• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
LAW 597 Seminer Tezli Zorunlu
LAW 790 Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri Tezli Zorunlu
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezsiz Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezsiz Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
LAW XXX Serbest Seçmeli Tezli, Tezsiz Serbest Seçmeli
LAW XXX Seçmeli Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Alan Seçmeli Tezli, Tezsiz Alan Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
LAW 598 Proje Tezsiz Zorunlu
LAW 599 Mezuniyet Tezi Tezli Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
LAW 524 Atipik Sözleşmeler - II (Factoring, Franchising, Leasing, Joint-Ventures) Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW 574 Ceza Yargılamasında İstinaf Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW 575 Uluslararası Gelişmeler Işığında Anonim Ortaklıklarda Pay Senedi Türünün Dönüştürülmesi Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW 576 Sinallagmatik Sözleşmelerde İade Talepleri Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW 629 Ceza Muhakemesi Kanunundaki Genel İlkeler Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW 642 Yeni Borçlar Kanunumuza Göre Genel İşlem Şartları Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW 697 Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Aile Hukukunda Yenilikler Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Çek Hukuku Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Demokrasi Teorisi Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Enerji Hukuku Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Güncel Konkordato Hukuku Uygulamaları Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Kamu Güveni Aleyhine İşlenen Suçlar Tezli, Tezsiz Seçmeli
Law XXX Kira Hukuku Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Kitle İletişim Hukuku Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Medeni Usul Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Önlemleri Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Ön Sözleşmeler Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Oy Hakkının Anayasal İlkeleri Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta İfade Özgürlüğü Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW XXX Vergi Hukuku Uyuşmazlıkları Tezli, Tezsiz Seçmeli
LAW 562 Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Tezli, Tezsiz Alan Seçmeli
LAW 744 Hükümet ve Parti Sistemleri Tezli, Tezsiz Alan Seçmeli