• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

Bilişsel Bilimler insan zihnini çok disiplinli bir yaklaşım ile inceler. İnsan zihnindeki bilişsel süreçlere işlevsel ve noroanatomik bakış açıları ve bu süreçlerin bir makinede modellenmesi Bilişsel Bilimler’in ana araştırma alanlarıdır. Çalışma konuları arasında dilbilim, bellek, yapay zeka, zihnin matematiksel modellenmesi, nöroanatomi, duygu, görsel algı ve benlik sayılabilir.

 

Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı altı ana alanı kapsamaktadır. Bu ana alanlar Bilgisayar Bilimleri, Dilbilim, Bilişsel Psikoloji, Zihin Felsefesi, Bilişsel Antropoloji ve Nörobilimdir. Öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra danışmanlarının denetimi altında Bilişsel Bilimler’deki en az iki alanı birleştiren bir tez yazarlar. Danışmanın önerisi doğrultusunda diğer lisansüstü programlardan da ilgili dersler alınabilir.

Vizyon Misyon

MİSYON

Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programının öncelikli misyonu insan zihninin bilimi olarak bilişsel bilimlerin Türkiye’deki gelişimine katkıda bulunmak üzere Psikoloji, Dilbilim, Bilgisayar Bilimleri, Felsefe, Nöroloji ve Antropoloji disiplinlerinden gelen araştırmacıların etkileşimini sağlamaktır. Bilişsel Bilimler, insan zihninin/beyninin işleyişini anlamak amacıyla geleneksel çalışmalarda ortaya çıkmamış türde sorular oluşturmayı ve bu sorulara yeni yaklaşımlar kullanarak yanıtlar üretmeyi hedeflemektedir. Programımız farklı arkaplanlara sahip öğrencilere, bilişsel bilimlerin alt alanlarına dair bilimsel bilgi ve araştırma tekniklerini içeren bir eğitim sunarak öğrencilerin bu alanların en az ikisinde edindiği bilgiyi ileriye taşıyabilmesini ve farklı disiplinlerin bakış açılarını bütünleştirerek uzmanlaşmasını sağlar. Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programında eğitim alan öğrenciler, bir yanda bilişsel bilimleri oluşturan disiplinlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu konularda hem kuramsal hem de görgül niteliklere sahip bilgiler edinirken diğer yanda lisans eğitimi aldıkları alan dışındaki alanlarda da bilgi sahibi olarak ilgili bölümlerdeki araştırmacılarla etkileşim kurabilir duruma gelirler.

VİZYON

Yeditepe Üniversitesinin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programının öncelikli vizyonunu oluşturmaktadır. Bilişsel Bilimler alanının bugünkü veriler ışığında yakın gelecekte bilim dünyasının önemli bir alanı olacağı öngörüsü ile programın güçlendirilmesinin hem Yeditepe Üniversitesinin hem de Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programını oluşturan bölümlerin ve araştırmacılarının öne çıkarılması da vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Psikoloji, dilbilim, bilgisayar bilimleri, felsefe, antropoloji ve nöroloji alanlarında eğitim ve araştırma etkinliği sürdüren akademisyenleri bir araya getirerek oluşturulan disiplinlerarası iletişimi ve bilişsel bilimler araştırma zeminini hayata geçirmek ve Türkiye’de bilişsel bilimler alanında dağınık halde bulunan akademik potansiyeli buluşturacak bir dayanak hazırlamak ve program kapsamında gerçekleştirilecek tez ve diğer bilimsel çalışmalar ile uluslararası düzeyde tanınan, saygın bir konum elde etmek de Bilişsel Bilimler programının vizyonu içerisinde sayılmalıdır.

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları

 -  Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-   ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)

-  İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak. 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

- 2 adet referans mektubu

- Niyet Mektubu (Maksimum 600 kelime)

- Güncel Özgeçmiş

- Transkript

- Ales belgesi

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

- Lisans / Yüksek Lisans diploması aslı ve fotokopisi
- Lisans / Yüksek Lisans transkriptinin aslı veya fotokopisi 
- ALES sonuç belgesi çıktısı (Tezsiz Yüksek Lisans programlarında aranmamaktadır)
- Dil muafiyet belgesi
- Yurt dışında okumuş T.C. vatandaşı adaylar için YÖK' den alınacak diploma denklik belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
- İkametgâh Belgesi (muhtardan veya e-devlet çıktısı)
- 4 adet vesikalık fotoğraf
- Askerlik durum belgesinin aslı (askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi fotokopisi)

Bologna

Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programı;

 

Bologna Bilgi Paketi için TIKLAYINIZ.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) belgesine erişmek için TIKLAYINIZ.

Ders programı ve ders içerikleri için TIKLAYINIZ.