• TR
  • EN

Tez Savunma Aşamasına Geldiğinizde Yapılması Gerekenler

* Tez danışmanınıza tezin son halini PDF veya Word olarak göndermelisiniz.

* Tez danışmanınız intihal (turnitin) araştırması için tezinizi savunma yapmayı planladığınız tarihten yaklaşık bir ay kadar önce enstitü sekreteri Gül ALPTEKİN 'in e-posta adresine göndermelidir.

* İntihal sonucu çıktıktan sonra Gül ALPTEKİN tez danışmanınıza intihal sonucunuzu bildirecektir, bu aşamadan sonra tez danışmanınız ve bölümünüz ile görüşüp savunma jürinizi oluşturabilirsiniz.

*Jürinizdeki hocalarınızla savunma yapacağınız tarih ve saati belirleyip bölümünüze bildirmeniz ve bölümünüzün de üst yazı ile enstitümüze bildirmesi gerekiyor.

* Tez savunması yapacağınız gün, sunumdan önce tez savunma tutanağınızı enstitüden almalısınız. Sunumdan sonra jüri üyeleri tutanağı imzalamalı ve bölümünüz üç iş günü içerisinde üst yazı ile enstitüye göndermelidir.

* Tez savunmasına gelirken yanınızda hazır olması gereken tez onay sayfası formatlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Tez onay sayfası sadece taslaktır, kendi bilgilerinize ve tez diline göre bilgisayarda doldurmalı ve savunmadan sonra enstitü müdürü dışındaki ilgili hocalardan imza alınmalıdır. Enstitü müdürü imzası tez enstitüye teslim edildikten sonra öğrenci işleri tarafından alınacaktır. Tez onay sayfası savunmadan sonra tez ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir, tez içerisinde tez onay sayfası yer almamalıdır.

Yüksek lisans Tez Onay Sayfası (İngilizce)

Yüksek lisans Tez Onay Sayfası (Türkçe)

Doktora Tez Onay Sayfası (İngilizce)

Doktora Tez Onay Sayfası (Türkçe)

* Tez savunması başarılı olan öğrenci tez teslim aşamasına geçmektedir. Tez yazım kılavuzuna göre hazırlayacağınız tezinizi savunma tarihinizden itibaren bir ay içerisinde enstitümüze elden teslim etmelisiniz.

Türkçe Tez Yazım Kılavuzu

İngilizce Tez Yazım Kılavuzu

*Tez savunması başarılı olan öğrenci, kayıtlı olduğu anabilim dalının eğitim diline uygun olarak 25-30 sayfayı geçmeyecek şekilde bir makale hazırlamalıdır. Preprint makale dosyası hazırlamak için gereken yönergeye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Yönergeye göre hazırlanan makalenizi, tezinizin teslim tarihi ile eş zamanlı olarak tez danışmanınıza göndermelisiniz, tez danışmanınız da enstitü sekreterinin e-posta adresine göndermelidir.

Akademik Açık Arşivde Preprint dosyası Hazırlama Kılavuzu Türkçe

Guidelines for the Preparation of Preprints in Open Access Archive English