• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Felsefe Doktora Programı'nın amacı, öğrencilerin felsefenin temel disiplinlerinden birinde uzmanlaşmalarını, Türkçe Felsefe Diline, ulusal ve uluslararası felsefe çalışmalarına katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bölüm, Doktora öğrencilerine antik, klasik ve modern diller bağlamında, Felsefe Tarihi ve ilgili alanlarda araştırma yapabilmeleri için uygun araçları sağlamanın yanısıra Kıta Felsefesi ve Analitik Felsefe arasında çagdaş felsefe tartışmalarını yönlendiren ara alanda da çalışabilme olanağı sunmaktadır.

Doktora öğrencilerimize felsefe çalışmaları ve araştırmaları için olanaklarımız dahilinde en iyi eğitim ortamını sunmak amacıyla, gerek öğretim üyelerimiz gerekse öğrencilerimizin araştırmalarında kullanılmak üzere her tür felsefe kitap (orjinal dillerinde ve çevirileriyle), dergi ve internet veritabanının temini konusunda üniversitemiz Bilgi Merkezi ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Öğrencilerimiz, Felsefe Bölümü Seminerlerine katılmaları konusunda teşvik edilmektedirler, böylece gerek üniversite dışından gerekse Bölümden konuşmacıları dinlemeleri ve güncel çalışmaları takip etmeleri sağlanmaktadır.

Bölüm öğretim elemanları tarafından yayına hazırlanan ve Uluslararası Felsefe İndeksi Philosopher's Index'te listelenmekte olan hakemli ortak kitabımız Yeditepe'de Felsefe (Philosophy at Yeditepe), bu alanda çalışan araştırmacılar arasında bir iletişim olanağı yaratması açısından lisanüstü öğrencilerimizin de faydalanabilecekleri bir çalışmadır.

Öğrencilerin her yarıyıl Felsefe Doktora Programı'nda belirtilen Metafizik/Epistemoloji/Felsefe Tarihi; Mantık/Bilim Felsefesi/Dil Felsefesi; Etik/Estetik/Siyaset Felsefesi gruplarından en az birinden iki seçmeli olmak üzere toplam dört ders almaları öngörülmektedir.

Doktora dersleri iki dilde ve yoğun seminerler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, yazılı sınav ve araştırma yazıları üzerinden değerlendirilirler.

 

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri için tıklayınız.

FELSEFE DOKTORA PROGRAMI CURRICULUMU İÇİN TIKLAYINIZ.

FELSEFE LİSANS DERECESİ İLE KABUL EDİLMİŞ ÖĞRENCİLER İÇİN DOKTORA PROGRAMI CURRICULUMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Vizyon Misyon

 

Misyon:

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Doktora Programı sağlam felsefe tarihi tabanı üzerine oturan ve çeşitli felsefe geleneklerine açık bir doktora eğitim programı ile alanında yetkin felsefecilerin yetişmesine katkıda bulunmak amacındadır.

Vizyon: 

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Doktora Programı hem ulusal hem de uluslararası kültür dünyasına çalışmalarıyla katkı sağlayacak, projeler üretecek ya da varolan projelerde etkin bir biçimde görev alacak felsefece bakışı açısını güncel sorunlar söz konusu olduğunda bir yöntem olarak kullanabilecek araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Başvuru Koşulları

-           Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-           Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)

-           İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS, E-YDS ' den 55 puan veya son iki yıl içinde girilen TOEFL IBT' den 66 puana sahip olmak veya eğitim dili %100  ingilizce olan lisans programından mezun olmak,

-           Almanca dil sınavından muafiyet için son iki yıl içinde girilen, Goethe Enstitüsünden en az C1 ya da DAAD' dan TestDaF 3,5 veya 5 (B2) Almanca dil sertifikalarına sahip olmak.

Kimler Başvurabilir  

Doktora Programı'na Yüksek Lisans mezunları yanında, "Felsefe Lisans Derecesi ile Kabul Edilmiş Öğrenciler için Doktora Programı" kapsamında ALES puanı 80 üzeri olan Felsefe lisans mezunları da başvurabilir.  

Doktora Diploması İçin Gerekli Koşullar  

1) Yüksek Lisans Derecesi ile Kabul Edilmiş Öğrenciler:  

Toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7+1 seminer dersi; danışmanıyla belirleyeceği bir konuda en az 50 sayfalık çeviriyi; bir klasik dil, bir modern dil (metin okuma düzeyinde) yeterlik sınavını; doktorada yeterlik sınavını; tez önerisini ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadırlar.

Tamamlanması Gereken Toplam Kredi ve Ders Sayıları

Yeditepe Kredi: 24 Kredi+ Doktora Tezi

ECTS: 268 AKTS

Toplam Ders Sayısı: 8 Doktora Dersi+ Doktora Tezi

  2) Lisans Derecesi ile Kabul Edilmiş Öğrenciler:  

a) Felsefe Lisansı Olan Öğrenciler: Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Doktora programına Lisans derecesiyle kabul edilmiş adaylar en az 45 kredilik 15 dersi ve 1 seminer dersini (21 kredilik dersi ve 1 seminer dersini başarıyla tamamlamış olanlara tez çalışması yapması koşuluyla Yüksek Lisans diploması verilebilir), en az 50 sayfalık çeviriyi; bir klasik dil, bir modern dil (metin okuma düzeyinde) yeterlik sınavını, doktorada yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadırlar.  

b) Felsefe Lisansı Olmayan Öğrenciler: Öncelikle yüksek lisans programına alınırlar ve bu programdaki gelişmeleri 1. yılın sonunda değerlendirildikten sonra felsefe lisansı olan öğrenciler için öngörülen koşullar altında doktoraya başlayabilirler.

Bologna

Felsefe Doktora Programı Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

Felsefe Doktora Programı TYYÇ Tablosu için tıklayınız.

Felsefe Doktora Programı Ders Programı ve Ders İçerikleri için tıklayınız.

Felsefe Doktora Programı Bologna Süreci Sorumlusu

 Dr. Öğr. Üyesi Melike DURMAZ

e-posta: melike.durmaz@yeditepe.edu.tr

OFİS: GSF 723

Cuma, 11 Mart, 2022 - 11:18
25 Mart Cuma günü saat 19.00'da çevrimiçi olarak gerçekleşecek "Giambattista Vico, Yeni Bilim Üzerine" başlıklı konferans hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Pazartesi, 14 Şubat, 2022 - 10:49
2022 Bahar Dönemi Felsefe Bölümü Ders Programı için tıklayınız.
Salı, 4 Ocak, 2022 - 14:35
2022 Bahar Dönemi için Felsefe Bölümü Doktora Programına öğrenci kabul edilecektir. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2022 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Pazartesi, 20 Eylül, 2021 - 00:35
2021 Güz Dönemi ders programına buradan ulaşabilirsiniz.
Salı, 14 Eylül, 2021 - 11:54
Prens Adaları Felsefe Sempozyumu Felsefe ve Siyaset adlı Sempozyum 25.09.2021 Saat 13:00'te Büyükada Anadolu Kulübünde gerçekleştirilecektir. Bilgi için tıklayınız. Etkinliğe katılım için kayıt gereklidir. Kayıt olmak için aşağıdaki e-posta adreslerine şu bilgileri...

2022 Bahar Dönemi Felsefe Bölümü Ders Programı için...

2022 Bahar Dönemi Felsefe Bölümü Ders Programı için...