• TR
  • EN

Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na bağlı Medya ve İletişim Yönetimi Yoğunlaşma Alanı geleneksel ve yeni medya çalışmaları alanında disiplinlerarası ve eleştirel bir yaklaşımla teorik ve uygulamalı eğitim vermektedir. Bu bağlamda güncellenen akademik programımız; halkla ilişkiler, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı, siyaset bilimi, bütünleşik pazarlama gibi birçok farklı alanla ilgili dersleri içermektedir.

Medya ve İletişim Yönetimi Yoğunlaşma Alanı'nın amacı; medya ve iletişim alanında yaşanan güncel gelişmeler doğrultusunda halkla ilişkiler, pazarlama, reklamcılık ve internet gazeteciliği vb. alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen; farklı medya ortamlarının teknik ve estetik dilini profesyonelce kullanabilen ve yönlendirebilen medya profesyonelleri yetiştirmektir. Medya yönetiminde söz sahibi olacak, uzmanlaşmış kişilerin yanı sıra geleceğin iletişim bilimcilerini yetiştirmek de programımızın hedefleri arasında yer almaktadır.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları:

Gelişen bilgisayar, internet ve telekomünikasyon teknolojileri ile birlikte dönüşüm yaşayan medya ortamları sayesinde, mezunlarımızın iş alanları da çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Mezunlarımız, medya sektöründe internet ve mobil ağları kullanan tüm özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Gazete, dergi, radyo, televizyon, film yapım şirketleri gibi medya kuruluşlarında editörlük ve prodüktörlük; halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketlerinde kamuoyu araştırmacılığı, arama motoru danışmanlığı ve itibar yöneticiliği; reklam ajanslarında medya içerik üreticiliği ve mobil pazarlama yöneticiliği; kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşlarında sosyal medya uzmanlığı yapabilirler. Diğer bir deyişle, herhangi bir kurum ya da kuruluşun medya ile bağlantılı içeriklerinin üretimini ve yönetimini gerektiren tüm pozisyonlarda görev alabilirler. 

Azami bitirme süresi ; Tezli Yüksek Lisans Programı : 2 dönem ders + 4 dönem tez olmak üzere 6 dönem dir.  Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönem dir.

Programı bitirme koşulu ; Tezli Yüksek Lisans Programı: 7 ders + 1 Seminer ve Tez dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesi dir.

 

Bölüm Tanıtım Broşürüne linkten ulaşabilirsiniz.

Tem 08

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKKAYA 'nın katılımıyla, '' Reklam ve Nostalji '' başlıklı online seminer...