• TR
  • EN

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir yüksek lisans programıdır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programının en temel amacı Ticaret ve Lojistik sektörlerinin üst düzey yönetici ihtiyacına cevap verecek adaylar yetiştirmektir. Bu amacının yanısıra program ile lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirip eğitecek, araştırmacı akademik kadroların yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Program; alanında deneyimli akademisyenler ile lojistik ve uluslararası ticaret gibi birbiri ile ilgili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji oluşturmaktadır. Eğitim dili İngilizce olan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, sektörle iyi ilişkiler içinde olan ve sektörle ilgili kuruluşlarda aktif çalışmaları olan akademisyenler tarafından sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ERASMUS ve EXCHANGE Programı çerçevesinde yurt dışında anlaşmalı olan Üniversitelere gidebilmektedirler. Dersler, Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı Kampüsünde haftaiçi akşamları 19.00-22.00 saatlerinde yapılması nedeniyle çalışanlar için uygundur. Öğrenciler programı başarıyla tamamladıklarında "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans" diploması almaktadırlar.

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre;

Azami bitirme süresi : Tezli Yüksek Lisans Programı   : 4 dönem ders + 2 dönem Tez olmak üzere toplam 6 dönemdir. 

                                      Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 3 dönemdir.

  • Belirtilen sürelere uyulmaması halinde öğrencinin kurumla ilişiği kesilecektir.

Programı bitirme koşulu : Tezli Yüksek Lisans Programı: "7 ders + 1 Seminer ve Tez" dir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10 ders + Bitirme Projesidir.

  • Mezuniyet için minimum 2,5 not ortalaması aranmaktadır. 

Sektör İşbirliği:

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, taşımacılık sektörünü yeniden düzenlemek amacıyla, 4935 sayı ve 10.07.2003 tarihli kanun ve bağlı yönetmelikler ile lojistiğin en önemli faaliyet alanlarından biri olan "taşımacılık" sektörünü yeniden şekillendirmiştir. Bu kanun ve bağlı yönetmelikleriyle sektör şirketlerinin bilgili ve yetenekli kişiler tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeler yapılmıştır.

Hızla gelişen lojistik sektörü bu alanda yetişen kişiler için geniş fırsatlar sunmakta olduğundan yetişmiş insan gücüne olan talep devam etmektedir. Ayrıca hem yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların "ihtisas diplomalı yöneticiler" tarafından yönetilmeleri zorunluluğunun getirilmesi, hem de lojistiğin ticaret ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, açılması önerilen bu yüksek lisans programı önem kazanmaktadır.

Mezunlara Sunulan Olanaklar:

Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin etkisi ile artan rekabet sonucunda büyük önem kazanmış olan uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında çağımızın gereklerine uygun, sürekli değişim ve gelişmeye açık, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, çağın ilerisine geçebilecek insan kaynaklarını sağlamak, söz konusu alanlarda akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademisyen yetiştirmektir.

Diğer taraftan, ticaretin düzenli yürütülmesi için lojistik sektörünün güçlü olması bir ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerini içeren ve hem Türkiye'de hem de dünyada gittikçe önemi artan bir uygulama alanıdır.

Lojistik ve taşımacılık sektörü her fırsat ve ortamda eleman ihtiyaçlarını dile getirmektedir. Ayrıca, program uluslararası ticaret ve lojistik gibi birbiri ile yakından ilşkili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji ve önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

Hem yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların "ihtisas diplomalı yöneticiler" tarafından yönetilmeleri zorunluluğunun getirilmesi, hem de lojistiğin ticaret ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı mezunlara ayrıcalık kazandıracaktır.

Perşembe, 18 Ocak, 2018 - 15:34
Bahar yarıyılı ders kayıtları: 29 Ocak 2018 - 02 Şubat 2018, Saat:17:00 Bahar yarıyılı derslerinin başlangıcı: 05 Şubat 2018 Ders ekleme ve bırakma başvuruları: 14 Şubat 2018 - 16 Şubat 2018, Saat: 17:00 Dersten çekilme (Withdrawal) için son gün: 23 Mart 2018...
Çarşamba, 9 Ağustos, 2017 - 15:54
2017 Güz dönemi ders kayıt tarihleri : 11 Eylül 2017 - 15 Eylül 2017, Saat: 17:00. 2017 Güz yarıyılı derslerinin başlangıcı : 18 Eylül 2017. 2017 Ders ekleme bırakma başvuruları : 27 Eylül 2017 - 29 Eylül 2017, Saat: 12:00. Akademik Takvim için lütfen tıklayınız.  
Salı, 13 Haziran, 2017 - 14:43
Yaz dönemi ders seçimleri 14-15 Haziran tarihlerinde obs üzerinden yapılacaktır.