Bölüm Hakkında

Antropoloji Yüksek Lisans Programı,  toplumları anlamanın yolunun, onların kültürel özgünlüklerini derinlemesine araştırarak ve analiz ederek incelemekten geçtiği varsayımına dayanır. Programın amacı, günümüz toplumlarında sosyal konu ve sorunları inceleyebilmek için gerekli olan teorik donanımı ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Antropoloji Yüksek Lisans Programı mezunları, kültürel özgünlükleri ve sosyal değişimi özellikle nitel araştırma yöntemleriyle irdeleme deneyimi edinirler.

Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programının amacı, teorik derinliğe sahip, sosyal bilimlerde ve araştırmalarda ortaya çıkan etik konularda bilinçli ve duyarlı, bir araştırma problemini formüle edebilecek, sosyal araştırmayı başarıyla yürütecek ve sonuçlarını bir etnografi veya bilimsel rapor olarak yazabilecek mezunlar yetiştirmektir. Eğitim süresinde öğrencilerin içinde yaşadıkları İstanbul kentini tanımaları, ayrıca üniversite dışında topluma yönelik olumlu bir sosyal faaliyeti benimsemeleri teşvik edilmektedir. Son yıllarda bölümün çevre antropolojisine olan ilgisiyle paralel olarak Türkiye’de orman köyleri üzerine TÜBİTAK destekli araştırma yürütülmektedir. Bölümün odaklanmış diğer bir ilgi alanı engellilik algısı üzerinedir.

 

Mezunlar, akademik ortamlarda, araştırma şirketlerinde, müzelerde, medya kuruluşlarında, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak DİE, DPT gibi devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO gibi sağlık, sosyal ve kültür konularıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlarda iş imkanları bulabilirler. Ayrıca, tüm diğer sosyal bilim dallarında olduğu gibi, antropoloji farklı sektörlerde çalışabilmek için altyapı kazandırır. Son yıllarda özel sektörde piyasa araştırmaları ve reklamcılık gibi alanlarda antropoloji aranan bir meslek dalı olmuştur. Avea, Türkcell gibi kuruluşlar antropolog istihdam etmeye başlamıştır.