• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir yüksek lisans programıdır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programının en temel amacı Ticaret ve Lojistik sektörlerinin üst düzey yönetici ihtiyacına cevap verecek adaylar yetiştirmektir. Bu amacının yanısıra program ile lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirip eğitecek, araştırmacı akademik kadroların yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Program; alanında deneyimli akademisyenler ile lojistik ve uluslararası ticaret gibi birbiri ile ilgili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji oluşturmaktadır. Eğitim dili İngilizce olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, sektörle iyi ilişkiler içinde olan ve sektörle ilgili kuruluşlarda aktif çalışmaları olan akademisyenler tarafından sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ERASMUS ve EXCHANGE Programı çerçevesinde yurt dışında anlaşmalı olan Üniversitelere gidebilmektedirler. Dersler, Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı Kampüsünde haftaiçi akşamları 19.00-22.00 saatlerinde yapılması nedeniyle çalışanlar için uygundur. Öğrenciler programı başarıyla tamamladıklarında "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans" diploması almaktadırlar.

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre;

Azami bitirme süresi : Tezli Yüksek Lisans Programı   : 4 dönem ders + 2 dönem Tez olmak üzere toplam 6 dönemdir. 

                                      Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönemdir.

  • Belirtilen sürelere uyulmaması halinde öğrencinin kurumla ilişiği kesilecektir.

Programı bitirme koşulu : Tezli Yüksek Lisans Programı: "7 ders + 1 Seminer ve Tez" dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesidir.

  • Mezuniyet için minimum 2,5 not ortalaması aranmaktadır. 

Sektör İşbirliği:

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, taşımacılık sektörünü yeniden düzenlemek amacıyla, 4935 sayı ve 10.07.2003 tarihli kanun ve bağlı yönetmelikler ile lojistiğin en önemli faaliyet alanlarından biri olan "taşımacılık" sektörünü yeniden şekillendirmiştir. Bu kanun ve bağlı yönetmelikleriyle sektör şirketlerinin bilgili ve yetenekli kişiler tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeler yapılmıştır.

Hızla gelişen lojistik sektörü bu alanda yetişen kişiler için geniş fırsatlar sunmakta olduğundan yetişmiş insan gücüne olan talep devam etmektedir. Ayrıca hem yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların "ihtisas diplomalı yöneticiler" tarafından yönetilmeleri zorunluluğunun getirilmesi, hem de lojistiğin ticaret ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, açılması önerilen bu yüksek lisans programı önem kazanmaktadır.

Mezunlara Sunulan Olanaklar:

Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin etkisi ile artan rekabet sonucunda büyük önem kazanmış olan uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında çağımızın gereklerine uygun, sürekli değişim ve gelişmeye açık, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, çağın ilerisine geçebilecek insan kaynaklarını sağlamak, söz konusu alanlarda akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademisyen yetiştirmektir.

Diğer taraftan, ticaretin düzenli yürütülmesi için lojistik sektörünün güçlü olması bir ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerini içeren ve hem Türkiye'de hem de dünyada gittikçe önemi artan bir uygulama alanıdır.

Lojistik ve taşımacılık sektörü her fırsat ve ortamda eleman ihtiyaçlarını dile getirmektedir. Ayrıca, program uluslararası ticaret ve lojistik gibi birbiri ile yakından ilşkili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji ve önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

Hem yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların "ihtisas diplomalı yöneticiler" tarafından yönetilmeleri zorunluluğunun getirilmesi, hem de lojistiğin ticaret ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı mezunlara ayrıcalık kazandıracaktır.

Vizyon Misyon

Vizyonumuz

Mezunlarımızın, küresel pazarda kendine yer edinerek, ticaret ve lojistik alanlarında dünyanın üst düzey firmalarında ve üniversitelerinde görev alması, yeni inovasyonlarla sektöre yepyeni soluklar getirmeleri ve araştırma isteklerini hayat boyu canlı tutmalarıdır. 

Misyonumuz

Program ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bilimlerini birlikte alarak sektöre ticaret ve lojistiğin temel, ilke ve strateji ile tekniklerini bilen; analitik çözümleme yapabilen yöneticiler ve araştırmacı akademisyenler yetiştirmektir.

Başvuru Koşulları

Başvuru Süreci 

Yeditepe Üniversitesi web sayfası üzerinden (www.yeditepe.edu.tr) “Enstitüler” , “Sosyal Bilimler Enstitüsü” sayfasında yer alan Online kayıt bağlantısı'ndan başvurular alınır. Başvuruyu takiben adaylar Güz dönemi için Eylül ayında, Bahar dönemi için Ocak ayında, Yaz dönemi için ise Haziran ayında mülakata davet edilirler. Başarılı bulunan adaylar aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde enstitümüze Kesin Kayıtlarını gerçekleştirerek bölüm derslerini almaya başlayabilirler.

Başvuru Koşulları

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na kayıt yaptırmak isteyen adayların için kabul koşulları:

  • Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları,
  • Son beş yıl içinde alınan ALES'ten (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinden birinden en az 55 puan almaları, ya da GRE sayısaldan en az 610, GMAT’ten 450 almaları gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans  için ALES,GRE, GMAT puanları gerekmemektedir.
  • Eğitim dilinin İngilizce olması sebebiyle, adayların son beş yıl içinde girilen YDS veya YÖKDİL'den den 55, son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan en az 66 almış olmaları gerekmektedir. Dil puanı olmayan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye belirleme sınavına katılma olanakları vardır. Bu sınavda yetersiz kalan öğrenciler, üniversitenin İngilizce hazırlık programına başlayabilirler.

* İngilizce seviye sınavı Başlangıç, Orta ve İleri İngilizce programlarını içerir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce Hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. Diğerleri bu üç kademeden birine devam ederek ingilizce hazırlık programını tamamlarlar.

Bologna

Perşembe, 18 Ocak, 2018 - 15:34
Bahar yarıyılı ders kayıtları: 29 Ocak 2018 - 02 Şubat 2018, Saat:17:00 Bahar yarıyılı derslerinin başlangıcı: 05 Şubat 2018 Ders ekleme ve bırakma başvuruları: 14 Şubat 2018 - 16 Şubat 2018, Saat: 17:00 Dersten çekilme (Withdrawal) için son gün: 23 Mart 2018...
Çarşamba, 9 Ağustos, 2017 - 15:54
2017 Güz dönemi ders kayıt tarihleri : 11 Eylül 2017 - 15 Eylül 2017, Saat: 17:00. 2017 Güz yarıyılı derslerinin başlangıcı : 18 Eylül 2017. 2017 Ders ekleme bırakma başvuruları : 27 Eylül 2017 - 29 Eylül 2017, Saat: 12:00. Akademik Takvim için lütfen tıklayınız.  
Salı, 13 Haziran, 2017 - 14:43
Yaz dönemi ders seçimleri 14-15 Haziran tarihlerinde obs üzerinden yapılacaktır.