Bölüm Hakkında

Tarih Bölümü çeşitli disiplinlerden gelen öğrenciler için İngilizce Yüksek Lisans Programı sunmaktadır.

Araştırma alanları dahilinde: Türki, Osmanlı, Modern Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu çalışmaları yer almaktadır. Yazılı ve sözlü olarak yapılacak bilimsel yeterlilik sınavını geçerek programa kabul edilen adayların Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmak için 24 kredi tamamlaması gerekmektedir. Tezsiz programı yürütmek isteyenlerin ise 36 kredilik ders tamamlamaları gerekecektir.

Tezli programa dahil olmayanlar, fazladan almaları gereken dört seçmeli dersin yanısıra, HIST 502 dersinin yerine alacakları ek bir seçmeli dersle programı tamamlayabilirler Seminerler ve Tez çalışması kredisizdir.

Öğrencilerimiz, her yarıyıl iki adet zorunlu ve iki adet seçmeli ders alacak ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayarak -bir akademik yıl süren eğitimle- diplomalarını alacaklardır.

Değerlendirme jürisinin bilimsel hazırlık kapsamında yeterli bulmadığı adaylar ise bölüm tarafından kendi ilgi alanları doğrultusunda uygun görülen lisans derslerini alarak tamamlama koşulu ile programa kabul edileceklerdir.