• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Bir ülke edebiyatı başka edebiyatlarla ve başka sanat dallarıyla ilişkisi içinde ele alınırsa, daha iyi değerlendirilmiş olur. Hedefimiz, bu program aracılığıyla hem Türk Edebiyatını daha iyi tanımak, hem de Türk Edebiyatı ile dünya edebiyatları ve kültürü arasındaki bağıntıları incelemektir. Programın bir amacı, dünyaya açılabilecek ve Türk Edebiyatını dünyaya açabilecek geniş perspektif sahibi araştırmacılar yetiştirmek, bir başka amacı da, edebiyat öğretmenlerine çağdaş bakış açıları kazandırmaktır. Bir diğer amaç da, sinema-televizyon, gazetecilik, sanat tarihi gibi alanlardan gelebilecek öğrencilere, meslekleri açısından çok gerekli olan edebiyat bilgilerini vermek ve edebiyatla meslekleri arasındaki kültürel bağları kurabilmelerine yardımcı olmak, bu öğrencilerin kazanacakları daha geniş perspektifler sayesinde mesleklerinde daha başarılı ve titiz olmalarını sağlamaktır. Kısacası "Karşılaştırmalı Edebiyat" programı, gerek edebiyat gerek başka alanlarda lisans yapmış öğrencilerin dünya kültürü ile olan bağlarını pekiştirmeyi, bu öğrencilerin ilerde, Türkiye ile başka ülkeler arasında her düzeyde kurulacak kültürel işbirliği platformlarında çalışabilecek şekilde yetiştirilmesini öngörmektedir.

 

Aşağıdaki linkte Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programının müfredatını bulabilirsiniz:

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programının müfredatı için TIKLAYINIZ

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı ders programı ve ders içerikleri için TIKLAYINIZ

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programının Bologna Paketi için TIKLAYINIZ

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı TYYÇ Tablosu için TIKLAYINIZ

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Programı (Bologna) Program Öğretim Amaçları (PÖA)

PÖA1 Öğrencilere hem Türk Edebiyatı alanında hem de Doğu ve Batı edebiyatlarında yetkinlik kazanmalarını sağlayacak temel bilgi ve kavramların edindirilmesi. Tiyatro, sinema, mitoloji, felsefe ve tarih gibi diğer sosyal alanlarla içiçe ve eleştirel düşünme yetisinin kazandırılması. Disiplinlerarası bir bakışın ışığında, yaşamlarında gerekli olan çözümleyici ve çok yönlü bir yaklaşımın, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinin kazandırılması.

PÖA2 Başarılı bir Karşılaştırmalı Edebiyat Programı öğrencisinin araştırmalarında gerekli olan tasarlama, veri toplama, metin çözme, yorumlama ve arşivleme gibi uygulayımsal olduğu kadar kuramsal da olan becerilerin kazandırılması.

PÖA3 Öğrencilerin hem anadillerinde hem de en az bir yabancı dilde etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması yapabilen, girişimci ruha sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, özgüvenli, alanlarında özgün düşünceler üretebilen ve etik ilkelere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi.

PÖA4 Kişisel gelişimin yaşam boyu sürmesi gerektiğinin bilincinde olan bireyler yetiştirilmesi ve öğrencilere bilgiye erişim alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek becerilerin kazandırılması. Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Programı (Bologna) Program Çıktıları (PÇ)

PÇ1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.

PÇ2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

PÇ3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

PÇ4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

Vizyon Misyon

Misyon

Yeditepe Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans programının misyonu; edebiyatın estetik ve bilimsel temelleri üzerinde disiplinler arası, karşılaştırmalı bir perspektife sahip; Türk ve Dünya edebiyatına farklı metodolojilerle eğilebilen; teorik alt yapısını analitik bir bakışla bütünleştirebilen araştırmacılar yetiştirmektir.

Vizyon

Türk edebiyatından yola çıkarak, edebiyatı kavramsal bir bütün olarak görmek; edebiyata yön veren tarihsel, sosyolojik, ekonomik dünyayı kuramsal bir zeminle buluşturabilmektir.

Başvuru Koşulları

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

BELGELER VE DEĞERLENDİRME YÜZDELERİ-ÖLÇÜTLERİ:

  1. Niyet Mektubu* (%25)
  2. Lisans Genel Not Ortalamasını Gösteren Transkript (%15)
  3. Dil Belgesi** ( YDS veya YÖKDİL en az 55, TOEFL 66 puan) (%10)
  4. ALES  (en az 55 puan) (%50)
  5. 2 Adet Referans Mektubu
  6. Özgeçmiş

 *Niyet Mektubunun içeriğinde bulunması gereken hususlar:

-Neden bu bölümü tercih ediyorsunuz?

-Tez çalışmasında yapılması planlanan araştırma konusu nedir, bununla bağlantılı hangi kaynakları okudunuz?

-Aday öğrenci, programı bitirdikten sonra ne yapmayı planlıyor?

-Bu programın kendisine nasıl bir katkıda bulunacağına inanıyor?

-Farklı disiplinlerden başvuru yapıldıysa Bilimsel Hazırlık sürecine hazırlıklı mı? (Öğrencilerin "bilimsel hazırlık dersleri" alıp almayacakları başvuru belgelerine göre belirlenir.)

**İngilizce yeterlik sınavını geçemeyen adaylar Hazırlık Okulu'na giderler.

 

Programa her ay başvuru yapılabilir. Online başvuru için tıklayınız.

Online başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra evraklarınızı aşağıda belirtilen mail adresine gönderiniz. Evraklarınız teyit edildikten sonra adaylarla ön görüşme yapılacaktır. Ön görüşme tarihleri için Nilay Karakoç’tan randevu alınız.

Başvuruların yapılacağı adres: nilay.karakoc@yeditepe.edu.tr / 0216 578 00 00-3065

Cuma, 29 Mayıs, 2020 - 16:28
  Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Tanıtım Gününe Davetlisiniz! Kariyer hedeflerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrencileri, iş profesyonellerini uluslararası standartlarda nitelikli bir eğitime adım atmak için etkinliğimize bekliyoruz. Detaylı bilgi ve kayıt formu için Yeditepe...
Pazartesi, 25 Kasım, 2019 - 16:42
4 Aralık 2019'da yapılacak olan Yüksek Lisans Yazılı Sınav ve Mülakatı 11 Aralık 2019'a ertelenmiştir.
Perşembe, 1 Ağustos, 2019 - 09:46
Program hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.  
Pazartesi, 24 Haziran, 2019 - 15:58
2019-2020 akademik takvimi çerçevesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı sınav ve mülakat tarihi  2 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir. Yazılı sınav saat 10.00, mülakat ise saat 13.00'te yapılacaktır. Başvuru koşullarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. http://sbe....
Perşembe, 24 Ocak, 2019 - 09:30
2019 Bahar Dönemi için 22 Ocak 2019'da yapılan Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı bilim sınavı ve mülakatı sonucunda programa kabul edilen adaylar:   1- EGE SUNGUR 2- BAĞDAT ILGIN KANATLI  
Perşembe, 16 Ocak, 2020 - 09:50
Değerli konuk hocamız Doç. Dr. Murat Soylu, Karşılaştırmalı Edebiyat yüksek lisans öğrencilerimize "Modernizm ve Müzik" konulu bir ders verdi. Çok verimli ve keyifli geçen bu ders için kendisine teşekkür ederiz.    
Cuma, 4 Mayıs, 2018 - 10:47
Edebiyat ve (Ara) Yüzleri Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri 12 Nisan 2017 tarihinde, 13:30-17:00 arasında, edebiyatın “çok” özel alanlarına odaklandılar! GSF Konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda, edebiyatın interdisipliner ve ayrıksı yüzüne tanıklık...
Perşembe, 19 Nisan, 2018 - 14:03
Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Serkan Şener Ekim ayı içerisinde Şirince Nesin Matematik Köyünde gerçekleştirilen Logos Seminerleri çerçevesinde 'Mizahın Dili - Dilbilimde Mizah' başlıklı bir konuşma yapmıştır.