• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
FEAS 501 Bilimsel Araştırma ve Etik Tezli, Tezsiz Zorunlu
POLS 522 Karşılaştırmalı Siyaset Tezli, Tezsiz Zorunlu
POLS 5XX Serbest Seçmeli Dersi I Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 5XX Serbest Seçmeli Dersi II Tezli, Tezsiz Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
FEAS 598 Seminer Tezli Zorunlu
POLS 515 Uluslararası İlişkiler Kuramları Tezli, Tezsiz Zorunlu
POLS 536 Türk Dış Politikası Tezli, Tezsiz Zorunlu
POLS 5XX Serbest Seçmeli Dersi III Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 5XX Serbest Seçmeli Dersi IV Tezsiz Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
POLS 599 Tez Tezli Zorunlu
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
POLS 597 Mezuniyet Projesi Tezsiz Zorunlu
POLS 5XX Serbest Seçmeli Dersi V Tezsiz Seçmeli
POLS 5XX Serbest Seçmeli Dersi VI Tezsiz Seçmeli
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
POLS 520 Dünya Siyasetinde Küreselleşme ve Bölgeselleşme Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 521 Avrupa Birliği ve Türkiye Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 524 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Küresel Siyaset Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 525 Uluslararası Örgütler Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 526 Dünya Siyasetinde Güncel Konular Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 528 Kimlik Oluşum Süreçleri Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 529 Modern Jeopolitik ve Güvenlik Stratejileri Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 532 Türk Siyasal Hayatı Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 533 Siyasal Ekonominin İlkeleri Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 556 Türkiye’de Siyasi Modernleşme Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 557 Modern Ortadoğu Tarihi Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 558 Ortadoğu Siyasetinde Güncel Konular Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 559 Ortadoğu’da Kuram, Kimlik ve İnanç Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 562 Ortadoğu’da Amerikan Dış Politikası Tezli, Tezsiz Seçmeli
POLS 517 Uluslararası İlişkiler Tarihi (Bilimsel Hazırlık) Tezli, Tezsiz
POLS 518 Siyaset Bilimine Giriş (Bilimsel Hazırlık) Tezli, Tezsiz
POLS 552 Siyasi Düşünceler Tarihi (Bilimsel Hazırlık) Tezli, Tezsiz
POLS 555 Uluslararası İlişkilere Giriş (Bilimsel Hazırlık) Tezli, Tezsiz