• TR
  • EN

Biyolojik Antropoloji’nin ana odak noktası ören yerlerindeki kazılarda gün ışığına çıkarılan insan kemik kalıntılarıdır. Bu insan iskelet kalıntıları farklı türde mezar ve kümbetlerde bulunabilir, herhangi bir arkeolojik zaman dilimine ait olabilir. Bu kalıntılar, Neandertallerin ölülerini ilk gömmeye başladıkları yıllar olan M.Ö. 400,000’li yıllara kadar gidebilir ya da M.Ö. 12,000 yıllarında ziraatin ilk başladığı Yakın Doğu veya ilk devlet yapılarının başladığı Hitit medeniyetinden, günümüze daha yakın tarihi dönemlere ait olabilir.

İskelet kalıntıları geçmişteki beslenme, sağlık ve nüfus yönelimlerinin yeniden inşasına yardım amacıyla analiz edilir. Bu çalışma özellikle geniş ve uzun insanlık tarihinin yazılı kaynak bulunmayan bölümleri açısından çok önemlidir.

Bu konular:

1- Bir mezarda gömülü kişilerin sayısı – kültürel pratikleri yansıtır.

2- Ölüm yaşı – sağlık ve ölüm oranlarını yansıtır.

3- Kişilerin cinsiyeti - sağlık ve ölüm oranlarını yansıtır.

4- Gelişim paternleri – sağlık, beslenme ve kültürel paternleri yansıtır.

5- Travma delilleri – kafatasında veya iskeletteki kırıklar şiddet ve savaş göstergesidir.

6- Hastalık delilleri – geçmişte sağlık durumunu yansıtır.

7- Diş incelemeleri – beslenme ve sağlık durumlarına ışık tutar.

8- DNA Analizi – geçmişteki beslenme ve sağlık durumunu yansıtır – Genetik ve Biyomühendislik Bölümleri.

Biyolojik Antropoloji alanındaki bu yeni Master programı yalnızca İstanbul’da değil tüm Türkiye’de eşi olmayan, yüksek derecede uzmanlaşmış, benzersiz bir program olacaktır. Benzersizliği, laboratuvar araştırmalarının ve DNA analizlerinin birlikte yapılacağı Yeditepe Genetik ve Biyomühendislik bölümüyle yapacağı işbirliğindedir. Biyolojik Antropoloji Master programı öğrencileri insan kemiği kalıntılarından DNA çıkartma ve sıralama konularında birinci elden uygulamalı eğitim alacaklardır. Bu uygulama geçmişteki paleopatolojik koşullarla ilişkili olarak yaş, cinsiyet değerlendirmelerinde elzemdir; böylece geçmişteki toplumların beslenme ve sağlık durumlarının yeniden inşası mümkün kılınır.