• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Radyo Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı iletişim bilimlerinde disiplinlerararası bir yaklaşımı hedeflemektedir. Bu amaçla program kitle iletişimi ve araçlarını; politik, estetik, toplumsal, kültürel ve ekonomik katmanlarıyla çok boyutlu bir şekilde kavramak üzere düzenlenmiştir. Eleştirel düşünce geleneğine dayanarak çağdaş dünya ve medya ilişkilerine odaklanan programda kitle iletişimi, iletişim araçlarının gücü, görsel ve yazılı mesajların iktidar ilişkilerindeki rolü, kültürel temsil biçimleri, popüler kültür ve toplum ilişkisi, hâkim ve tabî grupların medya ile ilişkileri gibi konular tarihsel bir perspektifle ele alınmaktadır.

Gerek televizyon gerekse sinema alanında örneklerin incelemesi, araştırma ve/veya yaratıcı çalışmalarla program kuram ve uygulamayı uyumlu bir şekilde bir araya getirmektedir. Buna uygun olarak zorunlu dersler genel olarak medya, toplum ve kültür konularında sorgulama ve analizi olanaklı kılan kuramsal yaklaşımlar üzerine kurulmuştur. Seçmeli derslerse belli bir konuya odaklanmak isteyen öğrencilerin o konuda bilgilerini derinleştirmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Tezli Yüksek Lisans kapsamında sinema, televizyon, iletişim, kitle iletişimi, medya, sanat ve kültür alanlarında kuramsal dersler bulunmaktadır. Öğrenciler, yüksek lisans programından mezun olmak için;

 • 5 Zorunlu
 • 2 Alan Seçmeli
 • 1 Seminer (Kredisiz)
 • Mezuniyet Tezi

derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Programlar 120 AKTS ile tamamlanır. Bilimsel hazırlıkta geçen süre harici, azami bitirme süresi minimum 2 yıl (dört yarıyıl/dönem), maksimum 3 yıldır (altı yarıyıl/dönem). Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan bir tez ile mezun olmaktadırlar.

İletişim Fakülteleri ve ilgili bölümlerden mezun olmamış öğrenciler tavsiye edilen Bilimsel Tamamlama derslerini almakla yükümlüdürler.

Radyo Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı, Erasmus programı kapsamında gerek yurtdışına öğrenci göndermekte gerekse yurtdışından öğrenci kabul etmektedir.

 

Vizyon Misyon

Misyon

Olgu, olay ve sorunlara çok yönlü ve eleştirel bakabilen, entelektüel kapasitesi geniş lisansüstü öğrenciler yetiştirmek; bilimsel ve akademik merakı olan öğrencileri akademik hayata yönlendirmek; sıralanan bu ölçütlere uygun araştırmalar ve başkaca akademik faaliyetler yürütmek.

Vizyon

Verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla ulusal/uluslararası ölçekte alanın bilinen, saygın kurumları arasında yer almak

Ders Programı

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları:

 1. Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 2. Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'ten* herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır.)
 3. İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS'den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL IBT'den 66, puana sahip olmak.

 Programa Başvuru İçin Gerekli Belgeler*:

 1. Özgeçmiş
 2. Niyet Mektubu
 3. İki adet referans mektubu
 4. ALES belgesi
 5. Dil belgesi
 6. Transkript   

*Tezsiz Yüksek Lisans Programramımızda ALES şartı aranmamaktadır. ALES belgesi haricinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımız için aynı belgeler geçerlidir.

Bologna

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Bologna Bilgi Paketi; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (T.Y.Y.Ç.) ve dersler hakkındaki detaylı bilgiler için;

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Perşembe, 5 Ağustos, 2021 - 17:56
5 Ağustos 2021, 20:00 - 20:45 saatleri arasında çevrim içi düzenlenecek Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı tanıtım etkinliğimize tüm adaylarımızı davet ediyoruz. Ayrıca 2-16 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz tercih-tanıtım...
Çarşamba, 27 Ocak, 2021 - 16:02
  Yeditepe Üniversitesi, 87 Yüksek Lisans ve 44 Doktora programıyla kariyer hedeflerini gerçeğe dönüştürüyor! 30 Ocak 2021 Cumartesi günü Google Meet üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek tanıtımlarımıza bekliyoruz. Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek...
Çarşamba, 15 Ocak, 2020 - 14:26
Yüksek Lisans Programlarımıza Online başvurada bulunan öğrenci adaylarımıza sınav ve mülakat bilgileri E-mail olarak bildirilecektir.    Başvuru ve kesin kayıt aşamalarımız için tıklayınız  Online başvuru için lütfen tıklayınız  Basvuru koşullarımız için...
Tem 21

Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerler Serisi kapsamında düzenenlenen etkinlikte, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü...

Tem 18

Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Tanıtımları kapsamında Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr.