• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Tarih Bölümü çeşitli disiplinlerden gelen öğrenciler için İngilizce Yüksek Lisans Programı sunmaktadır.

Araştırma alanları dahilinde: Türki, Osmanlı, Modern Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu çalışmaları yer almaktadır. Yazılı ve sözlü olarak yapılacak bilimsel yeterlilik sınavını geçerek programa kabul edilen adayların Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmak için 24 kredi tamamlaması gerekmektedir. Tezsiz programı yürütmek isteyenlerin ise 36 kredilik ders tamamlamaları gerekecektir.

Tezli programa dahil olmayanlar, fazladan almaları gereken dört seçmeli dersin yanısıra, HIST 502 dersinin yerine alacakları ek bir seçmeli dersle programı tamamlayabilirler Seminerler ve Tez çalışması kredisizdir.

Öğrencilerimiz, her yarıyıl iki adet zorunlu ve iki adet seçmeli ders alacak ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayarak -bir akademik yıl süren eğitimle- diplomalarını alacaklardır.

Değerlendirme jürisinin bilimsel hazırlık kapsamında yeterli bulmadığı adaylar ise bölüm tarafından kendi ilgi alanları doğrultusunda uygun görülen lisans derslerini alarak tamamlama koşulu ile programa kabul edileceklerdir. 

Vizyon Misyon

Misyonumuz:
Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimize sadece geçmişle ilgili bilgi ve disiplinleri değil aynı zamanda geçmişten edinilen tecrübelerle günümüz siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel olaylarını mantıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme bilincini kazandırmaktır.

Vizyonumuz:
Alanında uzman, objektif, tarih bilimi etiğini benimsemiş kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biri olarak dünyadaki tarih tartışmalarına katkıda bulunmaktır.

Başvuru Koşulları

 Yüksek Lisans Programları

 -   Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-    Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)

-    İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS, E-YDS ' den 55 puan veya son iki yıl içinde girilen TOEFL IBT' den 66 puana sahip olmak veya eğitim dili %100  ingilizce olan lisans programından mezun olmak,

Bologna

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.

 

Bölümümüz Bologna Sorumlusu

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

Bölümümüz Bologna Bilgi Paketini İncelemek İçin Tıklayınız.

TYYÇ Tablosu

Dersler

Perşembe, 6 Eylül, 2018 - 22:58
Değerli akademisyenler ve araştırmacılar, Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Türk Kültürü ve Tarihine yönelik olarak 01 - 02 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Doğa Tatil Köyü Yerleşkesi'nde düzenlenecek olan "II. Uluslararası Türk...
Çarşamba, 14 Haziran, 2017 - 15:34
Programımıza kayıtlı öğrencilerimizin 2016 - 2017 Akademik Yılı Bahar dönemi sonundaki bilimsel faaliyetleri: Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Aykut KAR ve Cihan YALVAR, 11-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kırgızistan, Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’...
Çarşamba, 14 Haziran, 2017 - 15:44
Açılış konuşmasını tarih bölüm başkanı Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL'ın yaptığı konferansta HUM 103 Uygarlık Tarihi dersinin bir Yeditepe Modeli olarak diğer üniversitelerin örnek alacağını belirtti. Açılış konuşmasının ardından 'Tarihin geçmişten günümüze bir ışık olduğunu dile getiren sn. Bedreddin...
Çarşamba, 14 Haziran, 2017 - 15:42
Bölüm başkanımız sn. Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL, Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.  Nazilli Türk Ocağı'nın geleneksel olarak düzenlediği “Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”nün 8.sini 24.12.2016 / 38 no’lu kararla ünlü tarihçi, Prof. Dr....
Çarşamba, 14 Haziran, 2017 - 15:36
İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından sosyal bilimler alanında üretken ve örnek kişilere verilen "12. Kristal Lale Ödülleri" törenle sahiplerini buldu. Ödülünü alırken sosyal bilimlerin önemini vurgulayan TAŞAĞIL, tarihin geleceği çizebilmek ve aydınlatabilmek...
Çarşamba, 14 Haziran, 2017 - 15:35
Bölümümüz Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına mülakat tarihi 8 Haziran 2017 saat 10:00 olarak belirlenmiştir. Başvuruları ebs.yeditepe.edu.tr adresine yapabilirsiniz. Sınav Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi Binası 6. kat 615 nolu oda