• TR
  • EN

Radyo Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı iletişim bilimlerinde disiplinlerararası bir yaklaşımı hedeflemektedir. Bu amaçla program kitle iletişimi ve araçlarını; politik, estetik, toplumsal, kültürel ve ekonomik katmanlarıyla çok boyutlu bir şekilde kavramak üzere düzenlenmiştir. Eleştirel düşünce geleneğine dayanarak çağdaş dünya ve medya ilişkilerine odaklanan programda kitle iletişimi, iletişim araçlarının gücü, görsel ve yazılı mesajların iktidar ilişkilerindeki rolü, kültürel temsil biçimleri, popüler kültür ve toplum ilişkisi, hâkim ve tabî grupların medya ile ilişkileri gibi konular tarihsel bir perspektifle ele alınmaktadır.

Gerek televizyon gerekse sinema alanında örneklerin incelemesi, araştırma ve/veya yaratıcı çalışmalarla program kuram ve uygulamayı uyumlu bir şekilde bir araya getirmektedir. Buna uygun olarak zorunlu dersler genel olarak medya, toplum ve kültür konularında sorgulama ve analizi olanaklı kılan kuramsal yaklaşımlar üzerine kurulmuştur. Seçmeli derslerse belli bir konuya odaklanmak isteyen öğrencilerin o konuda bilgilerini derinleştirmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Tezli Yüksek Lisans kapsamında sinema, televizyon, iletişim, kitle iletişimi, medya, sanat ve kültür alanlarında kuramsal dersler bulunmaktadır. Öğrenciler, yüksek lisans programından mezun olmak için;

  • 5 Zorunlu
  • 2 Alan Seçmeli
  • 1 Seminer (Kredisiz)
  • Mezuniyet Tezi

derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Programlar 120 AKTS ile tamamlanır. Bilimsel hazırlıkta geçen süre harici, azami bitirme süresi minimum 2 yıl (dört yarıyıl/dönem), maksimum 3 yıldır (altı yarıyıl/dönem). Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan bir tez ile mezun olmaktadırlar.

İletişim Fakülteleri ve ilgili bölümlerden mezun olmamış öğrenciler tavsiye edilen Bilimsel Tamamlama derslerini almakla yükümlüdürler.

Radyo Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı, Erasmus programı kapsamında gerek yurtdışına öğrenci göndermekte gerekse yurtdışından öğrenci kabul etmektedir.

 

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Çarşamba, 15 Ocak, 2020 - 14:26
Yüksek Lisans Programlarımıza Online başvurada bulunan öğrenci adaylarımıza sınav ve mülakat bilgileri E-mail olarak bildirilecektir.    Başvuru ve kesin kayıt aşamalarımız için tıklayınız  Online başvuru için lütfen tıklayınız  Basvuru koşullarımız için...
Tem 21

Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerler Serisi kapsamında düzenenlenen etkinlikte, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü...

Tem 18

Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Tanıtımları kapsamında Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr.