• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 613
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
25
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders, İkinci Meşrutiyet’in 1908’de ilanından bugüne Türk siyasetine tarihsel bir bakışı içermektedir. Cumhuriyetin doğuşuna ilişkin çeşitli görüşler, tek parti yönetiminin kurulması, çok partili hayat geçiş, 1960 askeri müdahalesi, 1980 askeri müdahalesi ve Özal dönemi incelenecektir. Öğrencilerin belirli bir döneme veya konuya odaklanarak iyi temellendirilmiş bir ödev yazmaları gerekmektedir.

Dersin İçeriği: 

Seminerde her hafta farklı bir konu tartışılacaktır. Kimlik arayışıyla başlanacak, Cumhuriyet’in ideolojik, siyasi, sosyal ve ekonomik temellerini oluşturan konular/prensipler üzerinde durulacaktır. Söz konusu prensiplere bazı gruplar önce tek parti döneminde, sonrasında 1945’ten itibaren çok partili hayata geçildiğinde karşı çıkmışlardır. Söz konusu fikirlere ilişkin çekişmeler bugün de devam etmektedir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ulus inşası, siyasal İslam, siyasi partiler, oy verme davranışı, burjuvazinin doğuşu, sivil-asker ilişkileri, sivil toplum ve küreselleşmenin Türk siyasal hayatına etkileri konularını kavrama.  

1, 2, 3

1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Türkiye siyasal hayatında başlıca tartışmaların ve geleneklerin ortaya çıkışını ele alma. 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Kalitatif ve kantitatif veri toplayarak, bunları bir ödev dahilinde yorumlama. 5, 6 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Siyasal ve sosyal bilimler model ve teknikleri uygulayarak disiplinler arası bir yaklaşım dahilinde Türk siyasal hayatındaki başlıca konuları açıklama.  

2, 4, 5, 6, 8

1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Türkçe ve İngilizce‘deki birincil ve ikincil kaynaklar üzerinde kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirme. 3, 6, 8, 10 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D
Türk siyasal hayatı ve tarihine ilişkin konuları diğer sistemler ve toplumlarla karşılaştırma. 4, 13, 14 1, 2, 3, 5, 7 A, B, D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Türk Ulusunun ve Kimliğinin İnşası Lewis, Bernard (1968) ‘The Sources of Turkish Civilization’ in The Emergence of Modern Turkey (2nd ed.) (New York: Oxford University Press), 1-17.

Ahmad, Feroz (1993) ‘From Empire to Nation 1908-1923’(Chapter 3) in The Making of Modern Turkey (New York: Routledge), 31-51.

Kahraman, Hasan Bülent (2005) ‘Cultural and Historical Origins of Turkish Citizenship’ in Keyman and İçduygu (eds.) Citizenship and Identity in a Globalizing World: European Questions and Turkish Experiences (London: Routledge).

Kushner, David (1997) “Self Perception and Identity in Contemporary Turkey” Journal of Contemporary History, 32 (2): 219-233.

Zubaida, Sami (1996). “Turkish Islam and National Identity” Middle East Report, No. 199, Turkey: Insolvent Ideologies, Fractured State: 10-15.

Berkes, Niyazi (1964) ‘Birth of a Nation under Fire’ in The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press), 431-460.

Berkes, Niyazi (1959) ‘Introduction’ to Turkish Nationalism and Western Civilization,Selected Essays of Ziya Gökalp (New York: Columbia University Press).

3 Kemalizm’in Altı Oku Required Readings:

Zürcher, Erik (1994) ‘The Emergence of the One-Party State, 1923-7’ in Turkey: A Modern History (New York: Tauris), 173-183.

Ahmad, Feroz (1993) ‘The New Turkey: Politics (1923-1945)’(Chapter 4) in The Making of Modern Turkey (New York: Routledge), 52-72.

Özbudun, Ergun (1981) ‘The Nature of Kemalist Political Regime’, in A. Kazancıgil and E. Özbudun (eds.) Atatürk: Founder of a Modern State, (London: C. Hurst & Company), 79-102.

Öztürkmen, Arzu (1994) “The Role of People’s Houses in the Making of National Culture in Turkey” New Perspectives on Turkey, 11: 159-181.

Owen, Roger and Pamuk, Şevket (1998) ‘Turkey 1918-1945’ in A History of Middle Eastern Economies in the 20th Century (New York: Tauris), 10-29.

Berkes, Niyazi (1964) ‘Part 3’ in The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press), 461-478.

Recommended Readings:

Davison, Andrew (2003) “Turkey, A Secular State?: The Challenge of Description”, South Atlantic Quarterly, 102 (2/3): 333-350.

Earle, Edward Mead (1925) “The New Constitution of Turkey”, Political Science Quaterly, 40 (1): 73-100.

Brockett, Gavin D (1998) “Collective Action and the Turkish Revolution: Towards a Framework for the Social History of the Ataturk Era, 1923-38”, Middle Eastern Studies, 34 (4): 44-66

Karpat, Kemal H. (1974) “The Impact of People’s Houses on the Development of Communication in Turkey: 1931-1951, Die Welt des Islams, New Ser. 15 (1/4): 69-84.

Bozdoğan, Sibel (1994) “Architecture, Modernism and Nation-Building in Kemalist Turkey, New Perspectives on Turkey, 10: 37-55.

Birtek, Faruk. (1985). “The Rise and Fall of Etatism in Turkey 1932-1952”, Review, VII (3): 407-438.

Karpat, Kemal (1959) ‘Chapter Three’ in Turkey's Politics: The Transition to a Multi-Party System (Princeton: Princeton University Press)

4 Türk Burjuvazisinin Yükselişi Required Readings:

Ahmad, Feroz (1980), "Vanguard of a Nascent Bourgeoisie: The Social and
Economic Policies of the Young Turks 1908-1918," in Osman Okyar and Halil
İnalcık (eds.), Social and Economic History of Turkey(1071-1920), Ankara
1980, 329-350.

Owen, Roger and Pamuk, Şevket (1998) ‘Turkey 1946-1990’ in A History of Middle Eastern Economies in the 20th Century (New York: Tauris), 104-125.

Ahmad, Feroz (1980) “The Political Power of the Turkish Bourgeoisie Has Been Increasing with Every Decade”, MERIP Reports, 84: 19-22.

____________(1998) “The Development of Capitalism in Turkey” Journal of Third World Studies 15 (2): 137-144.

Buğra, Ayse (1994) ‘Political and Institutional Context of Business Activity in Turkey’ in Oncü et al. (eds.) Developmentalism and Beyond, Society and Politics in Egypt and Turkey (Cairo: The American University Press), 233-255.

Yalman, Galip (2002) The Turkish State and Bourgeoisie in Historical Perspective: A Relativist Paradigm or A Panoply of Hegemonic Strategies? in The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State (New York: Nova Publishers).

Chibber, Vivek (2005) ‘Reviving the Developmental State: The Myth of National Bourgeoisie’, Socialist Register, Online available  http://sociology.fas.nyu.edu/docs/IO/225/reviving.pdf (Dec. 30th 2005)

Recommended Readings:

Keyder, Çağlar (1994) ‘The Agrarian Background and the Origins of Turkish Bourgeoise’ in A. Öncü, Ç. Keyder and Saad Eddin İbrahim (eds.), Developmentalism and Beyond: Society and Politics in Egypt and Turkey (Cairo: The American University of Cairo Press), 44-74.

Buğra, Ayşe (1994) State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study (Albany: State University of New York Press), (also available in Turkish)

Toprak, Zafer (1995) Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli Burjuvazi, Milli Iktisat - Milli Burjuvazi, Istanbul; Tarih Vakfi Yurt Yayinlari (in Turkish).

Göçek, Fatma Müge (1996) Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Europe (New York: Oxford University Press)

5 Türkiye’de Sivil-Asker İlişkileri Required Readings:

Narli, N. (2000) “Civil-military relations in Turkey” Turkish studies, 1 (1), 107-127.

Karpat, Kemal H. (1970) "The Military and Politics in Turkey, 1960-64: A Socio-Cultural Analysis of a Revolution," American Historical Review, 75 (6): 1654-83.

Tachau, Frank, and Metin Heper (1983) "The State, Politics, and the Military in Turkey," Comparative Politics, 16 (1): 17-33.

Turan, Ilter (1997) “The military in Turkish politics” Mediterranean Politics, 2 (2), 123-135.

Ahmad, Feroz (1981) “Military Intervention and the Crisis in Turkey” MERIP Reports, 93, Turkey: The Generals Take Over: 5-24.

Sakallıoğlu, Umit Cizre (1997) “The Anatomy of the Turkish Military’s Political Autonomy, Comparative Politics, 29 (2): 151-166.

Güney, A., & Karatekelioglu, P. (2005) “Turkey's EU candidacy and civil-military relations: Challenges and prospects”, Armed forces and society, 31 (3): 439-462.

Aydınlı, E., Özcan, N. A., D. Akyaz (2006) “The Turkish Military’s March toward Europe,” Foreign Affairs, January/February. 

Recommended Readings:

Rustow, Dankwarrt A. (1959) “The Army and the Founding of the Turkish Republic” World Politics, 11 (4): 513-552 (strongly recommended)

Özbudun, Ergun (1966) The Role of the Military in Recent Turkish Politics. (Occasional Papers in International Affairs, No. 14.) Cambridge: Center for International Affairs, Harvard University.

Heper, Metin, and Ahmet Evin, (eds.) (1988) State, Democracy, and the Military: Turkey in the 1980s (New York: de Gruyter).

Vaner, Semih (1987) ‘The Army’ in Shick and Tonak (eds.) Turkey in Transition (New York: Oxford University Press), 236-265.

Sakallıoğlu, Umit Cizre (2004) Problems of Democratic Governance of Civil Military Relations in Turkey and EU Enlargement Zone, European Journal of Political Research, 43: 107-125. 

6 Siyasal İslam Required Readings:

Mardin, S. (1977) “Religion in modern Turkey” International Social Science Journal, 29 (2): 279-297.

Nasr, V.  (2004) “Islamic political identity in Turkey” Perspectives on Politics, 2 (3): 626-627.

Yavuz, M. H. (1997) “Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey”, Comparative Politics, 30: 63-82.

Onis, Ziya (1997) “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of Welfare Party in Perspective”, Third World Quarterly, 18 (4): 743-766.

Gole, Nilufer (1997) “The Quest for the Islamic Self within the Context of Modernity” in Bozdoğan and Kasaba (eds.) Rethinking Modernity and National Identity in Turkey (Seattle and London: University of Washington Press), 81-94.

Berkes, Niyazi (1964) The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press), 471-500.

Recommended Readings:

Mecham, R. Q. (2004) “From the ashes of virtue, a promise of light: The transformation of political Islam in Turkey”, Third World Quarterly, 25 (2): 339-

Narli, N. (1999) “The rise of the Islamist movement in Turkey” MERIA: Middle East Review of International Affairs, 3 (3): 38-48.

Sakallıoğlu, Umit Cizre (1996) “Parameters and Strategies of Islam-State Interaction in Republican Turkey” International Journal of Middle East Studies, 28 (2): 231-251.

Heper, Metin (1991) “The State, Religion and Pluralism: The Turkish Case in Comparative Perspective, British Journal of Middle Eastern Studies, 18 (1): 38-51.

Hanioglu, Sükrü (1997) “Garbcilar: Their Attitudes toward Religion and Their Impact on the Official Ideology of the Turkish Republic”, Studia Islamica, 86: 133-158.

7 Ara Sınav  
8 Türkiye’de Devlet ve Sivil Toplum Required Readings:

Mardin, Serif (1973) “Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics”, Daedalus, 102: 169-190.

Mardin, Serif (1995) ‘Islam and Civil Society’ in Hall (ed.) Civil Society: Theory, History, Comparison (Cambridge: Polity Press). 

Heper, Metin (1992) ‘The Strong State and Democracy: The Turkish Case in Comparative and Historical Perspective’ in Eisenstadt (ed.) Democracy and Modernity (Leiden: Brill), 142-164.

Göle N. (1994) ‘Toward an Autonomization of Politics and Civil Society in Turkey’ in Heper and Evin (eds.) Politics in Third Turkish Republic (Boulder: Westview Press), 213-222.

Karaman L. and B. Aras (2000) “The Crisis of Civil Society in Turkey” Journal of Social and Economic Research, 2 (2): 39-58. (Online available, Dec 30, 2005 http://jesr.journal.fatih.edu.tr/TheCrisisofCivilSocietyinTurkey.pdf)

Turam, B. (2004) “The politics of engagement between Islam and the secular state: Ambivalences of 'civil society'” The British journal of sociology, 55 (2): 259-281.

Recommended Readings:

Mardin, Serif (1969) “Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire (in Societies and Cultures)”, Comparative Studies in Society and History, 11 (3): 258-281.

Heper, Metin (1988) ‘State and Society in Turkish Political Experience’ in Evin and Heper (eds.) State, Democracy, and the Military: Turkey in the 1980s (New York: de Gruyter), 63-80.

Navaro-Yashin, Yael (1998) “Uses and Abuses of ‘State and Civil Society” in Contemporary Turkey’, New Perspectives on Turkey 18, pp. 1-22.

9 Küreselleşme ve Türkiye’ye Etkileri (1980 ve sonrası) Required Readings:

Ahmad, Feroz (1993) ‘Military Intervention and Political and Economic Restructuring (1980-1991)’(Chapter 9) in The Making of Modern Turkey (New York: Routledge), 181-213.

Cizre, U., & Yeldan, E. (2005) “The Turkish encounter with neo-liberalism: Economics and politics in the 2000/2001 crises”, Review of International Political Economy: RIPE, 12 (3): 387.

Keyder, Çağlar (2004) “The Turkish Bell Jar” New Left Review, 28: 65-84.

Öniş, Ziya (2004) “Turgut Özal and his Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism in Critical Perspective” Middle Eastern Studies 40 (4): 113-134.

Buğra, Ayşe (2003) “The Place of Economy in Turkish Society” The South Atlantic Quarterly 102 (2/3): 453-470.

Yesilada, Birol Ali (1988) “Problems of Political Development in the Third Turkish Republic”, Polity, 21 (2): 345-372.

Recommended Readings:

Kalaycioglu, E. (1997) “The logic of contemporary Turkish politics”, MERIA: Middle East Review of International Affairs, 1 (3)

Kirisci, K. (2004) “Between Europe and the Middle East: The transformation of Turkish policy”, Middle East Review of International Affairs Journal, 8 (1): 39-51.

Aydın, Sanem and F. Keyman (2004) “ European Integration and the Transformation of Turkish Democracy” Online Available (Jan 3, 2006) http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1144

Yalman, Galip (2002) The Turkish State and Bourgeoisie in Historical Perspective: A Relativist Paradigm or A Panoply of Hegemonic Strategies? in The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State (New York: Nova Publishers).

10 Türkiye’de Siyasi Partiler Required Readings:

Kınıkoğlu Suat (2002) ‘The Democratic Left Party: Kapıkulu Politics par excellence,’ in Heper and Rubin (eds.) Political Parties in Turkey  (Frank Cass), 4-25.

Alev Çınar and Burak Arıkan (2002) ‘Nationalist Action Party: Representing the State, the Nation or the Nationalists?’ in Heper and Rubin (eds.) Political Parties in Turkey  (Frank Cass), 25-41.

Ersin Kalaycıoğlu (2002) ‘The Motherland Party: The Challenge of Institutionalization in a Charismatic Leader Party,’ in Heper and Rubin (eds.) Political Parties in Turkey (Frank Cass), 41-62.

Birol Yeşilada (2002) ‘The Virtue Party’ in Heper and Rubin (eds.) Political Parties in Turkey (Frank Cass), 62-82.

Ümit Cizre (2002) ‘Life and Times of True Path Party,’ in Heper and Rubin (eds.) Political Parties in Turkey (Frank Cass), 82-102.

Ayşe Güneş-Ayata (2002) The Republican People’s Party,’ in Heper and Rubin (eds.) Political Parties in Turkey (Frank Cass), 102-122.

Aylin Güney (2002) ‘People’s Democracy Party,’ in Heper and Rubin (eds.) Political Parties in Turkey (Frank Cass), 122-138.

Hale, William (2005) “Christian democracy and the AKP,” Turkish Studies, 6 (2): 293-310.

11 Parti Sistemi ve Oy Verme Davranışı Required Readings:

Sayarı, Sabri (2002) ‘The Changing Party System’ in S. and Y. Esmer (eds.) Politics, Parties and Elections in Turkey (Boulder, CO: Lynne Rienner Pub.)

Tachau, Frank (2002) ‘An Overview of Electoral Behaviour: Toward Protest or Consolidation of Democracy?’ in S. and Y. Esmer (eds.) Politics, Parties and Elections in Turkey (Boulder, CO: Lynne Rienner Pub.)

Esmer, Yılmaz (2002) ‘At the Ballot Box: Determinants of Voting Behavior’ in S. and Y. Esmer (eds.) Politics, Parties and Elections in Turkey (Boulder, CO: Lynne Rienner Pub.)

Ayata, A. and S. Ayata (2002) ‘Ethnic and Religious Bases of Voting’ in S. and Y. Esmer (eds.) Politics, Parties and Elections in Turkey (Boulder, CO: Lynne Rienner Pub.)

Kalaycıoğlu, E. (1994) "Elections and Party Preferences in Turkey: Changes and Continuities in the 1990s," Comparative Political Studies, 27 (3): 402-424;

Recommended Readings:

Özbudun, E. (1980) "Turkey" in J.M. Landau, E. Ozbudun and E. Tachau, eds., Electoral Politics in the Middle East: Issues, Votes and Elites. London: Croom Helm. Pp. 107-143;

Secor, A. J. (2001) “Ideologies in crisis: Political cleavages and electoral politics in Turkey in the 1990s” Political Geography, 20 (5): 539-560.

Özbudun, E. and E. Tachau (1975) "Social Change and Electoral Behaviour in Turkey: Toward a Critical Realignment," International Journal of Middle East Studies, 6: 460-480;

Sayari, S. (1978) "The Turkish Party System in Transition". Government and Opposition, 13: 617-635. 

Ahmad, F. (1984) “The Turkish Elections of 1983”, MERIP Reports, Turkey under Military Rule:  122: 3-11.

12 Öğrenci Sunumları  
13 Öğrenci Sunumları  
14 Öğrenci Sunumları  
15 Sonuç  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Gerekli okuma ve belgeler kütüphanenin rezerv bölümünde ve kitabevinde bulunabilir.
Ödevler Ödevlere ilişkin metinler sınıfta verilecektir.
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 .25
Sunum 1 .25
Ödev 1 .50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   0
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.         X  
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin  ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.         X  
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.         X  
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.         X  
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.         X  
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.         X  
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.   X        
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.         X  
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.     X      
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.         X  
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.      X        
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.   X        
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.          X  
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10    160
Ara Sınav 1 17 17
Ödev 1 40 40
Sunum 1 10 10
Toplam İş Yükü     275
Toplam İş Yükü / 25 (s)          11
Dersin AKTS Kredisi          11