• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Bilişsel Bilimler insan zihnini çok disiplinli bir yaklaşım ile inceler. İnsan zihnindeki bilişsel süreçlere işlevsel ve noroanatomik bakış açıları ve bu süreçlerin bir makinede modellenmesi Bilişsel Bilimler’in ana araştırma alanlarıdır. Çalışma konuları arasında dilbilim, bellek, yapay zeka, zihnin matematiksel modellenmesi, nöroanatomi, duygu, görsel algı ve benlik sayılabilir.

Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı altı ana alanı kapsamaktadır. Bu ana alanlar Bilgisayar Bilimleri, Dilbilim, Bilişsel Psikoloji, Zihin Felsefesi, Bilişsel Antropoloji ve Nörobilimdir. Öğrenciler derslerini tamamladıktan sonra danışmanlarının denetimi altında Bilişsel Bilimler’deki en az iki alanı birleştiren bir tez yazarlar. Danışmanın önerisi doğrultusunda diğer lisansüstü programlardan da ilgili dersler alınabilir.

Vizyon Misyon

MİSYON

Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programının öncelikli misyonu insan zihninin bilimi olarak bilişsel bilimlerin Türkiye’deki gelişimine katkıda bulunmak üzere Psikoloji, Dilbilim, Bilgisayar Bilimleri, Felsefe, Nöroloji ve Antropoloji disiplinlerinden gelen araştırmacıların etkileşimini sağlamaktır. Bilişsel Bilimler, insan zihninin/beyninin işleyişini anlamak amacıyla geleneksel çalışmalarda ortaya çıkmamış türde sorular oluşturmayı ve bu sorulara yeni yaklaşımlar kullanarak yanıtlar üretmeyi hedeflemektedir. Programımız farklı arkaplanlara sahip öğrencilere, bilişsel bilimlerin alt alanlarına dair bilimsel bilgi ve araştırma tekniklerini içeren bir eğitim sunarak öğrencilerin bu alanların en az ikisinde edindiği bilgiyi ileriye taşıyabilmesini ve farklı disiplinlerin bakış açılarını bütünleştirerek uzmanlaşmasını sağlar. Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programında eğitim alan öğrenciler, bir yanda bilişsel bilimleri oluşturan disiplinlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu konularda hem kuramsal hem de görgül niteliklere sahip bilgiler edinirken diğer yanda lisans eğitimi aldıkları alan dışındaki alanlarda da bilgi sahibi olarak ilgili bölümlerdeki araştırmacılarla etkileşim kurabilir duruma gelirler.

VİZYON

Yeditepe Üniversitesinin tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programının öncelikli vizyonunu oluşturmaktadır. Bilişsel Bilimler alanının bugünkü veriler ışığında yakın gelecekte bilim dünyasının önemli bir alanı olacağı öngörüsü ile programın güçlendirilmesinin hem Yeditepe Üniversitesinin hem de Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programını oluşturan bölümlerin ve araştırmacılarının öne çıkarılması da vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Psikoloji, dilbilim, bilgisayar bilimleri, felsefe, antropoloji ve nöroloji alanlarında eğitim ve araştırma etkinliği sürdüren akademisyenleri bir araya getirerek oluşturulan disiplinlerarası iletişimi ve bilişsel bilimler araştırma zeminini hayata geçirmek ve Türkiye’de bilişsel bilimler alanında dağınık halde bulunan akademik potansiyeli buluşturacak bir dayanak hazırlamak ve program kapsamında gerçekleştirilecek tez ve diğer bilimsel çalışmalar ile uluslararası düzeyde tanınan, saygın bir konum elde etmek de Bilişsel Bilimler programının vizyonu içerisinde sayılmalıdır.

Akademik Çıktılar

Yeditepe University Cognitive Science MA Program

Academic Year 2018-2019

 

Conference Presentations – National and International

Eroğlu-Uzun, Dilek, Şener, Serkan, Metin, Barış. The Effect of tDCS on Syntactic Processing in Aphasia. 20th International Science of Aphasia Conference, Rome, September 23-26, 2019.

Akyıldız, Merve, Şener, Serkan, Aygüneş, Mehmet, and Ulaşoğlu, Çiğdem. İlgi Tümceciği İşlemlemede Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri. 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin Üniversitesi, Mersin, 9-10 Mayıs 2019. [Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 218S242)].

Akyıldız, Merve, Şener, Serkan, Aygüneş, Mehmet, and Ulaşoğlu, Çiğdem. A Neurolinguistic Study of the Processing of Relative Clauses in Turkish. 6th International Symposium on Brain and Cognitive Sciences (ISBCS 2019), Yeditepe University, İstanbul, April 28, 2019. [Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 218S242)].

Akyıldız, Merve, Şener, Serkan, Aygüneş, Mehmet, and Ulaşoğlu, Çiğdem. An ERP Analysis of Relative Clauses in Turkish: Subject Relative Clauses Favored. XIV International Symposium on Psycholinguistics, Tarragona, Spain, April 10-13, 2019 [Poster Presentation]. 

Akyıldız, Merve, Şener, Serkan, Aygüneş, Mehmet, and Ulaşoğlu, Çiğdem. Türkçede İlgi Tümceciklerinin Bilişsel İşlemlenmesi: OİP İncelemesi. 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 4-7 Nisan 2019. [Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 218S242)].

Al-Kamha, Khaled ve Yildirim, Funda. Contribution of Absolute and Relative Stimulus Aspects in Environments with Multiple Clusters. DyViTo: "Dynamics in Vision and Touch – the look and feel of stuff” by Bilkent University. Cappadoccia. November 5-8, 2019. [Poster Presentation].

İnan, Sabri ve Yıldırım, Funda. Short-term synaptic depression as a suitable mechanism for the verbal transformation effect. 6th International Symposium on Brain and Cognitive Sciences (ISBCS 2019), Yeditepe University, İstanbul, April 28, 2019.

Tezcan, Filiz ve Yildirim, Funda. Effect Of Decision Time On Anchoring Bias. 6th International Symposium on Brain and Cognitive Sciences (ISBCS 2019), Yeditepe University, İstanbul, April 28, 2019.

Memis, Elif ve Yildirim, Funda. The Effect of Contour and Configuration on Visual Crowding. 6th International Symposium on Brain and Cognitive Sciences (ISBCS 2019), Yeditepe University, İstanbul, April 28, 2019.

İnan, Sabri ve Yildirim, Funda. Intra- and cross-categorical reversals of ambiguous stimuli in auditory perception: A psychophysical experiment. 5th International Symposium on Brain and Cognitive Sciences (ISBCS 2018), Bogazici University, İstanbul, May 20, 2018.

Paluluoğlu, Şebnem, and Şener, Serkan. Processing of subject and object relative clauses in Turkish revisited. 5th International Symposium on Brain and Cognitive Sciences (ISBCS 2018), Bogazici University, İstanbul, May 20, 2018.

 

Invited Talks

Şener, Serkan. Bilişsel bir Bilim Olarak Dilbilim ve Arayüzleri. II. Dilbilim Araştırmalarında Nöro-Görüntüleme Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, 2 Nisan 2019.

Şener, Serkan. Linear order of wh-phrases in Turkish revisited. Boğaziçi University Student Conference on Theoretical and Experimental Linguistics (BUSCTEL’19), 16 Şubat 2019, Davetli Konuşmacı.

Yildirim, Funda. On the contribution of contour mechanisms in early visual cortex to shape perception: an exploratory study. Visual Crowding Workshop, University of Bern, Switzerland, June 23, 24.

 

Publications

Kaplan, Alper., Akagündüz, Erdem. “A Hybrid Framework for Matching Printing Design Files to Product Photos” (TJEECS submission under review for 2020)

Ahveninen, Jyrki., Ingalls, Grace., Yildirim, Funda. et al. Peripheral visual localization is degraded by globally incongruent auditory-spatial attention cues, Exp Brain Res (2019). https://doi.org/10.1007/s00221-019-05578-z

Akyıldız, Merve, Şener, Serkan, Aygüneş, Mehmet, and Ulaşoğlu, Çiğdem. [baskıda]. İlgi Tümceciği İşlemlemede Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri: Türkçe Üzerine Bir İnceleme. İlgi Tümceciği İşlemlemede Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri. 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin Üniversitesi Yayınları. [Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 218S242)].

Murat Kalender, Emin Erkan Korkmaz. “THINKER-Entity Linking System for Turkish Language”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Volume: 30, Issue: 2, Pages: 367-380, Published: FEB 1 2018.

Paluluoğlu, Şebnem ve Şener, Serkan. [under review]. Processing of subject and object relative clauses in Turkish revisited: A self-paced reading study.

İnan, Sabri ve Yildirim, Funda. [yayıma hazırlanıyor]. Duration of perceptual stability for words and pseudowords in verbal transformation effect.

Tezcan, Filiz ve Yildirim, Funda. [yayıma hazırlanıyor]. The effect of temporal ordering and sound source in understanding the perception of sound events.

 

 Organized Workshops

Yildirim, Funda ve Tezcan, Filiz. Visual, Auditory and Haptic Perception. 5th International Mersin Science Night (MERSCIN). Mersin University, Mersin. 28-29 September, 2019. [Bu çalışma HORIZON2020 projesi tarafından desteklenmiştir. Proje No: H2020-MSC-NIGHT-818725-MERSCIN]

 

Funded Projects

Şener, Serkan – Yürütücü [3001 Projesi: Proje No: 218S242)].

            Proje Başlığı: İlgi Tümceciklerinin İşlemlenme Süreci: Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri ve Zaman-Frekans Analizi [Başlangıç: Şubat 2019 – Bitiş: Aralık 2019].

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları

 -  Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-   ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)

-  İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YOKDİL, YDS' den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL' dan 66, puana sahip olmak. 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

- 2 adet referans mektubu

- Niyet Mektubu (Maksimum 600 kelime)

- Güncel Özgeçmiş

- Transkript

- Ales belgesi

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

- Lisans / Yüksek Lisans diploması aslı ve fotokopisi
- Lisans / Yüksek Lisans transkriptinin aslı veya fotokopisi 
- ALES sonuç belgesi çıktısı (Tezsiz Yüksek Lisans programlarında aranmamaktadır)
- Dil muafiyet belgesi
- Yurt dışında okumuş T.C. vatandaşı adaylar için YÖK' den alınacak diploma denklik belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
- İkametgâh Belgesi (muhtardan veya e-devlet çıktısı)
- 4 adet vesikalık fotoğraf
- Askerlik durum belgesinin aslı (askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi fotokopisi)