• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Antropolojinin odağında insan vardır. Birey, bireyler arası etkileşim, topluluklar, topluluklar arası ilişkiler, en geniş anlamıyla kültür ve kültürel çeşitlilik, tarihsel ve güncel boyutlarıyla antropolojinin ilgi alanına girer. Sosyoloji, coğrafya, tarih, linguistik gibi düşünsel disiplinlerle ilişkili olan antropoloji, söz konusu disiplinler tarafından geliştirilmiş olan çeşitli yöntemlerden yararlanır. Diğer taraftan antropoloji geleneği başlangıcından itibaren esas olarak insan toplulukları hakkında derinlemesine bilgi edinmeyi mümkün kılan etnografik yöntemleri kullanmış ve söz konusu yöntemlerin geliştirilmesine katkı sunmuştur. Bu noktadan hareketle sadece günlük hayatın maddi temellerinin değil birey ve toplulukların anlam dünyasının da araştırılması için işlevsel olan etnografik yöntemleri yaratıcı bir biçimde kullanma becerisi antropologların ayırıcı özellikleri arasında sayılabilir.

Mezunlarımız, üniversitelerin sosyal bilim bölümlerinde, araştırma şirketlerinde, müzelerde, medya kuruluşlarında, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak DİE, DPT gibi devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO gibi uluslararası kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca, tüm diğer sosyal bilim dalları için de geçerli olduğu üzere antropoloji eğitimi farklı sektörlerde çalışabilmek için gerekli olan altyapının kazanılmasına yardımcı olur. Son yıllarda özel sektörde piyasa araştırmaları ve reklamcılık gibi alanlarda antropoloji mezunları giderek daha fazla tercih edilmektedirler. 

Bölümümüzde kadrolu ya da misafir öğretim üyesi statüsünde çalışan öğretim üyelerimizin başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibidir: 

Kadrolu Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Egemen Yılgür: Kent Yoksulluğu, Kent Tarihi, Kent Antropolojisi, Tarihsel Antropoloji, Emek Tarihi, Peripatetik ve geç-Peripatetik Topluluklar, Roman Çalışmaları, Avcı-Toplayıcılar, Son Dönem Osmanlı İmpatorluğu'nda Kentleşme ve Kent Yoksulluğu

Dr. Öğr. Üyesi Alexander Wasse: Levant, Kıbrıs ve Anadolu'da Neolitik ve Kalkelotik; Mezopotamya ve Arabistan; Ürdün Karaçöl'de Tarih Öncesi; Arkeolojik Kayıtlarda Pastoralizm; Göçebe / Hareketli Toplulukların Etno-Arkeolojisi; Hayvan ve Kuşların Arkeolojisi; İklimsel ve Çevresel Değişiklikler Karşısında İnsan;  Tarih Öncesi Sanat ve Kaya Sanatı

Dr. Öğr. Üyesi Ferzan Durul: İnsan Hakları Antropolojisi, İnsan Haklarının Felsefi Temeli, İnsan Haklarının Tarihsel Kökleri, Felsefi Antropoloji, Etnografik Araştırma Yöntemleri, Eğitim Antropolojisi (İnsan Hakları Eğitimi), Uygarlık Tarihi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Saha Çalışmaları, Kanada Kanawaki Bölgesi Yerli Topluluk Çalışmaları: Mohak

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Horzumlu Tuztaş: Hareket Antropolojisi, Göçerlik, Görsel Antropoloji, Kır Antropolojisi, Kent Antropolojisi

Misafir Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Ebru Kayaalp: Kültürel Antropoloji, Etnografi, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları, Felaket Çalışmaları, Risk ve Belirsizlik, Antroposen, Neoliberalizm, Tarım, Yönetimsellik, Düzenleme, Medya Etnografisi, Medya ve İletişim, Kültürel Çalışmalar, Toplumsal Cinsiyet, Irk ve Sınıf. 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Sipahi: Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi, Kent Çalışmaları, Tarihsel Antropoloji, Tarih Felsefesi, Kolektif Şiddet

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Dalan: Kültürel Antropoloji, Tıbbi Antropoloji, İletişim Teorileri, Araştırma Yöntemleri, Medya Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Kiraz Huri Özdoğan: Ekoloji, Etnisite, Hayvan ve Bitki Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tolga Uslu: Tarihsel Antropoloji, İktisadi Antropoloji, İktisat Sosyolojisi, Uygarlık Tarihi

Vizyon Misyon

Misyonumuz

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji yüksek lisans programı bünyesinde, saha becerileri ve kuramsal donanım itibarıyla fark yaratan antropologlar, yaratıcı sosyal bilimciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

Bilgiye ulaşmanın ve bilginin geçerliliğini sınamanın tek yolu olmadığının bilincindeyiz. Epistemolojik çoğulluğa ilişkin vurgulara saygı duyuyoruz. İdealimiz, farklı antropoloji gelenekleri ve sosyal bilim anlayışlarının birbirlerini besleyerek bir arada durabileceğini varlığımızla kanıtlamaktır.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları 

-Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak (Geçerlik süresi beş yıldır.) 

-İngilizce dil sınavından muafiyet için geçerlilik süresi içinde YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak.

Başvuru Belgeleri

-ALES sonuç belgesi (beş yıl içerisinde alınmış).

-Dil belgesi

-Lisans Transkripti

-Niyet Mektubu:  

Adaylar tarafından bölüme ibraz edilecek olan niyet mektubunda; adayın bölüme kabulü halinde çalışmak istediği konu (1), genel olarak antropoloji alanını (2) özelde de Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji yüksek lisans programını (3) tercih etmesinin gerekçeleri antropoloji ve sosyal bilimler yazının kaynaklarına referans verilerek açıklanmalıdır.

-Özgeçmiş

-İki adet referans mektubu

Bologna

ANTROPOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ

Amaç:

Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı, bugün toplumları anlamanın yolunun, onların kültürel özgünlüklerini derinlemesine araştırma ve analiz yaparak incelemekten geçtiği varsayımına dayanır. Programın amacı, günümüz toplumlarında sosyal konu ve sorunları inceleyebilmek için gerekli olan teorik donanımı ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Antropoloji yüksek lisans programı mezunları, kültürel özgünlükleri ve sosyal değişimi, özellikle nitel araştırma yöntemleriyle irdeleme deneyimi edinirler.

Hedef:

Antropoloji bölümü, günümüzde toplumların anlaşılabilmesi için her toplumda bulunan ve kültürel sistem içine nüfuz etmiş karmaşık dinamiklerin analizinin gerekliliği varsayımı üzerine kurulmuştur. Programın amacı öğrencilere, güncel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifte inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir. Antropoloji, insan çeşitliliğinin incelenmesi için bir dizi tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Bu yaklaşımlar, tarih öncesi ve insan evrimi çalışmalarından, günümüz kültürlerinin anlamlı semboller sistemi olarak incelenmesine kadar geniş bir alanı kapsar.

  •  
Pazartesi, 12 Aralık, 2022 - 13:16
Antropoloji bölüm başkan yardımcısı Doç. Dr. Ebru Kayaalp'ın koordinatörlüğünü yaptığı, Antropoloji bölümü ve TÜBİTAK ortaklığında düzenlenen "Başka Bir Bilim İletişimi Mümkün mü? Beklenen İstanbul Depremi Üzerine Yeniden Düşünmek" başlıklı etkinlik 13 Aralık 2022 Salı günü Rektörlük...
Pazartesi, 3 Mayıs, 2021 - 11:18
Antropoloji doktora ve yüksek lisans programları başvuru dönemi başlamıştır. Son Tarih: 30 Eylül 2022. Online başvuru için: ebs.yeditepe.edu.tr  Başvuru Koşulları Yüksek Lisans -Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak. -ALES'den herhangi bir...
Salı, 4 Şubat, 2020 - 12:40
Değerli Lisansüstü Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız Aşağıdaki listede yer alan kaynaklar; yüksek lisans ve doktora adaylarımızın yararlanması öncelikli olarak önerilen temel antropoloji metinleridir.  Ayrıca yeterlik sınavlarında, adayların kendi çalışma alanları doğrultusunda listeden...
Pazartesi, 12 Ekim, 2020 - 08:54
Antropoloji Bölüm hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Ferzan Durul’un editörlük ve bölüm yazarlığını üstlendiği “İnsanın Tarih Yolculuğu” isimli derleme kitap çalışması Yeditepe Üniversitesi yayınları tarafından basıldı. Çalışma uygarlık tarihinin farklı dönemlerine ışık tutuyor. Durul, çalışmanın...
Pazar, 19 Temmuz, 2020 - 08:03
Antropoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alexander Wasse'nin "Time out of Joint: A Re-assessment of the Cypriot Aceramic Neolithic Site of Kalavasos-Tenta and its Regional Implications" başlıklı çalışması önde gelen arkeoloji dergilerinden 'Levant the Journal of the Council for British...
Pazartesi, 27 Nisan, 2020 - 12:31
Sosyal ve kültürel antropoloji disiplininin temel konularını, kavramlarını, tarihçesini, kuramlarını ve yöntemini okuyucuya tanıtmayı hedefleyen “Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş” kitabının ilk bölümü bölüm hocalarımızdan Dr. Öğretim Üyesi Ferzan Durul tarafından...
Pazartesi, 20 Nisan, 2020 - 14:37
Antropoloji bölümünün 18 yıllık arşivi, Dr. Öğr. Üyesi Ferzan Durul ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji yüksek lisans programı burslu öğrencisi Selda Sevencan’ın katkılarıyla yeniden düzenlendi. Bölüm bünyesinde üretilen lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerini; bölüm hocalarının...