• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na bağlı Medya ve İletişim Yönetimi Yoğunlaşma Alanı geleneksel ve yeni medya çalışmaları alanında disiplinlerarası ve eleştirel bir yaklaşımla teorik ve uygulamalı eğitim vermektedir. Bu bağlamda güncellenen akademik programımız; halkla ilişkiler, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı, siyaset bilimi, bütünleşik pazarlama gibi birçok farklı alanla ilgili dersleri içermektedir.

Medya ve İletişim Yönetimi Yoğunlaşma Alanı'nın amacı; medya ve iletişim alanında yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda halkla ilişkiler, pazarlama, reklamcılık ve internet gazeteciliği vb. alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen; farklı medya ortamlarının teknik ve estetik dilini profesyonelce kullanabilen ve yönlendirebilen medya profesyonelleri yetiştirmektir. Medya yönetiminde söz sahibi olacak, uzmanlaşmış kişilerin yanı sıra geleceğin iletişim bilimcilerini yetiştirmek de programımızın hedefleri arasında yer almaktadır.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları:

Gelişen bilgisayar, internet ve telekomünikasyon teknolojileri ile birlikte dönüşüm yaşayan medya ortamları sayesinde, mezunlarımızın iş alanları da çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Mezunlarımız, medya sektöründe internet ve mobil ağları kullanan tüm özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Gazete, dergi, radyo, televizyon, film yapım şirketleri gibi medya kuruluşlarında editörlük ve prodüktörlük; halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketlerinde kamuoyu araştırmacılığı, arama motoru danışmanlığı ve itibar yöneticiliği; reklam ajanslarında medya içerik üreticiliği ve mobil pazarlama yöneticiliği; kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşlarında sosyal medya uzmanlığı yapabilirler. Diğer bir deyişle, herhangi bir kurum ya da kuruluşun medya ile bağlantılı içeriklerinin üretimini ve yönetimini gerektiren tüm pozisyonlarda görev alabilirler. 

Azami bitirme süresi ; Tezli Yüksek Lisans Programı : 2 dönem ders + 4 dönem tez olmak üzere 6 dönem dir.  Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönem dir.

Programı bitirme koşulu ; Tezli Yüksek Lisans Programı: 7 ders + 1 Seminer ve Tez dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesi dir.

 

 

Vizyon Misyon

Vizyonumuz, medya ve iletişim yönetimi yoğunlaşma alanında sunduğumuz, teoriyi ve pratiği dengeli bir şekilde harmanlayan, güncel gelişme ve ihtiyaçlara uygun, çağdaş ve yenilikçi eğitimle mesleki ve bilimsel anlamda ulusal ve uluslararası alanlarda adından söz ettiren bir program olmaktır.

Misyonumuz, medya ve iletişim yönetimi alanında yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda halkla ilişkiler, pazarlama, reklamcılık ve internet gazeteciliği vb. alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen; farklı medya ortamlarının teknik ve estetik dilini profesyonelce kullanabilen ve yönlendirebilen medya profesyonellerini ve geleceğin uluslararası alanda söz sahibi olacak iletişim bilimcilerini yetiştirmektir.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

-Yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması sahibi olmak

-Tezli programa başvuru için son beş yıl içinde ALES’ten herhangi bir puan türünde minimum 55 puan almış olmak

-Son beş yıl içinde girilen YÖKDİL veya YDS’den minimum 55, son iki yıl içinde girilen TOEFL’dan minimum 66 puan almış olmak

Dil Yeterliliği Hakkında:

-Programımızın eğitim dili İngilizcedir.

-Yeditepe Üniversitesi mezunlarından dil şartı aranmamaktadır.

Başvuruda istenen belgeler: 

-Lisans Diploması

-Lisans Transkripti

-Tezli programa başvuran öğrenciler için ALES sınav sonuç belgesinin fotokopisi

-Yeditepe Üniversitesi mezunları dışındaki öğrenciler için YÖKDİL, YDS, TOEFL vb. sonuç belgesinin fotokopisi

-2 adet akademik referans mektubu

-Niyet mektubu (İngilizce)

Niyet mektubu hakkında:

-Adaylar, niyet mektuplarında

a)Hangi yoğunlaşma alanına başvurduklarını ve

b)Tezli programa mı yoksa tezsiz programa mı başvurduklarını belirtmeli,

c)Akademik geçmişleri ve (varsa) iş yaşamındaki deneyimleri hakkında bilgi vermeli,

d)Uzun erimli kariyer hedeflerini özetlemeli,

e)Yüksek lisans eğitimiyle kazanmak istediği bilgi ve becerilerin neler olduğunu açıklamalı,

f)Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tercih etme nedenlerini açıklamalılardır.

Başvuru Süreci:

-http://ebs.yeditepe.edu.tr/ adresine belgelerin yüklenmesi ve ön başvurunun yapılması

-Belgelerin Anabilim Dalı Koordinatörü’ne (ozlem.akkaya@yeditepe.edu.tr) e-posta ile gönderilmesi

-Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt evraklarıyla Enstitü’ye başvurması ve Rektörlük Lisansüstü Ofisi’ne yönlendirilmesi

-Kayıt ücretinin ödenmesi

-Dekontun Mali İşler Departmanı’na ibrazıyla kaydın aktif hale getirilmesi

-Öğrencinin ders kaydı için Enstitü’den kullanıcı adı ve şifre alması

-Öğrencinin https://obs.yeditepe.edu.tr adresinden ders kaydını gerçekleştirmesi

 

Bologna

MEDYA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEDYA VE İLETİŞİM YÖNETİMİ YOĞUNLAŞMA ALANI

1. Program Bilgileri

Amaçlar: Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na bağlı Medya ve İletişim Yönetimi Yoğunlaşma Alanı geleneksel ve yeni medya çalışmaları alanında disiplinlerarası ve eleştirel bir yaklaşımla teorik ve uygulamalı eğitim vermektedir. Bu bağlamda güncellenen akademik programımız; halkla ilişkiler, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı, siyaset bilimi, bütünleşik pazarlama gibi birçok farklı alanla ilgili dersleri içermektedir. Amacımız; medya iletişim yönetimi alanında sunduğumuz, teoriyi ve pratiği dengeli bir şekilde harmanlayan, güncel gelişme ve ihtiyaçlara uygun, çağdaş ve yenilikçi eğitimle mesleki ve bilimsel anlamda ulusal ve uluslararası alanlarda adından söz ettiren bir program olmaktır.

Hedefler: Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na bağlı Medya ve İletişim Yönetimi Yoğunlaşma Alanı’nın hedefi; medya ve iletişim alanında yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda halkla ilişkiler, pazarlama, reklamcılık ve internet gazeteciliği vb. alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen; farklı medya ortamlarının teknik ve estetik dilini profesyonelce kullanabilen ve yönlendirebilen medya profesyonelleri yetiştirmektir. Medya yönetiminde söz sahibi olacak, uzmanlaşmış kişilerin yanı sıra geleceğin iletişim bilimcilerini yetiştirmek de programımızın hedefleri arasında yer almaktadır.

2. Program Öğrenme Çıktıları

Kuramsal, Olgusal

 • Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma
 • Medya ve iletişim yönetimi yoğunlaşma alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma

Bilişsel, Uygulamalı

 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma.
 • Medya ve iletişim yönetimi yoğunlaşma alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma
 • Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma
 • Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
 • Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Medya ve iletişim yönetimi yoğunlaşma alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma
 • Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma

Öğrenme Yetkinliği

 • Medya ve iletişim yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlamının ve öneminin tam ve doğru anlaşılması
 • Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma
 • Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma

Alana Özgü Yetkinlik

 • Medya ve iletişim yönetiminin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması
 • Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma
 • Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma
 • Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma

3. Alınacak Derece

Öğrenciler, ders yükünün (56 AKTS) ardından tez yazımı ve savunmasından oluşan araştırma ve tez sürecini (64 AKTS) tamamlamaları halinde medya ve iletişim yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.

Öğrenciler, ders yükünün (80 AKTS) ardından bitirme projesini (10 AKTS) tamamlamaları halinde medya ve iletişim yönetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.

4. Kabul Koşulları:

Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün internet adresinde (www.sbe.yeditepe.edu.tr) yayınlanmaktadır.

5. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Gelişen bilgisayar, internet ve telekomünikasyon teknolojileri ile birlikte dönüşüm yaşayan medya ortamları sayesinde, program mezunlarının iş alanları da çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Mezunlarımız, medya sektöründe internet ve mobil ağları kullanan tüm özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Gazete, dergi, radyo, televizyon, film yapım şirketleri gibi medya kuruluşlarında editörlük ve prodüktörlük; halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketlerinde kamuoyu araştırmacılığı, arama motoru danışmanlığı ve itibar yöneticiliği; reklam ajanslarında medya içerik üreticiliği ve mobil pazarlama yöneticiliği; kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşlarında sosyal medya uzmanlığı yapabilirler. Diğer bir deyişle, herhangi bir kurum ya da kuruluşun medya ile bağlantılı içeriklerinin üretimini ve yönetimini gerektiren tüm pozisyonlarda görev alabilirler. 

Tezli programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci iletişim bilimlerinin farklı alanlarında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir. 

6. Mezuniyet Koşulları:

Öğrenciler programı tamamlamak için toplam tezli programda 120 AKTS’ye, tezsiz programda 90 AKTS’ye ulaşmak zorundadır.

Tezli programda ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması (60 AKTS) yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

Tezsiz programda ders aşamasının tamamlanmasına müteakip bitirme projeleri (0 AKTS) tamamlanarak teslim edilmelidir.

 

7. İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı :                                Prof. Dr. Pelin Hürmeriç                                                                                                           

                                                                     perguven@yeditepe.edu.tr

                                                                     +90 (216) 578-08-38

Bologna Koordinatörü  :                              Doç. Dr. Özlem Akkaya

                                                                     ozlem.akkaya@yeditepe.edu.tr

                                                                      +90 (216) 578-12-69                                   

8. Eğitim-Öğretim Yöntemleri

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir

Eğitim - Öğretim Yöntemleri* Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar
Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Küçük Grup Tartışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz
Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam
Seminer Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Grup Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları
Saha / Arazi Çalışması Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma  
Ödev Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta
Sözlü Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum  
Panel Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Konuk Konuşmacı Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler  

 

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YIL
GÜZ
KODU ADI T U L Y A
MCM 506 İLETİŞİM KURAMLARI VE ARAŞTIRMALARI 3 0 0 3 8
MCM 502 MEDYA ANALİZİ 3 0 0 3 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 3 8
COMM 560  İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE BİLİMSEL ETİK 3 0 0 3 8
BAHAR
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 3 8
MCM 508 İLETİŞİM ANTROPOLOJİSİ 3 0 0 3 8
MCM 512 MEDYA VE TOPLUMSAL BELLEK 3 0 0 0 8
COMM 580 İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA SEMİNER 3 0 0 0 0
I. YIL TOPLAM AKTS 56
II. YIL
MCM 599 TEZ 3 0 0 0 64
II. YIL TOPLAM AKTS 64
TOPLAM AKTS 120
MEZUNİYET İÇİN TOPLAM ALINMASI GEREKEN KREDİ 21

 

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
I. YIL
GÜZ
KODU ADI T U L Y A
MCM 506 İLETİŞİM KURAMLARIN VE ARAŞTIRMALARI 3 0 0 3 8
MCM 502 MEDYA ANALİZİ 3 0 0 3 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 3 8
COMM 560  İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE BİLİMSEL ETİK 3 0 0 3 8
BAHAR
MCM 502 MEDYA ANALİZİ 3 0 0 3 8
MCM 508 İLETİŞİM ANTROPOLOJİSİ 3 0 0 3 8
MCM 512 MEDYA VE TOPLUMSAL BELLEK 3 0 0 0 8
I. YIL TOPLAM AKTS 56
II. YIL
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 0 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 0 8
  SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 0 8
MCM 597 BİTİRME PROJESİ 3 0 0 0 10
II. YIL TOPLAM AKTS 34
TOPLAM AKTS 90
MEZUNİYET İÇİN TOPLAM ALINMASI GEREKEN KREDİ 30

 

DERSLERİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLERİ

 1. Farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma
 2. Medya ve iletişim yönetimi yoğunlaşma alanında veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma
 3. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma
 4. Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisine sahip olma
 5. Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma
 6. Tez konusu ile ilgili yeterli düzeyde araştırma yapmış olmak
 7. Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma
 8. Makale ve tez yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak.
 9. Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
 10. Medya ve iletişim yönetimin teorik ve pratik açıdan anlam ve öneminin tam ve doğru anlaşılması
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10
İletişim Kuramları ve Araştırmaları 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5
İletişim Araştırmaları ve Bilimsel Etik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İletişim Çalışmalarında Seminer 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
Medya Analizi 5 5 4 4 5 3 2 1 4 5
İletişim Antropolojisi 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5
Medya ve Toplumsal Bellek 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5
Bitirme Projesi 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
Tez 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

DERS KATEGORİ LİSTESİ

KOD AD AKTS
Temel Mesleki Dersler    
COMM 560 İletişim Araştırmaları ve Bilimsel Etik 8
COMM 580 İletişim Çalışmalarında Seminer 0
MCM 597 Bitirme Projesi 10
MCM 599 Tez 64
Uzmanlık / Alan Dersleri    
MCM 506 İletişim Kuramları ve Araştırmaları 8
MCM 502 Medya Analizi 8
MCM 508 İletişim Antropolojisi 8
MCM 512 Medya ve Toplumsal Bellek 8
TÜM DERSLERİN AKTS TOPLAMI 114
Tem 08

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKKAYA 'nın katılımıyla, '' Reklam ve Nostalji '' başlıklı online seminer...