• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
GRA 601 Grafik Tasarım Kuramı Tezli Zorunlu
GRA 603 Proje Sosyal Problemler için Tasarım ve Alan Çalışması Tezli Zorunlu
SBA 591 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu
GRA 607 Deneysel İllüstrasyon Stüdyosu Alan Seçmeli
GRA 609 Dijital Medya için Grafik Tasarım Alan Seçmeli
GRA 611 Tasarım Alanında Eleştirel Çözümleme ve Yazı Alan Seçmeli
GRA 613 Tipografide Yeni Yaklaşımlar ve Dil Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
GRA 602 Proje: Grafik Tasarımda Güncel Yaklaşımlar ve Tasarımda Inovasyon Zorunlu
GRA 604 Proje: Grafik Sanatlar Uygulamaları Zorunlu
SBA 692 Seminer Zorunlu
GRA 608 Deneysel Grafik Baskı Stüdyosu Alan Seçmeli
GRA 610 İletişimde Grafik Animasyon Alan Seçmeli
GRA 612 Fotoğrafta Güncel Yaklaşımlar Alan Seçmeli
GRA 614 Sanat Kuramları Alan Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
GRA 699 Tez Zorunlu