• TR
  • EN

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak, “Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı”ndan sonra “Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı”nı da açmış bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü buna, “akademik bir tamamlanma” durumunun çok ötesinde anlamlar yüklüyoruz.

Türk Dili Edebiyatı Bölümü 1996, Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı ise, 2006 yılından bu yana eğiticiler ve araştırıcılar yetiştiriyor.  Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı’nın da, işte bu derin geçmişin ve zengin birikimin temelleri üzerinde hızla yükseleceğine, Türk edebiyatı araştırmalarına yepyeni heyecanlar ve bakış açıları kazandıracağına yürekten inanıyoruz.

Tecrübeli olduğu kadar donanımlı da olan akademik kadromuz; hem yüksek ve kaliteli hem de evrensel ölçütlerde bir program için gereken özgüveni ve umudu bize fazlasıyla veriyor. Ne yapacağımızı da, nereye yürüyeceğimizi de, nereye varacağımızı da gayet iyi biliyoruz. 

Zorunlu ve seçmeli dersler havuzumuzu, Türk edebiyatının bütün alanlarına uzanılabilecek ve diğer sosyal bilimlerle de ilişkiler kurulabilecek içerik ve çeşitlilikte oluşturduk.  Ayrıca, edebiyatın ana malzemesinin dil olduğunu göz önünde tutarak, dile ve dilbilime çağdaş yaklaşımları da programımıza özenle yerleştirdik. Özgün, özgür ve yaratıcı düşüncenin, her şeyden önce sağlam bir dil, anlam ve algı bilgisine ihtiyaç duyduğunun farkındayız. Esasen, Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı’nda araştırma, eleştirme, çözümleme ve yorumlama becerilerini geliştirmek ve sistemli uygulamalar gerçekleştirmek başlıca amacımız olacaktır. Araştırmacı adaylarımız, sadece dinlemeyecekler; sunumları, önerileri ve projeleriyle dersleri yönlendirebilecekler, sadece öğrenmeyecekler; münazaraları, müzakereleri ve fikir alışverişleriyle konuları içselleştirebileceklerdir.

Modern dönemin modern araştırmacıları olacaklardır.

Çıtayı biraz yüksek tuttuğumuzun bilincindeyiz. Çünkü iddialıyız. Çünkü, gücümüzü, köklü kurumsal geçmişimizden, yetkin akademik kadromuzdan, en önemlisi de bilmeye ve öğrenmeye hiç kanmayan büyük tutkumuzdan alıyoruz.

Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı’yla geleceğe daha güvenle bakıyoruz.