• TR
  • EN

Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı, siyasal ve uluslararası olguları algılama ve irdeleme ilkesine dayanır.

Programın amacı, öğrencilerin lisans düzeyinde edinmiş oldukları bilgileri, çok disiplinli bir bakış açısıyla harmanlayarak, uluslararası sistemi analiz etmelerini sağlamaktır.

Eğitim dilinin, kamu kuruluşları ve özel sektörde önemini korumakta olan Fransızca olması programımızın ayırıcı bir unsurudur.

Programımızın içeriği, Fransa’daki yükseköğretim sistemindeki “Institut d’Etudes Politiques”  (IEP; Siyasal Bilimler Enstitüsü) modeli temel alınarak oluşturulmuştur.

Öğrencilerimiz farklı ders seçenekleri sayesinde çeşitli konularda uzmanlaşma olanağına sahiptir. Bir akademik yıl sonunda derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans tezlerini hazırlayarak başarıyla sunduktan sonra, yüksek lisans derecesini elde ederler.

Programımız çok disiplinli düşünme yeteneğine sahip uluslararası ilişkiler uzmanları yetiştirmekle birlikte, öğrencilerin akademik yönünü de geliştirerek akademik kariyere devam edebilmelerini sağlar.

2018-2019 akademik yılı Uluslararası İlişkiler (Fransızca) tezli yüksek lisans programı kayıtları başlamıştır. Yüksek Lisans başvuruları ebs.yeditepe.edu.tr sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvuruların alınmasının ardından mülakatlar randevu ile Haziran ve Eylül aylarında yapılacaktır. Mülakat randevuları için  isil.turkan@yeditepe.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.

 

Anabilim Dalı Başkanı:  Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas
Koordinatör:   
Telefon: 0216.578.00.00 - 2647
E-mail: fransizcasiyasetbilimi@yeditepe.edu.tr / gokce.bayindir@yeditepe.edu.tr
Çarşamba, 9 Mayıs, 2018 - 11:57
2018-2019 akademik yılı Uluslararası İlişkiler (Fransızca) tezli yüksek lisans programı kayıtları başlamıştır. Yüksek Lisans başvuruları ebs.yeditepe.edu.tr sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvuruların alınmasının ardından mülakatlar randevu ile Haziran ve Eylül aylarında yapılacaktır. Mülakat...