• TR
  • EN

Antropolojinin odağında insan vardır. Birey, bireyler arası etkileşim, topluluklar, topluluklar arası ilişkiler, en geniş anlamıyla kültür ve kültürel çeşitlilik, tarihsel ve güncel boyutlarıyla antropolojinin ilgi alanına girer. Sosyoloji, coğrafya, tarih, linguistik gibi düşünsel disiplinlerle ilişkili olan antropoloji, söz konusu disiplinler tarafından geliştirilmiş olan çeşitli yöntemlerden yararlanır. Diğer taraftan antropoloji geleneği başlangıcından itibaren esas olarak insan toplulukları hakkında derinlemesine bilgi edinmeyi mümkün kılan etnografik yöntemleri kullanmış ve söz konusu yöntemlerin geliştirilmesine katkı sunmuştur. Bu noktadan hareketle sadece günlük hayatın maddi temellerinin değil birey ve toplulukların anlam dünyasının da araştırılması için işlevsel olan etnografik yöntemleri yaratıcı bir biçimde kullanma becerisi antropologların ayırıcı özellikleri arasında sayılabilir.

Mezunlarımız, üniversitelerin sosyal bilim bölümlerinde, araştırma şirketlerinde, müzelerde, medya kuruluşlarında, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak DİE, DPT gibi devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO gibi uluslararası kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca, tüm diğer sosyal bilim dalları için de geçerli olduğu üzere antropoloji eğitimi farklı sektörlerde çalışabilmek için gerekli olan altyapının kazanılmasına yardımcı olur. Son yıllarda özel sektörde piyasa araştırmaları ve reklamcılık gibi alanlarda antropoloji mezunları giderek daha fazla tercih edilmektedirler. 

Bölümümüzde kadrolu ya da misafir öğretim üyesi statüsünde çalışan öğretim üyelerimizin başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibidir: 

Prof. Dr. Mehmet Bayraktar: Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi Tarihi, Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi

Doç. Dr. Egemen Yılgür: Kent Yoksulluğu, Kent Tarihi, Kent Antropolojisi, Tarihsel Antropoloji, Emek Tarihi, Peripatetik ve geç-Peripatetik Topluluklar, Roman Çalışmaları, Avcı-Toplayıcılar, Son Dönem Osmanlı İmpatorluğu'nda Kentleşme ve Kent Yoksulluğu

Dr. Öğr. Üyesi Alexander Wasse: Levant, Kıbrıs ve Anadolu'da Neolitik ve Kalkelotik; Mezopotamya ve Arabistan; Ürdün Karaçöl'de Tarih Öncesi; Arkeolojik Kayıtlarda Pastoralizm; Göçebe / Hareketli Toplulukların Etno-Arkeolojisi; Hayvan ve Kuşların Arkeolojisi; İklimsel ve Çevresel Değişiklikler Karşısında İnsan;  Tarih Öncesi Sanat ve Kaya Sanatı

Dr. Öğr. Üyesi Ferzan Durul: İnsan Hakları Antropolojisi, İnsan Haklarının Felsefi Temeli, İnsan Haklarının Tarihsel Kökleri, Felsefi Antropoloji, Etnografik Araştırma Yöntemleri, Eğitim Antropolojisi (İnsan Hakları Eğitimi), Uygarlık Tarihi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Saha Çalışmaları, Kanada Kanawaki Bölgesi Yerli Topluluk Çalışmaları: Mohak

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Horzumlu Tuztaş: Hareket Antropolojisi, Göçerlik, Görsel Antropoloji, Kır Antropolojisi, Kent Antropolojisi

Misafir Öğretim Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Dalan: Kültürel Antropoloji, Tıbbi Antropoloji, İletişim Teorileri, Araştırma Yöntemleri, Medya Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Kiraz Huri Özdoğan: Ekoloji, Etnisite, Hayvan ve Bitki Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tolga Uslu: Tarihsel Antropoloji, İktisadi Antropoloji, İktisat Sosyolojisi, Uygarlık Tarihi

Salı, 4 Şubat, 2020 - 12:40
Değerli Lisansüstü Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız Aşağıdaki listede yer alan kaynaklar; yüksek lisans ve doktora adaylarımızın yararlanması öncelikli olarak önerilen temel antropoloji metinleridir.  Ayrıca yeterlik sınavlarında, adayların kendi çalışma alanları doğrultusunda listeden...
Pazar, 19 Temmuz, 2020 - 08:03
Antropoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alexander Wasse'nin "Time out of Joint: A Re-assessment of the Cypriot Aceramic Neolithic Site of Kalavasos-Tenta and its Regional Implications" başlıklı çalışması önde gelen arkeoloji dergilerinden 'Levant the Journal of the Council for British...
Pazartesi, 27 Nisan, 2020 - 12:31
Sosyal ve kültürel antropoloji disiplininin temel konularını, kavramlarını, tarihçesini, kuramlarını ve yöntemini okuyucuya tanıtmayı hedefleyen “Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş” kitabının ilk bölümü bölüm hocalarımızdan Dr. Öğretim Üyesi Ferzan Durul tarafından...
Pazartesi, 20 Nisan, 2020 - 14:37
Antropoloji bölümünün 18 yıllık arşivi, Dr. Öğr. Üyesi Ferzan Durul ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji yüksek lisans programı burslu öğrencisi Selda Sevencan’ın katkılarıyla yeniden düzenlendi. Bölüm bünyesinde üretilen lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerini; bölüm hocalarının...