• TR
  • EN

Hava Kargo taşıması getirdiği sürat, güvenlik, ve maliyet avantajları nedeniyle dünya üzerinde her gün gerçekleşen kargo hareketlerinin (parasal değer yönüyle) % 40 ının uçaklarla nakledilmesi  sonucunu doğurmaktadır. 21. yüzyılın ön plana çıkan üç mesleğinden birisi olduğu belirtilen Lojistiğin hava ulaştırması boyutu bu nedenle önem kazanmaktadır.

Türkiyenin coğrafi konumu nedeniyle 3 saatlik bir uçuş alanı içinde 50 den fazla önemli dünya kentinin bulunması ülkemizi yolcuda olduğu gibi kargoda da cazip bir aktarma merkezi konumuna getirmektedir .

Dünyada her yıl 200 milyar ton-kilometre kargo  taşıması yapılırken 5.3 trilyon dolar değerinde kargo  hareketi  yaşanmaktadır.  Bu kargo hareketinin % 75 i uluslarasrası kargo taşıması olup önemli bir bölümü tam merkezinde bulunduğumuz Avrupa - Afrika- Ortadoğu- Asya ekseninde cereyan etmektedir.

Hava kargonun uçak tipleri bazında taşıma şekilleri kıtalar arasındaki teşıma dengeler,i kargo çeşitleri, kargo fiyatlandırmasındaki fiyat elastisitesi, multimodal taşımalarda hava kargo boyutu, taşımada konsolidasyon, aracı kuruluşarla ilişkilerin yönetimi, expres kargo taşıması yapan firmaların işlevleri, muhtelif hava yolu yönetim stratejileri ve endüstrinin dinamikleri ve beklentilerinin öğretildiği değerlendirildiği program sonunda öğrenci  lojistik kuruluşlarında, hava yollarında, hava alanlarında aracı lojistik fimalarında, uluslarası havacılık kuruluşlarında ve eğitim birimlerinde çalışma ve uygulama imkanlarına sahip olmaktadır.     

Programın, tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere alternatifleri bulunmaktadır. Buna göre; tezli yüksek lisans programında, adayların 8 dersi ve bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programında ise adayların 10 dersi ve bir bitirme projesini başarı ile tamamlamaları beklenmektedir. Öğrenciler programı başarıyla tamamladıklarında "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi” Yüksek Lisans diploması almaktadır. 

  • Azami öğrenim süresi YÖK Lisansüstü Yönetmeliği’ne göre Tezli program için dört yarıyılı ders aşaması olmak üzere toplam “altı” yarıyıl, Tezsiz program için “üç” yarıyıldır.
Perşembe, 18 Ocak, 2018 - 15:35
Bahar yarıyılı ders kayıtları: 29 Ocak 2018 - 02 Şubat 2018, Saat:17:00 Bahar yarıyılı derslerinin başlangıcı: 05 Şubat 2018 Ders ekleme ve bırakma başvuruları: 14 Şubat 2018 - 16 Şubat 2018, Saat: 17:00 Dersten çekilme (Withdrawal) için son gün: 23 Mart 2018...
Çarşamba, 9 Ağustos, 2017 - 15:59
2017 Güz dönemi ders kayıt tarihleri : 11 Eylül 2017 - 15 Eylül 2017, Saat: 17:00. 2017 Güz yarıyılı derslerinin başlangıcı : 18 Eylül 2017. 2017 Ders ekleme bırakma başvuruları : 27 Eylül 2017 - 29 Eylül 2017, Saat: 12:00. Akademik Takvim için lütfen tıklayınız.