• TR
  • EN

Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı; kuramsal, disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bakış açılarıyla Türk edebiyatı araştırmalarına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı’nda; araştıran, eleştiren, çözümleyen ve yorumlayan; özgür ve yaratıcı düşünceyi bilimsel usûl ve metotlarla bütünleştiren araştırmacılar yetiştirmek hedeflenmektedir.