Bölüm Hakkında | Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölüm Hakkında

İktisat Doktora Programı, uluslararası iktisat, kamu maliyesi, parasal iktisat, finansal iktisat gibi, geleneksel iktisadî analizde uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Programın amacı, kamuda ya da özel sektörde çalışmayı düşünen öğrencilerin, karar verici konumlara geldiklerinde, doğru kararlar alabilmelerini sağlayacak analitik ve teknik becerileri öğrencilere vermektir. Programa katılacak öğrenciler, lisans ve/veya lisansüstü derecelerini iktisat alanında almış olabilecekleri gibi, bazı ek dersler alarak kendilerini doktora progmına hazırlamak kaydıyla, iktisat dışı bir alanda da lisans ve/veya lisansüstü dereceleri almış olabilirler. Öğrenciler, ilk yıl, İleri Mikroiktisadi, Makroiktisadi ve Ekonometrik Analiz derslerinin birinci ve ikinci kısımlarını aldıktan sonra; üçüncü sömestr ilgilendikleri ya da uzmanlaşmak istedikleri alanlarda seçmeli üç ders daha alarak programın ders kısmını tamamlarlar. Dersleri bitiren öğrenciler yazılı ve sözlü olarak yapılan yeterlilik sınavlarını da başarıyla tamamladıktan sonra, tez yazma aşamısına geçerler. Tezin amacı iktisat bilimine, ve/veya iktisadi sorunların çözümüne katkıda bulunma potansiyeli gösteren, özgün bir eser ortaya koymaktır. Tezini başarıyla tamamlayıp, savunan öğrenciler ‘iktisat doktoru’ ünvanını alarak mezun olurlar.

İktisat Doktora Programı'nın ders Bologna paketlerine, "Akademik" sayfasındaki ders programından ulaşabilirsiniz.