• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA 501 Küreselleşme ve Demokrasi Zorunlu
PA 502 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Zorunlu
PA 503 Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi Zorunlu
PA Alan Seçmeli Alan Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FEAS 501 Araştırma Metodolojisi ve Etik Zorunlu
PA 504 Kent Sosyolojisi Zorunlu
PA 505 Desantralizasyon ve Yerel Yönetişim Zorunlu
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA 507 Yerel Yönetimler Mevzuatı Alan Seçmeli
PA 508 Yerel Yönetimler ve Kentleşme Alan Seçmeli
PA 509 Çevre Politikaları ve Yerel Yönetimler Alan Seçmeli
PA 510 Yerel Yönetimler ve Bilişim Teknolojileri Alan Seçmeli
PA 511 İstanbul Kent Yönetimi Alan Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FEAS 598 Seminer (Tezli Program) Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
PA Mezuniyet Projesi (Tezsiz Program) Zorunlu
PA 599 Tez (Tezli Program) Zorunlu