• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, iç siyaset, hukuk, sosyoloji, iktisat ve uluslararası ilişkiler dallarında öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümüzde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanının, teori, tarih, dış politika, hukuk, karşılaştırmalı politika, Avrupa Birliği hukuku ve diğer ilgili konuların kapsamlı bir incelemesi yapılır.

Yüksek Lisans programımızdaki dersler, sadece öğretim üyesinin ders anlattığı ve öğrencilerin not aldığı dersler olarak değil, öğrencilerin araştırma yapması, tartışması ve analizler yaparak üretmesine dayalı derslerdir. Bölümümüzdeki temel yaklaşım, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edildiği programımızda, uzmanlaşmaya olanak sağlamak esas amacımızdır. Öğrencilerimize toplumsal konularda empati kazandırmak önem verilen amaçlarımızdandır. 

Mezun olan öğrencilerimiz kariyerlerine akademik alanda devam edebilecekleri gibi kamuda ya da özel sektörde (basın, finans, dışişleri, dış ticaret, vs.) çalışabilmektedirler.

Vizyon Misyon

Vizyon: Günümüz dünyasında iş alanları giderek özgünleşirken aynı anda birçok alanda çalışabilecek, disiplinler arası eğitim almış eleman açığı da artmaktadır. Bölümümüz doğası gereği disiplinler arası bir anlayış üzerine kuruludur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü olarak temel yaklaşımımız, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir.

Misyon: Bölümümüz çok yönlü, eleştirel düşünce yapısına sahip, sorunlara analitik çözümler üretebilen sosyal bilimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Programları

  • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
  • Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55.000 ve üstünde puana sahip olmak.
  • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL' dan 66 puana sahip olmak veya eğitim dili % 100 İngilizce olan bir lisans programından mezun olmak.

Başvuru için gerekli belgeler

  • ALES
  • Dil belgesi
  • Transkript
  • Özgeçmiş
  • Niyet mektubu
  • İki adet referans mektubu

Bologna

Neden Yeditepe Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler?

 

 

Kapsamlı akademik program:

Günümüz dünyasında iş alanları giderek özgünleşmesine rağmen, aynı anda birçok alanda geniş perspektifle birlikte çalışabilecek, disiplinlerarası eğitim almış insan açığı da artmaktadır. Gelişen devlet kurumları, bürokrasi ve özel sektör disiplinlerarası çalışabilen ve birçok alan hakkında bilgi sahibi olan, kendini geliştirmeye açık insanları istihdam etmeye özen göstermektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü olarak, bölümümüzdeki temel yaklaşım, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Bölümümüz doğası gereği disiplinlerarası bir anlayış üzerine kuruludur. Seçmeli dil dersleri, bölgesel çalışmalar ve yakın disiplinlerden ders alma olanağı sağlayarak, uzmanlaşmaya da imkan sağlanmaktadır.

Güçlü ve seçkin akademik kadro:

Eğitimlerini dünyanın en iyi üniversitelerinde tamamlamış ve akademik alanda kendini ispat etmiş olan kadromuz 4 Profesör, 1 Doçent, 9 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim görevlisi bulunmaktadır. Genç ve dinamik kadromuz uluslararası akademik dergiler ve kitaplarda yayınladıkları makaleler ile kendilerini ispat etmişlerdir.