Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Üstü Öğrenci Alımları devam etmektedir

Plastik Sanatlar ve Resim, Grafik Tasarım, Sanat Yönetimi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Giriş Sınavları 24 Eylül 2018 Pazartesi gününe kadar devam etmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için ;

 

            e-mail: bahar.oskay@yeditepe.edu.tr

0216 578 00 00 / 2627 

0216 578 00 00 / 1858

0216 578 00 00 / 1866