• TR
  • EN

Azami bitirme süresi ; Tezli Yüksek Lisans Programı : 4 dönem ders + 2 dönem tez olmak üzere 6 dönem dir.  Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönem dir.

Programı bitirme koşulu ; Tezli Yüksek Lisans Programı: 7 ders + 1 Seminer ve Tez dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesi dir.

 

LL.M. Programının İşleyişi

Hukuk Fakültesi mezunu adayların Yüksek Lisans Programını bitirmeleri halinde kendilerine LL.M (Master of Laws) Hukuk Yüksek Lisansı Diploması verilecektir.

Ders ve seminerler tercihen iş günleri akşam saatlerinde ve Cumartesi günleri gündüz yapılacak olmakla beraber, zaman zaman bazı derslerin iş günleri 16.00 – 19.00 saatlerinde programlanması söz konusu olabilir. Özellikle yabancı öğretim üyelerinin “blok ders” uygulamasını tercih ettikleri bilinmektedir. Buna göre bir haftalığına Istanbul’a gelen konuk profesör her gün üçer saat olmak üzere toplam 15 saatten oluşan bir blok ders modülünü tamamlayabilmektedir. Bu dersler de 16.00- 19.00 arası gerçekleştirilir.

Yüksek Lisans programına sınırlı sayıda aday kabul edilecektir. İlgilenenlerin Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsün ‘de ön kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Kayıt için Lisans Diploması sureti, Notlu Belge (Transcript), ALES Sonuç Belgesi, Askerlik durumunu gösteren belge, Nüfus Cüzdanı sureti, İkametgah Senedi ve 6 adet fotoğraf gerekmektedir. Kayıt esnasında aday seçeceği derslerin bir listesini de Program Yöneticiliğine teslim edecektir. Adayların alacağı dersler Akademik Danışmanı tarafından onaylanacaktır.

Seminer ve dersler küçük gruplarla gerçekleştirilecektir. En az sekiz kişi tarafından seçilen tüm ders ve seminerler ilgili ders yılında açılacaktır.

• yurt-içi/-dışı ve küresel hukukçuluğun çeşitli alanlarda üç boyutlu bir yaklaşımla,
• öğretim elemanlarının üstün deneyim ve nitelikleriyle,
• derslerinin çeşitliliği, örnek vak’alara ve güncel yargı kararlarının irdelenmesine dayanan gerçekçi ve uygulamalı içerikleriyle,
• merkez Kütüphanesinin zengin ve güncel kolleksiyonu ile
• öğrencilerinin gelişimlerine olanak tanır.

Ancak öğrencilerin başarıları,
• öğrenme bilinci, isteği ve karalılığı kadar, derslere devamı aksatmamaya,
• verilenle yetinmeden, konuları geniş bir bakış açısı, karşılaştırmalı ve analitik bir yaklaşımla araştırmaya,
• kendi bilgi, görüş ve deneyimlerini öğretim elemanları ve arkadaşlarına katılımcı, paylaşımcı bir ortamda bireysel veya ortak çalışmalarla aktarmaya,
• sonuçta, gerekli sentezleri yaparak uzmanlaşmaya

dayanır.

TEZLİ Program gereğince öğrenci, ayrıntılı bir inceleme niteliği taşıyan ve o konuda getirdiği önemli yenilik ve değerlendirmelerle bilime katkı niteliği taşıması gereken mezuniyet tezini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunca onaylanan Tez Danışmanlarıının yönetiminde Türkçe veya İngilizce hazırlar. Tez çalışması kredisiz olup Tez, yine Yönetim Kurulunca belirlenen Tez Jürisi tarafından incelenir; olumlu görüşleri halinde, sözlü savunmaya alınır ve savunma sonunda başarılı veya ek sürede tamamlanma kaydıyla eksik, ya da başarısız olarak değerlendirilir. TEZSİZ Program gereğince öğrenci, zorunlu mezuniyet projesini, dersi veren Proje Danışmanının yönetiminde İngilizce veya Türkçe hazırlar. Proje çalışması kredisiz olup Proje Danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Program Sonrası Olanaklar

Yeditepe Üniversitesinde yüksek not ortalaması ile Hukuk Masteri LL.M. diploması alan öğrenciler

Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmak, baro sınavlarına girmek üzere bu ülkede J.D. diploması almak isteyen Yeditepe Hukuk Fakültesi mezunlarına New Orleans’da bulunan Loyola Law School üç yılda tamamlanabilen JD programını iki yılda bitirme olanağı tanımaktadır.

Diploma

Yeditepe Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü “Hukuk Yüksek Lisansı” (LL.M.) Programını başarıyla bitiren öğrenciye “Hukuk Yüksek Lisansı” (LL.M.) diploması verilir.

Her dersten geçer not almış olmak kaydıyla, Genel Not Ortalaması (CGPA) 3,65-3,74 arasındaki öğrenciler Onur (Honour) ve 3,75-4,00 arasında olanlar da Yüksek Onur (High Honour) dereceleriyle ödüllendirilirler.

Temel İlkeler

• Bir dönemin Eğitim Programının dersleri ve öğretim elemanları, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gereksinimlerin tespit edilmesinden sonra belirlenir. Ders seçme süreleri içinde, bir derse olan talebin yeterlilik düzeyine göre Enstitü Yönetimi, o dersi o dönem için kapatabilir, veya erteleyebilir.

• Güz veya Bahar dönemlerinde seçilebilecek ders sayısı 7 ile sınırlıdır. Ancak, öğrencinin genel başarı düzeyinin ve zorlayıcı nedenlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ek bir ders alması Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanabilir. Yaz döneminde seçilebilecek ders sayısı kesinlikle 3 ile sınırlıdır.

• TEZLİ Program, en az 21 kredi ağırlıklı dersten, TEZSİZ Program 30 kredi ağırlıklı dersten ve mezuniyet projesinden oluşur.

• Danışmanının uygun bulması koşuluyla öğrenci, Güz veya Bahar döneminin derslerin başladığı ikinci haftanın sonuna kadar derslere yaptığı kaydı sildirerek o dersten çekilebilir (withdrawal). 1 Ekim 2008 den sonra dersten çekilme hiçbir koşulda mümkün değildir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek zorlayıcı nedenler dışında, öğrenci bırakılanların yerine başka ders(ler)e kayıt yaptıramaz.

• Derslerin tamamına devam zorunludur. Ancak teorik derslerin %30′unu, uygulamalı derslerin %20′sini aşmayan ve ancak haklı bir nedene dayanan devamsızlık belirtilen sınırlar içinde kabul edilebilir.

• TEZLİ veya TEZSİZ Programda eğitim görmüş bir öğrencinin tüm derslerinden başarılı sayılabilmesi için, almış olduğu kredili derslerin genel not ortalamasının (CGPA) en az 2,5/4,0 olması gerekir. Bu ortalama tutturulamamış ve öğrenci not yükseltme talebinde bulunmuşsa, “CC” notu alınmış derslerin azami Eğitim Süresi içinde tekrarlanmasına olanak sağlanır.

Sonraki dönemler için örnek teşkil edebilecek 2016- 2017 Eğitim- Öğretim Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programı için lütfen tıklayınız.

Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:43
T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI   YEDITEPE UNIVERSITY – INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES   MASTER’S (LL.M.) AND DOCTORAL (PhD) PROGRAMS IN LAW   2017/2018 GÜZ DÖNEMİ – FALL SEMESTER 2017/2018...
Salı, 22 Ağustos, 2017 - 16:20
  T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI YEDITEPE UNIVERSITY – INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES MASTER’S (LL.M.) AND DOCTORAL (PhD) PROGRAMS IN LAW 2017/2018 GÜZ DÖNEMİ – FALL SEMESTER 2016/...
Salı, 20 Haziran, 2017 - 12:55
T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017- 2018 Eğitim- Öğretim Dönemi yüksek lisans ve doktora programları akademik takvimi yayınlanmıştır. Açıklanan takvime göre 2017 Güz Yarıyılı dersleri 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup 29 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecektir. Bu...
Salı, 20 Haziran, 2017 - 12:41
PAZARTESİ (MONDAY)   17:30 – 20:30   TOPLULUK MÜLKİYETİ (Müşterek Mülkiyet, Elbirliği Mülkiyeti, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Devre Mülk) Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Özel Hukuk Bölüm Başkanı Yüksek Lisans / Doktora...
Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:59
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen Yurt Dışında Yüksek Lisans Üzerine Söyleşiler etkinliğinin üçüncü ayağında Amerika Birleşik Devletlerinde yüksek lisans olanakları Öğr. Gör. Kemal Berkarda ve Ar. Gör. Buket Onur Gökalp...
Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:58
Yurtdışı yüksek lisansları (LL.M.) hakkındaki söyleşiler serisinin ikincisi lisansüstü eğitimlerini Almanya'da tamamlamış olan Yrd. Doç. Dr. Cihan Avcı Braun ve Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez Küçük tarafından gerçekleştirilmiştir. Almanya'da hukuk yüksek lisansı yapmaya meraklı...
Pazartesi, 27 Kasım, 2017 - 15:55
Yurtdışı yüksek lisansları (LL.M.) hakkındaki söyleşiler serisinin birincisi yüksek lisans ve doktorasını Fransa’da tamamlamış bulunan Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞUA tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakültenin vize sınav döneminin hemen öncesinde olmasına rağmen yurtdışı hukuk yüksek lisansı için istekli...
Tem 09

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. ŞUA 'nın katılımıyla, ''E - Ticaret Hukuku'' başlıklı online seminer...

Tem 07

Hukuk Yüksek Lisans ve Doktara Programı, Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sönmez Küçük' ün katılımıyla, ''Dijital Çağda...

Tem 06

Hukuk Yüksek Lisans ve Doktara Programı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK' ün katılımıyla, "Vergi...

Ara 02

Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar başlıklı ulurlararası sempozyum 2 - 3...

Kas 27

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK, 21 Şubat 2017 tarihinde Yeditepe Hukuk...