• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
POLS 618
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı geniş açıdan yaklaşarak uluslararası hukuku, devletlerarası ilişkilerin ve devletlerin uluslararası diğer aktörlerle ilişkilerini yöneten prensipleri incelemektir. Derste, uluslararası ilişkileri yöneten kurallara küresel bir bakış açısı sunma ve sonuç olarak hukuki mantık, tartışma, araştırma ve yazma yeteneği kazandırma amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği: 

Uluslararası hukukun temel gelişmiş prensipleri ve bu kuralların gelişimini incelemektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması, 4: Küçük grup çalışması, 5: Seminer, 6: Grup çalışması, 7: Araştırma, 8: Sözlü sınav veya sunum, 9: Anket çalışması, 10: Panel, 11: Konuk konuşması, 12: Öğrenci kulübü faaliyetleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Modern uluslararası hukukun tarihini, gelişimini ve aktörlerini tartışabilecekler. 1,2,4,6,11 1,2,3 A,C
Devletler ve toprakları için bağımsızlığın gereksinimlerini tanımlayabilecekler. 1,2,4,6,11 1,2,3 A,C
Uluslararası hukukun uluslararası kuruluşlara uygulanabilirliğini analiz edebilecekler. 1,2,4,6,11 1,2,3 A,C
Uluslararası anlaşmalar hukukunu, diplomatik ilişkiler ve temsiliyet hukukunu, insan hakları ve soykırımı tartışabilecekler. 1,2,4,6,11 1,2,3 A,C
Ekonomi ve uluslararası hukuk arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecekler. 1,2,4,6,11 1,2,3 A,C
Devlet sorumluluğunun doğasını anlayabilecekler. 1,2,4,6,11 1,2,3 A,C
Uluslararası göçün hukuksal yönlerini açıklayabilecekler. 1,2,4,6,11 1,2,3 A,C
Silahlı çatışmaların ve savaşın doğasını, BM Güvenlik Konseyini ve güç kavramını anlayabilecekler. 1,2,4,6,11 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modern Uluslararası Hukukun Tarihi ve Gelişimi Malcolm, Shaw s. 1-179., Carter, Trimble, Bradley, s. 1-58, William R. Slomanson, s. 1-65.
2 Uluslararası Hukukun Aktörleri Malcolm, Shaw s. 195-224, Carter, Trimble, Bradley, s. 135-150, William R. Slomanson, s. 66-191
3 Devletin Bağımsızlığı ve Toprakları Malcolm, Shaw s. 195-260.Carter, Trimble, Bradley, s. 431-461,William R. Slomanson, s. 85-92.
4 Uluslararası Anlaşmalar Hukuku Malcolm, Shaw s. 902-953, Carter, Trimble, Bradley, s. 93-120, William R. Slomanson, s. 355-375.  
5 Diplomatik İlişkiler ve Temsiliyet Hukuku Malcolm, Shaw s. 697-776, Carter, Trimble, Bradley, s. 547-646, William R. Slomanson, s. 323-341.  
6 Deniz Hukuku Malcolm, Shaw s. 553-638.Carter, Trimble, Bradley, s. 835-876.
7 Ara Sınav  
8 Devlet Sorumluluğu, İnsan Hakları Hukuku ve Soykırım Malcolm, Shaw s.778-842, Carter, Trimble, Bradley, s.688-728.
9 Savaş Hukuku Malcolm, Shaw s. 1167-1201,Carter, Trimble, Bradley, s. 153-1121.
10 Anlaşmazlıkların Barışçıl Çözümü Malcolm, Shaw s. 1010-1048,Carter, Trimble, Bradley, s. 340-408.
11 Uluslararası Çevre Hukuku Malcolm, Shaw s. 844-898, Carter, Trimble, Bradley, s.911-958, William R. Slomanson, s. 591-610
12 Uluslararası Göç Hukuku ve hukuki Rejimler Malcolm, Shaw s.655-657
13 Uluslararası Kuruluşlar ve AB Hukuku Malcolm, Shaw s. 1282-1294, Carter, Trimble, Bradley, s. 135-154
14 Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen ve Uluslararası Hukukta işlemler Carter, Trimble, Bradley, s. 480-501, William R. Slomanson, s. 621-660
15 Özet ve Değerlendirme  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Malcolm Shaw, International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
Diğer Kaynaklar Mesut Hakkı Caşın, Modern Uluslararası Hukuk, Legal Yayınevi, 2013

Carter, Trimble, Bradley, International Law, Aspen Publishers, 2003 William R. Slomanson, Fundamental Perspectives on International Law, Cengage Learning, 2011

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 50
Derse Katılım - 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk siyasal hayatı ve Türk dış politikası alanlarında kullanılan temel araştırma modellerini, yaklaşımlarını ve entellektüel gelenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. Bu model ve yaklaşımlara dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.     X      
2 Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler disiplininin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.     X      
3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kullanılan model ve yaklaşımları akademik araştırma ve projeler hazırlarken kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmak   X        
4 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil edebilme.     X      
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde üst düzey beceriler kazanmış olma. Akademik etik kurallarına titizlikle riayet etme.   X        
6 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.   X        
7 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. X          
8 Güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.     X      
9 Entelektüel bir çerçeve içinde tartışabilme, sunum yapabilme ve mesleki ve akademik olarak kendini ifade edebilme. Akademik yazım ve sunum yöntemlerini proje, tez ve makale yazımı seviyesinde uygulayabilme.   X        
10 En ileri düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma becerilerine sahip olmak.   X        
11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini bilgisini, bilgisayar gibi teknolojik araçları ya da diğer geleneksel yöntemleri kullanarak çözüm üretmek için uygulayabilmek.        X      
12 Kamu sektörü, STK’lar, araştırma kurumları ve akademide kariyerine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip olma.   X        
13 Kendi yetiştiği çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati geliştirmiş olmak. Böylelikle hem mahalli hem küresel ortamlarda takım çalışmasına uyum sağlayabilmek.    X        
14 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüşlerini geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibi olabilme. X          

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 15    240
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 40 40
Sunum 1 20 20
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)        15.12
Dersin AKTS Kredisi          15