• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı, siyasal ve uluslararası olguları algılama ve irdeleme ilkesine dayanır.

Programın amacı, öğrencilerin lisans düzeyinde edinmiş oldukları bilgileri, çok disiplinli bir bakış açısıyla harmanlayarak, uluslararası sistemi analiz etmelerini sağlamaktır.

Eğitim dilinin, kamu kuruluşları ve özel sektörde önemini korumakta olan Fransızca olması programımızın ayırıcı bir unsurudur.

Programımızın içeriği, Fransa’daki yükseköğretim sistemindeki “Institut d’Etudes Politiques”  (IEP; Siyasal Bilimler Enstitüsü) modeli temel alınarak oluşturulmuştur.

Öğrencilerimiz farklı ders seçenekleri sayesinde çeşitli konularda uzmanlaşma olanağına sahiptir. Bir akademik yıl sonunda derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans tezlerini hazırlayarak başarıyla sunduktan sonra, yüksek lisans derecesini elde ederler.

Programımız çok disiplinli düşünme yeteneğine sahip uluslararası ilişkiler uzmanları yetiştirmekle birlikte, öğrencilerin akademik yönünü de geliştirerek akademik kariyere devam edebilmelerini sağlar.

 

Anabilim Dalı Başkanı: 

Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas

Koordinatör: 

Doç. Dr. Işıl Turkan İpek

Telefon:

0216.578.00.00 - 1663

E-mail:

kubra.ozdemir@yeditepe.edu.tr

 

Vizyon Misyon

Amacımız

Çağdaş değerleri haiz; yabancı dilde düşünme, analiz ve sentez yeteneğine sahip ulusal ve uluslararası standartlara erişmiş bireyleri yetiştirmektir.

Felsefemiz

Uluslararası çağdaş değerlere sahip, toplumsal sorumlulukların bilincinde, güvenilir, topluma bilgileri ile değer katabilip yön verebilecek, yeniliklere açık, girişimci, uluslararası olguları algılayabilen kültürlü, lider olacak bireyleri yetiştirmektir.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 • Tezli Yüksek Lisans programlarında ALES'ten herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak.(Geçerlik süresi beş yıldır.) 
 • Son beş yıl içinde girilen DELF/DALF sınavından minimum B2 derecesi almış olan veya YDS’den minimum 60, puan değerindeki belgelerden birine sahip olan adaylarımız Fransızca yeterlik sınavından muaftır. Lisans eğitimini Fransızca dilinde eğitim veren üniversitelerde tamamlamış olan adaylardan dil belgesi istenmemektedir. Fransızca yeterlilik sınavından muaf tutulacaklardır.
 • Öğrencilerin 2 adet referans mektubu sunmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin Fransızca olarak hazırlanmış niyet mektubu göndermeleri beklenmektedir.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Lisans / Yüksek Lisans Diploması Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
 • Lisans / Yüksek Lisans Transkriptinin Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
 • ALES Sonuç Belgesi Çıktısı 
 • Dil Muafiyet Belgesi 
 • Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK' Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi 
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Askerlik Durum Belgesinin Aslı (Askerliğini Yapmış Olanlar İçin Terhis Belgesi Fotokopisi)

Bologna

Pazartesi, 11 Ocak, 2021 - 14:18
Fransızca Uluslararası İlişkiler 2021 Bahar Dönemi online başvurularımız başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için: https://sbe.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/2021-bahar-donemi-online-basvurularimiz-baslamistir
Çarşamba, 9 Mayıs, 2018 - 11:57
2018-2019 akademik yılı Uluslararası İlişkiler (Fransızca) tezli yüksek lisans programı kayıtları başlamıştır. Yüksek Lisans başvuruları ebs.yeditepe.edu.tr sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvuruların alınmasının ardından mülakatlar randevu ile Haziran ve Eylül aylarında yapılacaktır. Mülakat...