• TR
 • EN

Tiyatro Yüksek Lisans Programı Hakkında

Tiyatro Bölümü Yüksek Lisans Programı, lisans mezunlarının, dramaturji, oyun yazarlığı, reji ve oyunculuk alanlarında yaratıcılıklarını, bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yoluyla, güçlü bir düşünsel temele, eleştirel ve analitik bakış açısına dayanarak geliştirmelerini hedefleyen, iki yıllık tezli bir lisansüstü programdır.

Başvuru ve Koşulları

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için önkayıt başvuruları devam etmektedir. Önkayıt işlemleri http://ebs.yeditepe.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilebilir.

Yazılı Sınav: 12 Eylül 2023 Salı, Saat: 13:00

Uygulama Sınavı ve Dosya Değerlendirme: 13 Eylül 2023 Çarşamba, Saat: 13:00 

 

Yeditepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitütüsü

Tiyatro Yüksek Lisans Programı Başvuruları için Aranan Şartlar:

 

 1. Ülkemizdeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarından mezun olmak.
 2. Anabilim dalımız tarafından yapılacak Bilim Sınavı’nda başarılı olmak.
 3. Yabancı dil bilgisi için:
 • TOEFL iBT sınavından son iki yıl içinde en az 66 puan ya da YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan almış olmak gerekmektedir.
 • Belirtilen yabancı dil puanları olmayan adayların Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavlarına girip en az 50 puan almaları, alamadıkları takdirde programa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri  gerekmektedir.
 • Yeditepe Üniversitesi mezunlarından hazırlık okumuş olanların B2 seviyesini bitirmiş olduklarını belgelendirmeleri ya da Hazırlık Okulu Proficency Sınavı’nda en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu koşulu yerine getiremeyen mezunlarımızın da Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavlarına girip en az 50 puan almaları, alamadıkları takdirde programa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri  gerekmektedir.
 • Bunlara ek olarak Tiyatro Yüksek Lisans Programına başvurularda ALES şartı aranmamaktadır.

 

Bilim Sınavı aşağıdaki bölümlerden oluşur:

 

 • Başvuru dosyası (Yüksek Lisans Başvuru sürecinde imza karşılığı Tiyatro Bölümü’ne teslim edilir yada thtr@yeditepe.edu.tr adresine e-postayla gönderilir. Başvuru dosyasında istenen evraklardan herhangi biri eksik olduğu takdirde aday sınavlara giremez.):
 • Fotoğraflı Özgeçmiş
 • Adayın lisans eğitiminde yer almış profesör yada doçent ünvanlı öğretim üyelerinden alınmış en az 1 Adet Referans Mektubu
 • Adayın üretiminde etkin olarak yer aldığı en az 2 uygulama çalışmasının afiş ve video kayıtları.
 • 500 kelimeyi aşmayacak şekilde bir Niyet Mektubu (Adayın bu yüksek lisans programını hangi nedenlerle tercih ettiğini, yapacağı çalışmaların bölüme ve alana nasıl katkıda bulunacağını ifade eden bir belgedir.)
 • En az 5, en fazla 10 sayfadan oluşan Araştırma Önerisi : Adayın araştırma yapmak istediği konu üzerine ön çalışmasını içerir.*

 

 

 • Yazılı Sınav

 

 • Sahne Sınavı:
 • Dünya ve ülkemiz tiyatro edebiyatından seçilmiş ve kitap olarak yayınlanmış oyunlardan 1 dram/tragedya parçası (en çok 5 dakika)
 • Dünya ve ülkemiz tiyatro edebiyatından seçilmiş ve kitap olarak yayınlanmış oyunlardan 1 komedya parçası (en çok 5 dakika)

 

 • Başvuru Dosyası Değerlendirmesi: Adayla yüz yüze sözlü görüşme yapılır.

 

Adayın her sınavda aldığı notların toplamı kayıt sıralamasını oluşturur.

 

Sahne Sınavı ve Başvuru Dosyası Değerlendirmesi kamera ile kayıt altına alınacaktır.

 

*Araştırma Önerisi

 • Başlık
 • Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
 • Araştırmanın Yöntemi
 • Kaynakça

 

Araştırma Önerisi ve Niyet Mektubu Yazım Kuralları:

 • 12 punto
 • Times New Roman
 • 1,5 satır aralığı
 • İki yana yaslanmış

Misyon ve Vizyon

Misyon

Programın misyonu, tiyatro alanında sanatsal ve bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, ülkemizin tiyatro yaşantısına bu sanatsal ve bilimsel araştırma ve çalışmalarla katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Tiyatro uygulama alanında yapılan çalışmalarda, güçlü bir düşünsel temele, eleştirel ve analitik bakış açısına sahip yaratıcı, oyuncu, yazar, dramaturg, yönetmen vb. unsurları yetiştiren bir eğitim anlayışı, programın ayırdedici niteliği olarak görülmektedir.

 

İletişim

Telefon: +90 216 578 08 70 - 71 - 72

E-Posta: thtr@yeditepe.edu.tr