• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
FEAS 601 Bilimsel Araştırma ve Etik Tezli Zorunlu
POLS 613 Türk Siyaseti Semineri Tezli Zorunlu
POLS 616 Uluslararası İlişkiler Kuramları Semineri Tezli Zorunlu
POLS 6XX Serbest Seçmeli Dersi I Tezli Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
POLS 614 Dış Politika Analizi Semineri Tezli Zorunlu
POLS 615 Karşılaştırmalı Siyaset Semineri Tezli Zorunlu
FEAS 698 Seminer Tezli Zorunlu
POLS 6XX Serbest Seçmeli Dersi II Tezli Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
POLS 699 Doktora Tezi Tezli Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
POLS 638 Değişen Dünyada Uluslararası Güvenlik Tezli Seçmeli
POLS 656 Demokrasi Kuramı ve Uygulaması Semineri Tezli Seçmeli
POLS 637 Dünya Siyasetinde Güncel Konular Tezli Seçmeli
POLS 653 Hindistan'da Toplum ve Siyaset Semineri Tezli Seçmeli
POLS 627 Küresel Dünyada Kimlik Konuları Tezli Seçmeli
POLS 652 Modern Toplumlarda Savaş ve Barış Tezli Seçmeli
POLS 624 Nicel Yöntemler ve İstatistik Tezli Seçmeli
POLS 647 Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri Semineri Tezli Seçmeli
POLS 612 Siyaset Kuramı Semineri Tezli Seçmeli
POLS 630 Siyaset Psikolojisi Tezli Seçmeli
POLS 619 Siyaset Sosyolojisi Semineri Tezli Seçmeli
POLS 617 Siyasi Tarih Semineri Tezli Seçmeli
POLS 655 Türk Siyasal Düşüncesi Semineri Tezli Seçmeli
POLS 635 Türkiye’de Sosyal Yapı ve Din Semineri Tezli Seçmeli
POLS 618 Uluslararası Hukuk Semineri Tezli Seçmeli