• TR
 • EN

 

Bölüm Hakkında

Yeni küresel iş ortamı sınırları ortadan kaldıran çok boyutlu iktisadi ve finansal ilişkileri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Yeditepe Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Programı, uluslararası finansal piyasaların işleyişleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Böylece, öğrencilerimizin temel finans ve muhasebe bilgilerinin program zorunlu dersler ile geliştirilmesi hedeflenirken, aynı kapsamda öğrencilerimizin seçmeli dersler alarak muhasebe ve finansın değişik konularında uzmanlaşabilmeleri mümkün olmaktadır.

Uluslararası finans merkezi niteliği kazandırılması hedeflenen İstanbul’un eko sistemi içerisinde çok uluslu şirketlerde profesyonel yaşamını konumlandıran veya hedefleyen öğrencilerimizle birlikte, kendi işini kuran veya kurma güdüsünde olan öğrencilerimiz, muhasebe ve finans alanında ayrıcalıklı yetkinlik eğitimi alma imkanı bulmaktadırlar.

Yeditepe Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Programı, muhasebe ve finans alanlarında uzmanlık ve tecrübeye sahip yetkin öğretim elemanlarımız ile yüksek lisans eğitiminde kuram ve uygulama arasında dengeyi sağlamaktadır.

Bilginin eskime hızındaki üssel artış ve yoğunluğu dikkate alındığında, rekabetçi yöneticinin sahip olması gereken “öğrenmeyi öğrenme” yetkinliği ayrıcalıklı bir konumdadır. Bu beklentiyle, öğrencilerimizin küresel iş dünyasındaki başarıları için stratejik, yenilikçi, sistem ve kritik düşünme disiplinlerini öğrenirken aynı zamanda çağdaş teknik, yöntem ve kaynaklara sahip olmalarına odaklanılmaktadır.

Programımız, profesyonel iş hayatında yerini almış ve kendisini daha üst yönetim pozisyonlarına hazırlayan öğrencilerimize imkan sunmak amacıyla derslerimiz haftaiçi akşam yapılmaktadır. Programımızın akreditasyonu, mezunlarımızın profesyonel hayatlarındaki başarılarıdır.

Küresel iş dünyasının dinamikleri değişirken, aynı zamanda da iş dünyamızın ilgi alanları, demografisi ve niteliği uluslararasılaşma temelinde zenginleşmekte ve gelişmektedir. Küreselleşme temelinde piyasalararası entegrasyon ve uluslararasılaşmış iş ilişkileri, yönetim oluşumları ve finansal gelişmeler stratejik seviyede gerekli donanıma sahip muhasebe ve finans uzmanlarına olan beklentileri de arttırmıştır.

Finans ve Muhasebe Tezli Yüksek Lisans Programı (MSc in Finance & Accounting); profesyonel iş tecrübesine sahip ve kariyer gelişimlerinde finans ve muhasebe alanlarında ihtiyaç duydukları yetkinliklerini geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu program ile ulusal ve uluslararası şirketlerin ihtiyaç duyduğu yetkin finans ve muhasebe uzmanları yetiştirilerek Türkiye ekonomisine ve akademik araştırmalara destek verilmesi arzulanmaktadır. Profesyonel iş hayatındaki tecrübelerini, finans ve muhasebe teori ve güncel uygulamaları ile birleştirerek, kariyerlerinde ilerleme hedefinde olan potansiyel öğrencilerde bulunması beklenen spesifik yetkinliklere dayalı eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri itibariyle halen mevcut olan işletme yüksek lisans programından ayrılmaktadır.

Program tasarımı yapılırken; ulusal ve uluslararası piyasa ve para politikalarını, süreçlerini ve problemlerini analiz edebilme, bunlara alternatif üretebilme, sistem ve strateji geliştirebilme ile takım bütünlüğü içerisinde stratejiyi uygulayabilme yetkinlikleri dikkate alınmıştır. Finans ve Muhasebe Tezli Yüksek Lisans Programı (MSc in Finance & Accounting)’nın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, üniversitemiz bünyesindeki nicelik ve nitelik olarak geniş ve zengin öğretim elemanlarınca mümkün olabilecektir.

 

1996 yılından itibaren açık olan MBA programımız kapsamında Muhasebe ve Finans alt uzmanlık alanında yüksek lisans eğitimlerimiz devam etmektedir. Yeditepe Üniversitesi olarak MBA kapsamında Muhasebe ve Finans alt uzmanlık alanında yüksek lisans eğitimi verme konusunda birikim ve tecrübemiz mevcuttur. Bu tecrübe ile mevcut programımız hazırlanmıştır.

 

Finans ve Muhasebe Tezli Yüksek Lisans Programı’nın (MSc in Finance & Accounting) hedefleri:

 • Stratejik düşünme ve sistem bütünlüğünde olayları değerlendirebilecek,
 • Uluslararası standartlara uygun finans ve muhasebe yetkinliğine hakim uzman veya yöneticiler olarak “İstanbul Finans Merkezi” kadrolarında çalışabilecek,
 • Küresel iş ve finans dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarında başarılı olabilecek,
 • Girişimci, yaratıcı ve yenilikçi bir yönetim yaklaşımını ortaya koyabilecek,
 • Kişisel ve kurumsal etik ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmiş,
 • Arzu ettiğinde akademik alanda çalışmalarını tamamlayarak, doktora çalışmalarına devam edebilecek (tezli çalışma yapması durumunda).

Vizyon Misyon

Vizyon:

Yeditepe Yeditepe Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Programı ile vizyoner, etik değeri yüksek ve yetkin küresel yöneticiler ve liderler yetiştirmek suretiyle toplumumuzun sosyo-ekonomik gelişimine değer katmak.

Misyon:

Yeditepe Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Programının ana misyonu öğrencilerimizin; en güncel ve gerekli muhasebe ve finans alanındaki bilgi, araç ve teknikleri öğrenmelerini sağlamak; küresel iş ortamlarında başarılı kariyerlerini desteklemek için analitik düşünme beceri ve yetkinliğini kazanımlarını pekiştirmek; stratejik ve sistem düşünme becerileriyle rekabetçi ve girişimci yöneticiler ve liderler olmalarına yardımcı olmak; ve öğrenmeyi öğrenme, etik ve sosyal sorumluluk değerlerini kazanmalarına yardımcı olmak.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları: 

Adayların;

 • Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları.
 • Son beş yıl içinde alınan ALES'ten (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) en az 55 puan almaları,
 • Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavını geçmiş olmak (50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.) ya da son beş yıl içinde girilen YDS ve YÖKDİL'den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL' dan 66 puana sahip olmak gerekmektedir.  

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
 • Lisans Transkriptinin Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
 • ALES Sonuç Belgesi Çıktısı (Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES Şartı Aranmamaktadır)
 • Dil Muafiyet Belgesi ( YDS , YÖKDİL veya TOEFL)
 • Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK' Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi 
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Askerlik Durum Belgesinin Aslı (Askerliğini Yapmış Olanlar İçin Terhis Belgesi Fotokopisi)

 

Eğitim ücretleri ile ilgili detaylı bilgiye bu linkten erişebilir veya mali işler departmanımız ile iletişime geçebilirsiiniz.

Mali İşler İletişim : 02165780000 - 1253/1264/1276

Bologna

 

Dersler

Bologna Bilgi Paketlerine erişmek için tıklayın.

Çarşamba, 22 Haziran, 2022 - 15:40
Değerli Yüksek Lisans Öğrencilerimiz, Yaz döneminde açılacak olan derslerin yüzyüze işlenmesi kararlaştırılmıştır. Yaz okulunda ders almayı düşünüyorsanız lütfen 24-28 Haziran 2022 (Cuma-Salı Saat: 23:59) tarihleri arasında bölümümüz ile iletişime geçiniz. Yaz döneminde ders...
Salı, 9 Temmuz, 2019 - 16:24
Tarih Gün Saat Yer 27 Ağustos 2019 Salı 11:00-13:00 14:00-16:00 644
Çarşamba, 23 Mayıs, 2018 - 15:57
Tarih Gün Saat Yer 28.05.2018 Pazartesi 10:00-17:00 644 No’lu Oda 29.05.2018 Salı 10:00-17:00 644 No’lu Oda...