• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Yapım Aşamasında

Vizyon Misyon

MİSYON

Yapım Aşamasında

VİZYON

Yapım Aşamasında

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları

 -  Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-   ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)

-  İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak. 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

- 2 adet referans mektubu

- Niyet Mektubu (Maksimum 600 kelime)

- Güncel Özgeçmiş

- Transkript

- Ales belgesi

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

- Lisans / Yüksek Lisans diploması aslı ve fotokopisi
- Lisans / Yüksek Lisans transkriptinin aslı veya fotokopisi 
- ALES sonuç belgesi çıktısı (Tezsiz Yüksek Lisans programlarında aranmamaktadır)
- Dil muafiyet belgesi
- Yurt dışında okumuş T.C. vatandaşı adaylar için YÖK' den alınacak diploma denklik belgesi
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
- İkametgâh Belgesi (muhtardan veya e-devlet çıktısı)
- 4 adet vesikalık fotoğraf
- Askerlik durum belgesinin aslı (askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi fotokopisi)

Bologna

Yapım Aşamasında