• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
PSY 501 Araştırma Metodları I Tezli Zorunlu
PSY 504 Klinik Psikoloji Uygulama Standartları ve Etik Tezli Zorunlu
PSY 562 İleri Psikopatoloji Tezli Zorunlu
PSY 565 Klinik Değerlendirme Tezli Zorunlu
PSY 566 Ölçme ve Değerlendirme Tezli Zorunlu
PSY 588 Seminer I Tezli Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
PSY 502 Araştırma Metodları II Tezli Zorunlu
PSY 567 Ölçme ve Değerlendirme II Tezli Zorunlu
PSY 573 Psikofarmakololoji Tezli Zorunlu
PSY 589 Seminer II Tezli Zorunlu
PSY Seçmeli Tezli Seçmeli
PSY Seçmeli Tezli Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
PSY 685 Yüksek Lisans Tezi Tezli Zorunlu
PSY 691 Grup Süpervizyonu I Tezli Zorunlu
PSY 693 Bireysel Süpervizyon I Tezli Zorunlu
PSY 695 Psikolojik Değerlendirme Süpervizyon I Tezli Zorunlu
PSY 698 Klinik Uygulama I Tezli Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
PSY 686 Yüksek Lisans Tezi II Tezli Zorunlu
PSY 692 Grup Süpervizyonu II Tezli Zorunlu
PSY 694 Bireysel Süpervizyon II Tezli Zorunlu
PSY 696 Psikolojik Değerlendirme Süpervizyonu II Tezli Zorunlu
PSY 699 Klinik Uygulama II Tezli Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
PSY581 Dinamik Psikoterapiler Tezli Alan Seçmeli
PSY582 Bilişsel-Davranışçı Terapiler Tezli Alan Seçmeli