final 1 .40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   .40
Yıl içinin Başarıya Oranı   .60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin  ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.         X  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak         X  
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.         X  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.     X      
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.         X  
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.         X  
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.       X    
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.        X      
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.     X      
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.        X    
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.     X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15    240
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 40 40
Sunum 1 20 20
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)        15.12
Dersin AKTS Kredisi          15