• TR
  • EN
  • Plastik Sanatlar ve Resim Sanatta Yeterlik Programına başvuru yapabilmek için adaylardan Plastik Sanatlar ve Resim ya da Resim Yüksek Lisans Programlarının birinden yüksek lisans diplomasına sahip olmak ya da bu alanlar dışındaki bir yüksek lisans programından (alan dışı*) mezuniyet şartı aranmaktadır.
  • Beş yıl geçerliği olan YDS, YÖKDİL en az 55 puan ya da TOEFL en az 66 puan değerindeki İngilizce yabancı dil yeterlik belgelerinden birisine sahip olunması.
  • Alan dışı başvuran adaylardan 55 ALES puanı istenmektedir. Alan içi başvuran adaylardan ALES puanı şartı aranmamaktadır.