• TR
  • EN

 

Bölüm Hakkında

ETKİLEŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM BİLGİLERİ

Etkileşim Tasarımı,

Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Davranış Psikolojisi ve Bilişim Teknolojileri alanlarını buluşturan, disiplinler arası bir tasarım alanıdır.

Türkiye'de bu alanda açılan ilk program olan Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans programı, insanların ürünler ile etkileşim biçimlerine odaklanmaktadır.

Kullanıcı deneyimi, ürün kullanılabilirliği, sosyal ve kültürel farklılıklar ile kullanıcı davranış ve psikolojisi başlıca inceleme alanlarıdır.

Yüksek Lisans Programı kapsamındaki derslerde, kullanıcı-bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimini belirleyen unsurlar, etkileşim tasarımını oluşturan ögeler sistemli bir şekilde mercek altına alınarak her yönüyle araştırılıp incelenir ve seçilen konularda tez, eser veya projeler oluşturulur, sunumlar yapılır.

Yüksek Lisans programı süresince öğrenciler, ticari, sosyal ve kültürel bağlamda, araştırma, analiz, prototip geliştirme ve tasarım konsepti yaratma konularında eğitim alırlar.

Programın amacı,

Sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler için kullanıcı odaklı etkileşim biçimleri tasarlayabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Etkileşim Tasarımcıları,

Bilgisayarlar ve mobil cihazların başta olmak üzere etkileşimin söz konusu olduğu tüm ürün ve servislerde,  kullanıcı ve sistem arasındaki ilişkiyi tasarlar.

Var olan etkileşim çözümünün daha yararlı, anlaşılabilir ve kullanılabilir hale gelmesini sağlarlar. 

Vizyon Misyon

Misyon

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, çağdaş sistem tasarım metodolojilerine ve stratejilerine odaklı, dijital teknolojilerin tasarımında insan merkezli yaklaşımları derinlemesine anlayabilen ve bu süreçte pragmatik çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Vizyon

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, yenilikçi doğasıyla, yaratıcı stratejiler üreterek, ulusal ve uluslararası akademik ve sektörel çalışmalarda öncü olma amacını taşımaktadır.

Başvuru Koşulları

 

Verilen Derece: Master of Arts

Eğitim Dili: İngilizce 

Eğitim Süresi: 2 Yıl

Program Süresi: 4+2 yarıyıl

Başvuru Koşulları:

  •    Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
  •     ALES'ten herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)
  •     İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL IBT' den 66, puana sahip olmak. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • ALES Belgesi
  • Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/TOEFL IBT)
  • Lisans Diploması ve Transkripti
  • Özgeçmiş
  • Niyet Mektubu
  • İki Adet Referans Mektubu

E-başvuru linki: http://ebs.yeditepe.edu.tr​

Güz Dönemi Başvuru Tarihi: Ağustos

Bahar Dönemi Başvuru Tarihi: Ocak

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

- Diploma veya mezuniyet belgesi,

- Transkript,

- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus kâğıdı fotokopisi,

- Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir.

- Diploma veya mezuniyet belgesi,

- Transkript,

-  Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

- 10 adet fotoğraf,

- Nüfus sureti.

Bologna

ETKİLEŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM BİLGİLERİ

Etkileşim Tasarımı,

Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Davranış Psikolojisi ve Bilişim Teknolojileri alanlarını buluşturan, disiplinler arası bir tasarım alanıdır.

Türkiye'de bu alanda açılan ilk program olan Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans programı, insanların ürünler ile etkileşim biçimlerine odaklanmaktadır.

Kullanıcı deneyimi, ürün kullanılabilirliği, sosyal ve kültürel farklılıklar ile kullanıcı davranış ve psikolojisi başlıca inceleme alanlarıdır.

Yüksek Lisans Programı kapsamındaki derslerde, kullanıcı-bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimini belirleyen unsurlar, etkileşim tasarımını oluşturan ögeler sistemli bir şekilde mercek altına alınarak her yönüyle araştırılıp incelenir ve seçilen konularda tez, eser veya projeler oluşturulur, sunumlar yapılır.

Yüksek Lisans programı süresince öğrenciler, ticari, sosyal ve kültürel bağlamda, araştırma, analiz, prototip geliştirme ve tasarım konsepti yaratma konularında eğitim alırlar.

Programın amacı,

Sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler için kullanıcı odaklı etkileşim biçimleri tasarlayabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Etkileşim Tasarımcıları,

Bilgisayarlar ve mobil cihazların başta olmak üzere etkileşimin söz konusu olduğu tüm ürün ve servislerde,  kullanıcı ve sistem arasındaki ilişkiyi tasarlar.

Var olan etkileşim çözümünün daha yararlı, anlaşılabilir ve kullanılabilir hale gelmesini sağlarlar. 

Çarşamba, 5 Ocak, 2022 - 13:34
Türkiye'de etkileşim tasarımı alanında ilk yüksek lisans programı olan Yeditepe Üniversitesi Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı 2022 Bahar dönemi için yeni kayıt dönemini açtı.  Programa başvuru için aşağıdaki tarihleri kaçırmayın. Bahar dönemi kayıtları için online başvuru...
Cuma, 24 Aralık, 2021 - 14:56
Instagram hesabımız için tıklayın.  Twitter hesabımız için tıklayın.  LinkedIn hesabımız için tıklayın. Facebook hesabımız için tıklayın. 
Pazartesi, 29 Haziran, 2020 - 18:20
Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özen Şeneler'in katılımıyla,  "2020'nin Kullanıcı Arayüzü/Deneyimi Tasarımı Trendleri" başlıklı online seminer etkinliği yapılacaktır. Yer ve Zaman: 15 Ağustos 2020  -  Saat: 15:00 Seminer...
Pazartesi, 20 Nisan, 2020 - 15:51
Bahar 2020 Ders Programı için Tıklayınız Free elective olarak üniversite geneli + 1 seçmeniz gerekmektedir. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile Seminer Dersleri haftalık programda görünmemektedir; Ancak sistemden uygun section/şube seçilebilir. SBA 592 Seminer (section / şube 1) ...
Salı, 14 Nisan, 2020 - 16:21
9 Nisan 2020 Perşembe günü yapılan Senato toplantısında, dersten çekilme (withdrawal) tarihi 17 Nisan 2020 Cuma gününe ertelenmiştir. Lisansüstü öğrencilerimiz bu tarihe kadar dersten çekilme dilekçesi verebilirler.
Pazartesi, 20 Nisan, 2020 - 15:29
Bahar 2020 Ders Programı için Tıklayınız Free elective olarak üniversite geneli + 1 seçmeniz gerekmektedir. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile Seminer Dersleri haftalık programda görünmemektedir; Ancak sistemden uygun section/şube seçilebilir. SBA 592 Seminer (section / şube 1) ...
Ağu 25

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen Dr. Öğr.

Ağu 15

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özen Şeneler'in katılımıyla,  "...

Nis 14

Etkinliklerimize dijital ortamda devam ediyor olacağız.

Yeditepe Üniversitesi Bilişim Kulübü’nün ve Dr. Çağla Özen Şeneler’in katkılarıyla hazırlanmış olan Bilişim Sergisi...