BOLOGNA

ANTROPOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ

Amaç:

Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı, bugün toplumları anlamanın yolunun, onların kültürel özgünlüklerini derinlemesine araştırma ve analiz yaparak incelemekten geçtiği varsayımına dayanır. Programın amacı, günümüz toplumlarında sosyal konu ve sorunları inceleyebilmek için gerekli olan teorik donanımı ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Antropoloji yüksek lisans programı mezunları, kültürel özgünlükleri ve sosyal değişimi, özellikle nitel araştırma yöntemleriyle irdeleme deneyimi edinirler.

Hedef:

Antropoloji bölümü, günümüzde toplumların anlaşılabilmesi için her toplumda bulunan ve kültürel sistem içine nüfuz etmiş karmaşık dinamiklerin analizinin gerekliliği varsayımı üzerine kurulmuştur. Programın amacı öğrencilere, güncel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifte inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir. Antropoloji, insan çeşitliliğinin incelenmesi için bir dizi tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Bu yaklaşımlar, tarih öncesi ve insan evrimi çalışmalarından, günümüz kültürlerinin anlamlı semboller sistemi olarak incelenmesine kadar geniş bir alanı kapsar.

Alınacak Derece:

Bu bölüm, yüksek öğretimde Sosyal Antropoloji alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Antropoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:

Mezunlar, akademik ortamlarda, araştırma şirketlerinde, müzelerde, uzmanlıkları ile bağlantılı olarak devlet kuruluşlarında, vakıflarda, UNESCO, UNICEF gibi sosyal ve kültür konularıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlarda iş imkanları bulabilirler.

Mezuniyet Koşulları:

Programa kabul edilmiş, ancak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı'na başlamadan önce Bilim Hazırlık Programı'nın gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenir. Programı tamamlamak için öğrencilerin iki dönem boyunca her biri üçer kredilik beş temel ve üç seçmeli ders almaları öngörülmüştür. Toplam 21 kredilik dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler master tezlerini oluşturacak bir araştırma üzerinde çalışmaya başlar ve bir yıl içinde tezlerini tamamlarlar.

 

Öğrenme Çıktıları

Kuramsal, Olgusal

 • Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilen, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma sahip, teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilen, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan akademisyenler yetiştirir.

Bilişsel, Uygulamalı

 • Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilen, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma sahip, teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilen, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan akademisyenler yetiştirir.
 • Antropoloji biliminde ve ilgilendiği alanlarda diğer sosyal bilimlerin ulusal ve uluslararası yayınlarını takip eden, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilen, Türk Kültürüne ve diğer kültürlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarıyla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunan, özgün bakış açısını iş özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb. faaliyetleri alanlarda ve özel yaşamında kullanabilen antropologlar yetiştirir.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilen, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma sahip, teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilen, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan akademisyenler yetiştirir.
 • Antropoloji biliminde ve ilgilendiği alanlarda diğer sosyal bilimlerin ulusal ve uluslararası yayınlarını takip eden, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilen, Türk Kültürüne ve diğer kültürlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarıyla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunan, özgün bakış açısını iş özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb. faaliyetleri alanlarda ve özel yaşamında kullanabilen antropologlar yetiştirir.

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 • Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilen, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma sahip, teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilen, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan akademisyenler yetiştirir.
 • Antropoloji biliminde ve ilgilendiği alanlarda diğer sosyal bilimlerin ulusal ve uluslararası yayınlarını takip eden, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilen antropologlar yetiştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilen, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma sahip, teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilen, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan akademisyenler yetiştirir.
 • Antropoloji biliminde ve ilgilendiği alanlarda diğer sosyal bilimlerin ulusal ve uluslararası yayınlarını takip eden, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilen, Türk Kültürüne ve diğer kültürlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarıyla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunan, özgün bakış açısını iş özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb. faaliyetleri alanlarda ve özel yaşamında kullanabilen antropologlar yetiştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

 • Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilen, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma sahip, teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilen, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan akademisyenler yetiştirir.
 • Antropoloji biliminde ve ilgilendiği alanlarda diğer sosyal bilimlerin ulusal ve uluslararası yayınlarını takip eden, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilen, Türk Kültürüne ve diğer kültürlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarıyla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunan, özgün bakış açısını iş özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb. faaliyetleri alanlarda ve özel yaşamında kullanabilen antropologlar yetiştirir.

 

 

ANTROPOLOJİ MEZUN YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 513 Ritüel ve Din 8 3 0 0 3   ANT 502 Kültür, Dil ve Anlam 8 3 0 0 3
ANT 514 Türk Kültür Tarihi 8 3 0 0 3   ANT 598 Antropolojide Seminer 8 3 0 0 0
ANT 510 Antropolojide Yöntem ve Etik 7 2 1 0 3       Seçmeli II 7 3 0 0 3
    Seçmeli I 7 3 0 0 3       Seçmeli III 7 3 0 0 3
    30       12       30       9

 

    GÜZ DÖNEMİ               BAHAR DÖNEMİ        
ANT 599 Yüksek Lisans Tezi 30 3 0 0 0   ANT 599 Yüksek Lisans Tezi 30 3 0 0 0
                                 
                                 
    30               30        

 

Toplam Kredi: 21 Toplam AKTS: 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

      KODU DERS ADI
ANT 518 Kırsal Antropoloji
ANT 523 Dilbilim Antropolojisi
ANT 524 Kent Antropolojisi
ANT 542  Görsel Antropoloji
ANT 553 Ekonomik Antropoloji
ANT 555 Orta Asya ve Şamanizm
ANT 556 Uygulamalı Antropoloji
ANT 559 Adli Antropoloji
ANT 568 Antropoloji Tarihi
ANT 569  Psikolojik Antropoloji
ANT 575 Arkeoloji ve Kültür
ANT 576 Türk Mitolojisi
ANT 581 Beşeri Coğrafya
ANT 583 Cinsiyet ve Kültür

 

 

 

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1

Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,

PÇ2

Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,

PÇ3

Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,

PÇ4

Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,

PÇ5

Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.

 

DERSLERİN PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLERİ

KOD ADI PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5
ANT 513 Ritüel ve Din 3 5 5 4 4
ANT 514 Türk Kültür Tarihi 4 4 5 5 3
ANT 510 Antropolojide Yöntem ve Etik 2 5 4 5 4
ANT 502 Kültür, Dil Anlam 5 4 4 5 4
ANT 598 Antropolojide Seminer 5 5 5 5 5
ANT 599 Yüksek Lisans Tezi 5 5 5 5 5
ANT 518 Kırsal Antropoloji 4 4 3 4 4
ANT 523 Dilbilim Antropolojisi 3 5 4 3 5
ANT 524 Kent Antropolojisi 4 4 5 4 4
ANT 542 Görsel Antropoloji 5 4 4 5 4
ANT 553 Ekonomik Antropoloji 4 5 4 4 3
ANT 555 Orta Asya ve Şamanizm 5 3 4 5 5
ANT 556 Uygulamalı Antropoloji 5 5 5 4 5
ANT 559 Adli Antropoloji 4 5 5 3 3
ANT 568 Antropoloji Tarihi 5 4 3 4 5
ANT 569 Psikolojik Antropoloji 4 5 5 3 5
ANT 573 Türk Mitolojisi I 3 4 4 5 3
ANT 575 Arkeoloji ve Kültür 3 5 5 4 3
ANT 581 Beşeri Coğrafya 5 5 5 4 5
ANT 583 Cinsiyet ve Kültür 5 5 5 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Ritüel ve Din ANT 513 1 3 + 0 3 8

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu ders, antropoloji disiplininde din ve inanç sistemlerine bakış açılarını tartışmaktadır. 'İlkel' insanların dinleri teorik bir bakış açısı ile incelenecektir. Öğrencilere din antropolojisi ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklamak ve din ile ilgili sosyolojik ve antropolojik kuramlar konusunda bilgi vermek ve öğrencilerin farklı kültürlerin din anlayışları, dinsel söylem ve pratikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamanın yanı sıra dinlerin insan bedenleri üzerindeki kavrayış ve yaptırımları, toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmesindeki rolü ve toplumsal kategorilerin oluşturulmasında dinin işlevleri tartışılacaktır.
Dersin İçeriği Dinlerin toplumsal değişim süreçlerinde üstlendikleri roller, Çağdaş dünyada dinlerin işlevleri, sekülarizm-din ilişkileri ve ulus-devlet ile din ilişkileri antropolojik olarak din tarihi, dinsel deneyimler, dinsel değişimin dinamikleri ve gücü, rüyalar, mitler, ritüeller, fal, büyü teorileri, şamanizm ve iyileştirme kavramlarını kapsayacaktır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Din antropolojisi ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklamak 2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C
2) Din ile ilgili sosyolojik ve antropolojik kuramlar konusunda bilgi vermek. 2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C
3) Farklı kültürlerin din anlayışları, dinsel söylem ve pratikleri konusunda bilgi vermek. 2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 A,C
4) Dinlerin insan bedenleri üzerindeki kavrayış ve yaptırımları, toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmesindeki rolü ve toplumsal kategorilerin oluşturulmasında dinin işlevleri tartışmak 2,3,4,5,6,7,8 1,2,3 A,C
5) Çağdaş dünyada dinlerin işlevleri, sekülarizm-din ilişkileri ve ulus-devlet ile din ilişkileri konusunda bilgilenecektir. 2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Din Antropolojisi: Yaklaşımı ve Kapsamı Antropolojinin dine yaklaşımı; Din antropolojisinin kapsamı,  Dini tanımlamak
2 Din Kuramları: Sosyolojik Karl Marx - Max Weber - Emil Durkheim
3 Din Kuramları: Antropolojik Max Müller, Herbert Spencer, Edward B. Tylor,  James Frazer, Bronislaw Malinowski, Alfred R. Radcliffe Brown, Clifford Geertz
4 Büyü, Sağıltım, Sihir Sağıltım ve kültür, Trans, cin tutması, sağaltım , Sihir (sorcery) ve cadılık (witchcraft), Afrika’da cadılık ve toplumsal değişim, Hıristiyanlık ve cadılar
5 Dinsel Pratik: Ayinler Performans olarak ayin , Geçiş ritleri , Victor Turner, Başkaldırı ayinleri , Ayinde toplumsal düzenin yaratılması ve temsili, Bereket ayinleri, Seküler ayinler
6 Dinsel Söylem: Mitoslar Lévi-Strauss ve yapısalcı analiz, Mitos ve tarih
7 Ara sınav  
8 Beden, Toplumsal Cinsiyet ve Sınırlar Saflık ve tehlike, Bedenin toplumsal denetimi, Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve kutsal, Dinsel kimlik politikaları, sınırlara itiraz
9 Din ve Toplumsal Değişim: Diriliş Hareketleri, Kargo Kültleri, Milenarizm, Mehdîcilik Diriliş hareketleri – Senkretizm – Ortaçağda rafızî  hareketler – Yoksulların dinsel ideolojisi: İsmailiyye
10 Ulus Devlet ve Din Dinsel Milliyetçilikler: Polonya, Meksika, Hindistan örnekleri,  Devlet yasası ve din: İsrail, Endonezya, Türkiye’de Din
11 Küreselleşme ve Din Azınlık dinleri - Yeni dinsel hareketler
12 Ödev Sunumları  
13 Ödev Sunumları  
14 Ödev Sunumları  
15 Final Sınavı  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Tayfun Atay. Din Hayattan Çıkar. İletişim Yayınları. Ankara, 2004.

Clinton Benett. In Search of the Sacred – Anthropology and the Study of Religions. Cassell, Londra, New York 1996.

John R. Bowen. Religions in Practice. An Approach to the Anthropology of Religion.

Boston, Londra, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapur. Allyn & Bacon, 1998.

Fiona Bowie. The Anthropology of Religion. Oxford, Blackwell Publishers, 2000.

Diğer Kaynaklar David Hicks. Ritual and Belief, Readings in the Anthropology of Religion. McGraw Hill College, 1999.

Michael Lambek (der.). A Reader in The Anthropology Of Religion. Blackwell Publishers, 2002.

Silvia Marcos (der.). Dinler, Bedenler ve Toplumsal Cinsiyet. Ütopya Yayınları, Ankara, 2006.

Brian Morris. Dine Antropolojik Yaklaşımlar. İmge Yayınları, Ankara, 2004.

Claude Rivière. Socio-anthropologie des religions. Armand Colin, Paris,

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Yazılı ödev
Ödevler Sözlü sunumlar
Sınavlar -

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev Sunumu 1 25
Derse Katılım 1 10
Ödev 1 25
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,      X      
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,          X  
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,       X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,        X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,         X  
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,        X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.     X      

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Sınıf Sunumları 1 5 5
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 5 5
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     8

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Türk Kültür Tarihi ANT 514 1 3 + 0 3 8

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Arif Acaloğlu
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türkiye’de antropoloji biliminin gelişimini, dünyada antropolojinin gelişim çerçevesinde anlamaya çalışmak; antropolojik araştırmalara bakarak bu bilim dalının ürettiği bulgu ve anlayışları yorumlayabilmektir.
Dersin İçeriği Öğrencilere farklı dönemlerde gerçekleştirilmiş antropolojik araştırmaların sorunsalları; kır / kent incelemeleri; sosyal sorunlara yönelik ve kalkınma paradigması çerçevesindeki araştırmalar ve sembolik antropoloji çalışmaları ve antropoloji bilim dalının gelişiminde veya duraklamasındaki arka plan siyasi faktörler üzerinde durulmaktadır. Antropoloji biliminin Türkiye’de yoksulluk, gelenek ve modernite, toplumsal cinsiyet, çocukluk, aile akrabalık halleri, ekonomik üretime katılım ve çevre incelemeleri analiz edilmektedir.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkiye’de Antropoloji disiplininin tarihi gelişimi hakkında derinlemesine fikir sahibi olur 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 A,C
2) Türkiye’de Antropoloji bilim dalının hangi eksenler üzerinde değerlendirildiği konusunda eleştirel bilgi sahibi olur 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 A,C
3) Yerli ve yabancı antropologların Türkiye üzerine yapmış oldukları çalışmalar hakkında fikir sahibi olur 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 A,C
4) Türkiye üzerine yapılmış antropolojik incelemeler konusunda etik konular dahil olmak üzere eleştirel bakabilme yeteneğini elde eder 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6 A,C
5) Farklı dönemlerde yapılmış araştırmaların arka planındaki egemen paradigmayı görerek değerlendirme yetisini kazanır 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6 A,C
6) Etnografilerle tanışma ve birikimini geliştirme fırsatını elde eder 1,2,3,4,5,6,8 1,2,3,4,5,6 A,C
7) Türkiye üzerine yazılmış etnografik çalışmaların roman, anı, otobiyografi, biyografi gibi anlatım tarzları ile farkları üzerinde düşünme becerisini geliştirir 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3,4,5,6 A,C
8) Türkiye üzerine yürütülmüş nicel ve nitel araştırmaların sundukları bulguların farkı üzerinde düşünme yeteneğini elde eder 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3,4,5,6 A,C
9) Türkiye’de devlet – antropoloji / kamuoyu – antropoloji ilişkisi üzerine okuma ve düşünme fırsatını bulur 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,3,4,5,6 A,C
10) Toplumu betimleyen, analiz eden roman, öykü, medya haberleri gibi farklı anlatım tarzları ile antropolojik, etnografik anlatım arasındaki farklar belirginleşir. 1,2,3,4,5,6,7,9 1,2,4 A,C
11) Akademik yazım konusunda deneyim kazanır. Özellikle referans verme, kaynak gösterme gibi temel beceriler pekiştirilir. 3,4,7,8,9 1,2,6 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Göçler ve Osmanlı imparatorluğunun çöküşü Ahmad, Feroz, The Making of Modern Turkey, Routledge, 1993.

Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, (1973) 2012

2 Ulus devlet ve cumhuriyetin kuruluşu / antropolojinin yeri Paul Magnarella & Orhan Türkdoğan, The Development of Turkish Social Anthropology,
3 Türkiye’de Antropoloji tartışması Zafer Toprak, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji

Bozkurt Güvenç, The Other

4 Kültürel temsil üzerine  
5 Köy incelemeleri ve geri dönüşler Joe Pierce, Life in a Turkish Village

Paul Stirling, A Turkish Village

İbrahim Yasa, 25 Yl Sonra Hasanoğlan Köyü

6 Aile ve akrabalık üzerine Anna Groebelle Çelikel
7 Ara sınav  
8 Mercek altında Türkiye Cumhuriyeti devleti Esra Özyürek, Nostalgia for the Modern
9  Etik ihlaller ve tartışmalar Chris Hann & ildiko-Belleri İki Buçuk Yaprak Çay
10 Sosyal değişim üzerine bilgi üretimi Jenny White, Islamist Mobilization in Turkey
11 Türkiye’de Çevrenin antropolojisi Tayfun Atay, Göl ve İnsan
12 Yeni gelişmeler Metinler üzerinden tartışma
13 Sınav Öncesi Tekrar  
14 Final Sınavı  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Ahmad, Feroz, The Making of Modern Turkey, Routledge, 1993.

Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, (1973) 2012

Gürsoy, Akile, Abortion in Turkey: A Matter of state, Family or Individual Decision, Social Science and Medicine, 1998.

Karpat, Kemal, Elites and Religion, From Ottoman Empire to Turkish Republic, Timaş Yay. 2009 (2010)

Kaya, Ayhan, Sicher in Kreuzberg, constructing Diasporas: Turkish Hip-Hop Youth in Berlin, Transaction Publishers, 2001

Diğer Kaynaklar Magnarella, Paul & Orhan Türkdoğan, et.al,  The Development of Turkish Social Antropology, Chicago Journals, Vol. 17, No 2, June 1976

Navaro-Yashin, Yael, Faces of the state, Secularism and Public Life in Turkey, Princeton University Pres, 2002

Neyzi, Leyla, Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları, İş Bankası Kültür Yayınları, 2009

Tayfun Atay, 2005. Göl ve İnsan – Beyşehir Gölü Çevresinde Doğa-Kültür İlişkisi Üzerine Antropolojik Bir İnceleme. (Lake and Human: An Anthropological Study on the Relation Between Nature and Culture Around Lake Beyşehir, Turkey) Ankara: Kalan Yayınları.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kitap ve makaleler
Ödevler (1) Türkiye’de antropolojinin gelişimi ve toplumdaki yerini irdeleyin (yaklaşık 3000 kelime); (2)  İstanbul’un bir semtini seçerek en az 3-4 saatlik gözlem gerçekleştirin. Semt sakinlerinin günlük yaşamı hakkında bir değerlendirme yapın. Günlük yaşam, gıda tüketimi,insani  ilişkiler, hayvanlar ve insanlar, gaileler, ulaşım, iş, gençler, yaşlılar, çocuklari değerler, vd. gözlemler (yaklaşık 1000 kelime); (3) veya, İstanbul Modern, Topkapı Sarayı, Koç ve Sabancı Müzeleri gibi müzelere giderek kent mekanlarını irdeleyin ve iki müzeyi seçerek ziyaretçilerin kıyaslamasını yapın (yaklaşık 1000 kelime); (4) Sınıf sunumları, (5) Dönem Ödevi: Türkiye üzerine yazılmış Seçtiğiniz bir etnografi ile yine Türkiye üzerine bir anı kitabı, roman, otobioyografi gibi bir eseri içerik ve stil bakımından karşılaştırın (yaklaşık 3000 kelime).
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 20
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,        X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,          X  
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,         X  
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,         X  
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,        X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.     X      

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.96
Dersin AKTS Kredisi     8

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Antropolojide Yöntem ve Etik ANT 510 1 2 + 1 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri konusunda bilgi edinilmesini sağlamak ve sosyal araştırma hakkında genel bilgi düzeyini arttırmaktır. Bu ders sayesinde, saha çalışmalarını oluştururken ve saha çalışmaları yaparken hem araştırma etiği hem de niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri arasındaki ilişkinin değerlendirilebilmesi öngörülmektedir. Bunun yanı sıra araştırmadaki etik değerler, verinin toplanması ve analizi, araştırmanın yazımı ve sunumu konularında da bilgiler verilecektir. Dönemin sonunda, ele alınan makaleler ve yaklaşımlar neticesinde, araştırmacının değişik metodları analiz edebilecek ve yeni metodlar geliştirebilecek, sosyal problemleri tanımlama ve değerlendirme noktasında yeni yaklaşımlar geliştirebilecek düzeye gelmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Metodları, Araştırma Sorusu, Araştırmanın Kurgulanması, Örneklem, Araştırmanın Güvenirliliği ve Kalitesi, Katılımlı Gözlem Tekniği, Etik Değerler, Mülakat Teknikleri, İstatistik Veri, Sözlü ve Görsel Veri, Eylem Araştırmaları, Bulguların Analizi, Etnografi Yazımı

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Antropolojik araştırma tekniklerinin genel prensip ve ilkelerinin açıklanması.  

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3

 

A,C

2) Öğrencilerin niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.  

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3,5

 

A,C

3) Öğrenciler, araştırma sorusu, örneklem, katılımlı gözlem ve veri toplama tekniklerini öğrenirler.  

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3,5

A,C
4) Öğrenciler, araştırma etiği, verilerin analizi, yazımı ve sunumu konusunda bilgiler elde ederler.   

2,3,4,7,8,9

 

1,2,3,5

A,C
5) Farklı metodların analizi öğrencilere sosyal problemleri tanımlayıp değerlendirirken yeni yaklaşımlar geliştirme imkanı sunar. 2,3,4,7,8,9  

1,2,3,5

A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 5: Örnek Çalışmalar
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Antropolojide Araştırma Yöntemleri: Niceliksel ve Niteliksel Yaklaşımlar Kitap bölümleri, makaleler
2 Araştırmaya Hazırlık Kitap bölümleri, makaleler
3 Örneklem Kitap bölümleri, makaleler
4 Katılımlı Gözlem Kitap bölümleri, makaleler
5 Araştırmadaki Etik Kriterler Kitap bölümleri, makaleler, örnek çalışmalar
6 Mülakat Teknikleri Kitap bölümleri, makaleler
7 Ara sınav  
8 İstatistik Veri Kitap bölümleri, makaleler
9 Sözlü Veri Kitap bölümleri, makaleler
10 Görsel Veri Kitap bölümleri, makaleler
11 Eylem Araştırması ve Diğer Araştırma Teknikleri Kitap bölümleri, makaleler
12 Bulguların Analizi Kitap bölümleri, makaleler, örnek çalışmalar
13 Araştırma Sonuçlarının Sunumu Kitap bölümleri, makaleler, örnek çalışmalar
14 Etnografi Yazımı Kitap bölümleri, makaleler, etnografya örnekleri
15 Genel Değerlendirme  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Bernard, H. Russell. 2006. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Altamira Press.

Burgess, Robert G. (Ed.). 2006. In the Field: An Introduction To Field Research. Routledge.

Flick, Uwe. 2007. Designing Qualitative Research. Sage Publications.

Neuman, Lawrence W. 2003. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson Education.

Spradley, James P. 1980. Participant Observation. Harcourt Brace College Publishers.

Diğer Kaynaklar Greenwood, Davydd J. and Morten Levin. 2007. Introduction To Action Research: Social Research For Social Change. Sage Publications.

Henn. Matt, Mark Weinstein and Nick Foard (Ed.). 2006. A Short Introduction to Social Research. Sage Publications.

Keats, Daphne M. 2000. Interviewing: A Practical Guide for Students and Professionals. Open University Press.

Roberts, Brian. 2008. Biographical Research. Open University Press.

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kitap Bölümleri, Makaleler, Raporlar
Ödevler Sözlü Sunumlar, Değerlendirme Yazıları
Sınavlar Araştırma Projesi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev Sunumu 1 20
Derse Katılım 1 10
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,    X        
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,         X  
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,         X    
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,         X  
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,        X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,         X  
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,         X  
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.         X  

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Sınıf Sunumları 3 3 9
Kısa Sınav 1 30 30
Değerlendirma yazıları 3 3 9
Derse Katılım 15 1 15
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kültür, Dil ve Anlam ANT 502 2 3 + 0 3 8

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler  -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin çeşitli toplumlardaki anahtar semboller, metaforlar, ikonlar ve içeriklerin toplumsal cinsiyet ilişkilerinde, ekonomik üretimlerinde ve ekolojik uyumlarındaki etkilerini tanımlamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olur.
Dersin İçeriği Anahtar sembollerin Lakota, Iroquois, Trobriand, Huichol, Ilongot, Papago ve Iban toplumlarında üreme ilişkilerini (toplumsal cinsiyet rolleri, ekolojik adaptasyon) ve üretim ilişkilerini nasıl etkilediğini inceler.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dilin temel bilgilerini, kültürü ve anlamını açıklar. 1,2,3,5 1, 2, 3 A
2) Sherry Ortner’ın anahtar sembolleri tanımlamasındaki ölçütlerini değerlendirir. 1,2,3 1, 2, 3 A
3) Belirli toplumlardaki ekonomik, sosyal, ekolojik, ve dinsel kurumların yerel ve antropolojik anlam ve amaçlarını karşılaştırır 1,2,3,4,5 1, 2, 3 A
4) İnsan hakları ve kültürel görecelilik hakkındaki söylemleri karşılaştırır 1,2,5 1, 2, 3 A
5) Zararlı uygulamaları yargılamak için kullanılan medikal, psikolojik ve ekolojik ölçütlerini tartışır, örneğin, belirli toplumlardaki kadın sünnetlerini 1,2,3,4,5 1, 2, 3 A

 

 

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metaforların kültürdeki rölü Basso, Hayakawa
2 Anahtar sembollerin kullanımı, sembolleri ve senaryoları detaylandırma Ortner
3 Lakotaların çeşitli ritüellerde kutsal çubuk ve ağaç kullanımlarının tartışılması Brown, Powers
4 Lakota kadınlarının kabul töreni ve Güneş Dansı ritüellerinin tartışılması Brown, Walker
5 Iroquois ittifağının yaratılmasında ana semboller olarak wampum ve Longhouse’un anlaşılması Grinde, Johansen
6 Iroquois toplumundaki kadın egemenliğinin neden ve gerekçelendirmeleri inceleme Grinde, Johansen
7 Anahtar sembollerin Kula ittifakının sürdürülmesindeki etkilerini inceleme Malinowski
8 Trobriand’ların doğrusal olmayan düşünce sistemlerini yeni modern tarih ile karşılaştırma Malinowski, Lee
9 Huichol hacları, kutsal içerikler ve ekolojik adaptasyonları üzerine tartışma Fikes
10 Kadın sünnetinin insan hakları ihlali olup olmadığı üzerine tartışma Fluehr-Lobban
11 Ilongot kelle avcılarının geçmişini ve sonuçlarını inceleme Jensen, Freeman
12 Iban kelle avcılarının geçmişini ve sonuçlarını inceleme Rosaldo, Spiro
13 Papago Haccının anlamını amacını ve savaşlarını inceleme Underhill
14 Önemli konu başlıklarının kapsamlı tekrarı Tamamı
15 Final  

 

 

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Argonauts of the Western Pacific by B. Malinowski. The Sacred Pipe by J.E. Brown. Exemplar of Liberty by D. Grinde & B. Johansen
Diğer Kaynaklar Unknown Huichol: Shamans & Immortals, Allies against Chaos by Jay Fikes.  Singing for Power by Ruth Underhill. Culture & Truth by Renato Rosaldo. The Iban and Their Religion by E. Jensen.

 

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 1 25
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,         X  
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,         X  
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X    

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 21 21
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 90 90
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü     243
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.72
Dersin AKTS Kredisi     8

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Antropolojide Seminer ANT 598 1 2 0 8

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce / Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Seminerler sayesinde antropoloji bölümü bünyesinde çok amaçlı bir platform oluşmaktadır.

(1) Yurt içinden ve yurt dışından önemli sosyal bilimci ve düşünürlerin davet edilerek bölümle tanıştırılmaları, güncel ve önemli sosyal araştırmaların öğrencilere birinci elden aktarılması, münazaralı bir ortamda önemli konuların antropolojik perspektifle ele alınması;

(2) Araştırma şirketi yöneticileri gibi mezunlara iş imkanı sağlamak durumunda olan özel ve kamu sektörü görevlilerinin bölüm öğrencileri ile tanışmasına, kendimizi tanıtmaya imkan sağlanması; (3) Ayrıca, tüm öğretim üyeleri ile öğrencilerin bir araya gelerek kaynaşabilme ortamının yaratılması bu kolokyumların amaçlarını oluşturmaktadır.

(4) Ulusal ve uluslar arası boyutta yapılan duyurularla Yeditepe Antropoloji Bölümü faaliyetleri ile kendini tanıtmış olmaktadır.

Dersin İçeriği Konferanslar, paneller, münazaralar, öğrenci sunumları, araştırma sonuçlarının paylaşılması, belgesel gösterimi ve tartışılması şeklinde yürütülen kolokyum toplantıları güncel olayları ele alabildiği gibi teorik  konular üzerinde yapılan sunumları da kapsamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel kavramları tanıtmak 1,3 1,2,3 H
2)  Evrimi ve sosyal evrimi tartışmak 1,2,3 1,2,3 H
3)  Masabaşı antropolojisini tartışmak 1,2,3,4,5 1,2,3 H
4) Britanya ve Amerika’daki farklı yaklaşımların altını çizmek 1,2,3,4 1,2,3 H
5)  Yapılmış etnografilerin farklılıklarını teorik etkilerini incelemek  1,2,3,4,5 1,2,3 H

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo  H. Yoklama

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davetli Konuşmacı Sunumu -
2 Davetli Konuşmacı Sunumu -
3 Davetli Konuşmacı Sunumu -
4 Davetli Konuşmacı Sunumu -
5 Davetli Konuşmacı Sunumu -
6 Davetli Konuşmacı Sunumu -
7 Davetli Konuşmacı Sunumu -
8 Davetli Konuşmacı Sunumu -
9 Davetli Konuşmacı Sunumu -
10 Davetli Konuşmacı Sunumu -
11 Davetli Konuşmacı Sunumu -
12 Davetli Konuşmacı Sunumu -
13 Davetli Konuşmacı Sunumu -
14 Davetli Konuşmacı Sunumu -
15 Final Haftası -

 

 

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  Dersin yazılı bir malzemesi yoktur.
 
Diğer Kaynaklar
 •  Konuşmacıların sunumları sırasında tavsiye edecekleri kaynak kitapların okunması öğrencilere tavsiye edilir.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar   -
Ödevler  -
Sınavlar -

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 100
Final Sınavı - -
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   -

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,         X  
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,         X  
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,         X  
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.         X  

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     98
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.92
Dersin AKTS Kredisi     8

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kırsal Antropoloji ANT 518   3 + 0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Ayşe Hilal Tuztaş Horzumlu
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu derste, özellikle Anadolu’daki kırsal toplum yapısını öğretmek amaçlanır.
Dersin İçeriği Bu derste, özellikle Anadolu’daki kırsal toplum yapısı, kırsal üretim ekonomisi, sosyal organizasyon, pazar ekonomisi, kır- kent ilişkisi, tarım-hayvancılığa ve köylerin kalkındırılmasına yönelik devlet politikaları, kırsal üretiminde yaşanan modernleşme süreci ve değişimler, dünya ekonomisi bağlamında değerlendirilerek, yaşanan tarihsel süreç antropolojik veriler üzerinden değerlendirilecektir.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Kır ve kent çalışmalar arasındaki fark anlaşılır. 1,3,6,7,8 1,2,4,5 A,C
2-Kırsal yaşamın genel tanımı, geleneksel özellikleri öğrenilir 1,2,3,6,7,8        1,2,4,5 A,C
3- Kırsal alan çalışmalarında kullanılan teknikler öğrenilir. 1,3,4,7,8,9,10 1,2,4,5 A,C
4- Kırsal alan çalışmalarında güncel sorun ve konular ortaya çıkmış olur. 1,4,6,7,8,11 1,2,4,5 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kırsal yaşamın genel tanımı, geleneksel özellikleri ve kırsalda antroplojik çalışmalar  
2 Geçim kaynakları ve yöntemleri  
3 Aile, akrabalık ve arkadaşlık ilişkileri  
4 Beslenme  
5 Sağlık  
6 Toplumsal cinsiyet  
7 Din, büyü, hürafeler; günlük yaşamda inançsal uygulamalar  
8 Toplumsal etkinlikler: Tören ve ayinler  
9 Ara sınav  
10 Çatışmaların çözümü  
11 Günlük yaşam akışının antropolojisi  
12 Kültürel üretimler ve tüketim  
13 Ulaşım ve iletişim  
14 Doğa ile kültür arasında kırsal yaşamın dönüşümü  

 

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  

-David L. Brown ,Kai A. Schafft. 2011. Rural People and Communities in the 21st Century: Resilience and Transformation Paperback  2011

-Carol Delaney, Belma T. Akşit,    Bahattin Akşit, 1993. Culture and Economy. Changes in Turkish Villages.

Diğer Kaynaklar  

Kimberly Hart. 2012. What Josephine Saw: Twentieth Century Photographic Visions of Rural Anatolia.

Azade Akar. 1992.   Authentic Turkish Designs (Dover Pictorial Archive)

 

 

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kitaplar ve makaleler
Ödevler Etnografik araştırma sunumu
Sınavlar Bitirme ödevi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sunum ve Katılım 1 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,       X    
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,       X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 19 19
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Dilbilim Antropolojisi ANT523 7 3 + 0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, dilin toplum ve kültür ile ilişkisi çerçevesinde ve toplumsal bağlamında incelenmesidir. Bu konudaki temel kuram ve kavramların tanıtılması ve bu alanda yapılacak araştırmaların bilimsel ve yöntemsel zemininin hazırlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders üç önemli alana odaklanmaktadır: Dil ve kültür başlığı altında, dilin tanımı, kökeni, gelişimi, işlevleri ve değişik türleri irdelenmektedir. Dil ve siyasa başlığıyla, dil politikaları, dil planlaması, dilde standartlaşma ve dil değinimi (teması) konuları incelenmektedir. Dil, toplum ve değişim konulu son bölümde ise, dil kullanımı, dilin işlevleri, dil aktarımı, dil değişimi ve dil yitimi (ölümü) ele alınmaktadır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dil Antropolojisinin ne olduğunu ve dilleri nasıl analiz ettiğini açıklar. 1,2,3,4 1,2,3 A
2) Dil kavramını açıklar. 1,3,4 1,2,3 A
3) Dil Antropolojisinin bilimsel metodolojisini açıklar. 1,2,3,4 1,2,3 A
4) Dil ve toplum ilişkisini açıklar. 1,2,3,4,5 1,2,3 A
5) Dil ve kültür ilişkisini analiz eder. 1,2,3,4 1,2,3 A,C
6) Dil çeşitliliğini ve dillerin evrensellerini açıklar. 1,2,3,4,5 1,2,3,4 A,C
7) Farklı toplumsal katmanlar ile dilleri arasında bağ kurar. 1,2,3,4 1,2,3,4 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ Dil antropolojisinin temel kavramları ve dil kavramı
2 DİLBİLİM İN ALT DİSİPLİNLERİ VE DİL ANTROPOLOJİSİ Altdisiplinler ve teoriler
3 METODOLOJİ Dil Antropolojisinin Metodları
4 DİLİN ÖĞELERİ Sesbirim, anlambirim ve tümce
5 DİLİN YAPISI Dilin fonetik, morfolojik ve sentaktik yapısı
6 DİL ÇEŞİTLİLİĞİ Dillerin sınıflandırılması
7 ARA SINAV  
8 DİLİN VE DİLLERİN KÖKENİ Dilin ortaya çıkışı ve evrimi: teoriler
9 DİL VE KÜLTÜR Dil ve kültür ilişkisi: rölativist ve evrenselci yaklaşımlar
10 DİL VE TOPLUM Dilin toplumsal boyutu ve toplumsal çeşitliliği
11 DİL DEĞİNİMİ Dil değinimi: dil yapısı ve toplumsal yapılar üzerinde etkiler
12 DİL DÜZENLEMELERİ Dil politikaları, dil planlamaları, standartlaşma
13 DİL DEĞİŞİMİ, DİL DEĞİŞTİRİMİ Dilin yapısı ve statüsünün değişimi
14 DİL ÖLÜMÜ Dil ölümü: dillerin yok olma süreci, ölü diller ve canlandırma prosedürleri
15 FİNAL  

 

 

 

KAYNAKLAR
Ders Notu DURANTI Alessandro, Linguistic Anthropology, New York: Cambridge University Press, 1997, 398s. Linguistic Antrhropology: a reader, Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 2001, 493 s.
Diğer Kaynaklar DURANTI Alessandro (ed), Key Terms in Language and Culture, Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 2001, 282s. DURANTI Alessandro (ed), A Companion to Linguistic Anthropology, Malden, MA: Blackwell Publishers, 2004, 625s. FOLEY William A., Anthropological Linguistics: an Introduction, Malden, MA: Blackwell Publishers, 1997, 495 s.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kullandığım tüm kaynakça ve öğrencilerin yaptığı tüm sunumlar
Ödevler -
Sınavlar -

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı 1 50
Ödev, Sunum, derse katılım 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,       X    
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya-reklam, araştırma, strateji, STK vb. sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 21 21
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 50 50
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü     206
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8.24
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kent Antropolojisi ANT 524   3+0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, antropolojik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri kullanarak yerel ve küresel düzeyde kentsel mekanlardaki toplumsal pratikleri inceleyerek, insan, mekan ve kültür arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, kentsel mekanlarda meydana gelen toplumsal olayları, eleştirel bir bakış açısı geliştirerek, küreselleşme, post-endüstriyelleşme ve sosyal dönüşüm ekseninde incelemektedir. Bu incelemeler farklı teorik çerçeveler ve yöntemsel teknikler kullanarak antropolojik sorulara dayanmaktadır. Dersin bir diğer hedefi kentleşme süreci ve kentsel dönüşüm ile değişen kentsel mekanın, kimlik, topluluk ve toplum olgularını nasıl şekillendirdiğini araştırmaktır. Bu dersin gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler, dönem sonunda, kentsel sorunları çözümlemede antropolojik yaklaşımları nasıl kullanacaklarını öğrenmiş olacaklardır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-  Kent antropolojisi bağlamında insan, mekan ve kültür ilişkisini incelemek 1,3,5 1,2,3 A,C
2-  Yerel, ulusal ve küresel düzeyde kentsel meseleleri antropolojik bakış açısıyla değerlendirebilmek 1,2,3,4         1,2,3 A,C
3- Kent olgusunu göç, etnik köken, toplumsal cinsiyet gibi konular ile ilişkilendirerek kavrayabilmek 1,2,3,4,5 1,2 A,C
4-  Kentteki toplumsal sorunları incelemek ve eleştirel bakış açısı geliştirebilmek 1,2,3,4,5 1,2 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kent Antropolojisine Giriş  
2 Kentsel Ekoloji ve Kent Etnografisi  
3 Kentsel Alanın Doğuşu, Yapısı ve Dinamikleri  
4 Kentsel Yayılma, Kentsel Dönüşüm ve Mutenalaşma  
5 Toplumsal Tabakalaşma, Kentsel Yoksulluk ve Sınıfsal Ayrışma  
6 Küreselleşme, Post-Endüstriyelleşme ve Toplumsal Değişim  
7 Ara Sınav  
8 Göç Hareketleri ve Kent  
9 Kentsel Yoksulluk  
10 Kentleşme Üzerine Belgesel Gösterimi  
11 Kentte Gündelik Yaşam Pratikleri İncelemeleri I – Kamusal Alan  
12 Kentte Gündelik Yaşam Pratikleri İncelemeleri II – Sanat  
13 Kentte Gündelik Yaşam Pratikleri İncelemeleri III – Alış-veriş  
14 Dersin Genel Değerlendirmesi  
15 Final Sınavı  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu   Ders, her haftanın konusuna ilişkin seçilmiş makaleler üzerinden işlenmektedir.
Diğer Kaynaklar Belgesel Gösterimi

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Okumalar: Her haftanın konusu için seçilmiş makaleler
Ödevler Belirlenen konu çerçevesinde İstanbul’un sosyo-kültürel analizi
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum ve Katılım    
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,         X  
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X    

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 19 19
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Görsel Antropoloji ANT 542 2 3 + 0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri bazı özelliklerin ve birkaç etnografik filmin birincil amaçlarını tanımlayabilmesini sağlar. Örneğin: a) eğlendirmek, b) eğitmek, c) ikna etmek, d) kültürel değerlerin özünü yeniden doğrulamak.
Dersin İçeriği Birkaç etnografik ve iki kült filmin seyirci profilini, plan ve organizasyonunu, tarihses doğruluğunu ve anamaddelerini inceler.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Filmlerde görüntülenen toplumların öz değerlerinin dini, ekonomik, sosyal ve politik ilişkiler bağlamlarında ki tasvirlerini açıklar. 1,2,4 1, 3, 12 A
2) Ders içeriğindeki her filmin planını yada organizasyonunu ve seneryosunu değerlendirir. 1,2,3 1, 3, 12 A
3) Her filmin amaç, içerik, antropolojik anlam, yerel olması ve seyirci profili konusunda karşılaştırır. 1,2,3,4 1, 3, 12 A
4) Anlamı, içerik ve seyirci profili konularında kült filmlerle, etnografik filmleri karşılaştırır. 1,2,3,4 1, 3, 12 A
5) Filmleri yargılamak için kullanılan kriterleri tartışır. Bu kriterlerden bazıları; tarihsel, etnografik doğruluk, plan, müzik, gösterim, vb. 1,2,3,4,5 1, 3, 12 A

 

 

 

 

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üç Maymun filmindeki etnografik gerçekliği değerlendirme Bilge Ceylan
2 “The Burmese Harp” filmindeki Japon ve Budist değerler ve senaryo Kon Ichikawa
3 Merhametin “The Burmese Harp” filminde ve savaş sonrası Japonya’da temel değer olması Kon Ichikawa
4 “Nanook of the North” filmindeki etnografik doğruluk ve sahnelenmesi Robert Flaherty
5 “Tuva, Shamans & Spirits” filmindeki etnografik doğruluk, duyumculuk ve seyahat filmi stili. Brunton, Harner
6 “Wiping the Tears of Seven Generations” filminde tasvir edilmiş olan Avrupa-Amerikanları ve Lakota arasındaki çatışmanın açıklanması Powers, Rhine
7 “The Peyote Road” filmindeki etnografik doğruluğun, kanıtların ve dini inanç özgürlüğünün incelenmesi Fikes, Rhine
8 “Black Robe” filmindeki tarihsel doğruluk Trigger
9 “Black Robe” filminin izleyici profili, planı ve içerik analizi Moore, Beresford
10 “Huichol, People of the Peyote” filmindeki bölümlerin etnografik doğrulukları ve açık organizasyonları. Fikes
11 “Tales from the Jungle: Carlos Castaneda” filmindeki inanç kavramı, filmin kurgusu ve kanıtlar Fikes
12 “Vine of the Soul” filmindeki seyirci profili, inanç kavramı, filmin kurgusu ve içerik analizi Meech, Harner
13 “Seasons of a Navajo” filmindeki kurgu ve etnografik doğruluk Cooper, Witherspoon
14 “A Weave of Time” filmindeki etnografik doğruluk ve filmin kurgusu Cooper, Witherspoon

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Anthropological Filmmaking by J.R. Rollwagen.
Diğer Kaynaklar Stress & Development in Navajo Religion by Guy Cooper. Language & Art in the Navajo Universe by Gary Witherspoon. The Huron by Bruce Trigger.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,         X  
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,       X    
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.         X  

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 21 21
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 90 90
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü     246
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.84
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Ekonomik Antropoloji ANT 553 5 3 + 0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Öğrencilerin ekonomik antropoloji bilgisini geliştirmek ve artırmak bu dersin ana hedefidir. Öğrencilerin ekonomik etkinlikler ve ilişkiler üzerine fikir ve bakışlarını, kültürel bağlama güçlü bir vurguyla geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders, ekonomik antropolojinin temel kavramlarını ve bir altdisiplin olarak ekonomik antropolojinin toplumların genel kavranışlarına katkısını ele alır. Karşılıklılık, üretim, dağıtım, değiş tokuş, tüketim ve toplumsal yeniden üretim gibi ekonomik antropolojinin temel kavramlarını ve ana teorik yaklaşımları temellendirmek amaçlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler değişik ekonomik sistemlerdeki temel kavramları, yaklaşımları ve problematik başlıkları öğrenirler. 1,3 1,2, A,C
2) Öğrencilerin ekonomik etkinlik ve ilişkiler hakkında, kültürel bağlama vurguyla, görüşleri gelişir. 1,2,3,4 1,2, A,C
3) Öğrencilere, ekonomi ve yüzyılın ekonomik olayları konusunda öğrenme fırsatı sunar. 1,2,3,4,5 1,2, A,C
4) Bir altdisiplin olarak Ekonomik Antropolojinin temel kavramları ve toplumların anlaşılmasındaki katkısını açıklar. 1,2,4 1,2, A,C
5) Karşılıklılık, üretim, dağıtım, değiştokuş, tüketim ve toplumsal yeniden üretim gibi ekonomik antropolojinin temel kavramlarını ve ana teorik yaklaşımları temellendirir. 1,2,3,4 1,2, A,C
6) Öğrencilere, değişik kültürlerde yapılmış değişik etnografik araştırmalar ışığında ekonomik küreselleşmeyi değerlendirme fırsatı sunar. 1,2,3,4,5 1,2, A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomik Antropoloji Nedir? Temel kavramlar ve başlıkları nelerdir? Antropoloji ve Ekonomi arasındaki ilişkiler
2 Ekonomik Antropolojide Temel Kuramsal Yaklaşımlar Antropoloji ve Ekonomik Sistemler
3 Ekonomik Antropolojide Problem ve Meseleler Ana başlık ve meseleler
4 Kabilelerde Ekonomik Davranış

Kapitalizm öncesi Devletlerde Ticaret ve Pazarlar

 
5 Modern Ekonomilerde Antropoloji Güncel Konular
6 Köylüler ve Dünya Kırsal/Köy Çalışmaları
7 ARA SINAV  
8 Modern Ekonomilerde Antropoloji

Pazar ve Pazar yerleri

Modern Pazarın Doğası ve Yapısı
9 Ekonomik Antropoloji ve Ekonomik Gelişme Gelişme ve Büyüme kavramları
10 Gelişme, Sanayileşme, Modernleşme, Bağımlılık Modernleşme
11 Gelişmede Kadının ve Erkeğin Katılımları Toplumsal Cinsiyet Boyutu
12 Ekonomik Küreselleşme ve Toplumsal Sonuçları Sermaye ve İşgücü Akışları
13 Ekonomiyi Yeniden Tanımlamak (Kavramlar, Meseleler), Finansal ve Ekonomik Krizler Küresel Süreçler
14 Final Sınavı  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Kumbetoglu,B.(2012) Economic Anthropology notes
Diğer Kaynaklar ECONOMIES AND CULTURES: FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANTHROPOLOGY, by Richard Wilk  and Lisa Cliggett, 2007. (Second edition)

ECONOMIC ANTHROPOLOGY, by Stuart Plattner. Stanford University Press. Stanford.1989.

THE ANTHROPOLOGY of ECONOMY, by Stephen Gudeman. Blackwell Pub.Oxford.2001.

ECONOMIC ANTHROPOLOGY AND ANTHROPOLOGICAL ECONOMICS, by M. Sahlins. Social Science Information. Vol.8, No.5 pp.13-33. 1969.

GLOBALIZATION & INEQUALITIES, by Sylvia Walby. Sage Pub.London.2009.

WOMEN`S WORK& CHICANO FAMILIES. CANNERY WORKERS of the SANTA CLARA VALLEY, by Patricia Zavella. Cornell University Press.1988.

UNREGISTERED WOMEN WORKERS IN THE GLOBALIZED ECONOMY:A QUALITATIVE STUDY IN TURKEY, by B. Kumbetoglu,I. User,A. Akpinar. Feminist Formations. Vol.22(3) Fall.2010.

KALKINMA VE KURESELLESME, Yay.Haz.,Saniye Dedeoglu, Turan Subasat. Baglam Yay.Istanbul. 2001.

KAYIP ISCI KADINLAR.B.Kumbetoglu,I.User, A.Akpinar.Baglam Yay.Istanbul.2012.

KURESELLESEN DUNYADA DEGISIMIN FARKLI YUZLERI, Yay. Haz., Neslihan Sam , Riza Sam. Ezgi Yay.Istanbul. 2011.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Ödev
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav - -
Ödev 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,         X  
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 21 21
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 21 21
Final - - -
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.04
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Orta Asya ve Şamanizm ANT 555 6 3 + 0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Arif Acaloğlu
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Öğrenciler Orta Asya şamanizminin bilinen ilk evreleri, gelişimi, şamanın kişiliği, toplumsal rolü, şamanlık geleneklerinin kültürel ve psikolojik boyutları üzerine bilgiler edinecekler.
Dersin İçeriği Orta Asya şamanizminin tarihsel kaynakları, konuyla ilgili önemli çalışmalar ve orijinal metinler incelenecek; Şaman adaylarının özellikleri, şamanların mesleki becerileri, aksesuarları ve işlevleri ele alınacak; Orta Asya Türkleri ile Batı Türklerinin Şamanlık gelenekleri karşılaştırılacaktır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Şamanizm üzerine genel bilgiler edinilir. 1,3 1,2,3 A,C
2)Orta Asya şamanizminin yapısı ve özellikleri incelenir. 1,3,4 1,2,3 A,C
3) Şaman adaylarının kişiliği, yetişmesi ve toplumsal konumu öğrenilir. 1,2,3,4 1,2,3 A,C
4) Şaman giysileri, aksesuarları, tören teknikleri öğrenilir. 1,3,4 1,2,3 A,C
5)Orta Asya şamanlığını kültür üzerindeki etkileri, modern Türk kültüründeki izleri konusunda bilgiler edinilir. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo  H. Yoklama

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şamanizm’le ilgili genel tanımlar. Orta Asya, Amerika, Malezya ve Avrasya’da Şamanizm. -
2 Kaynak araştırmaları. Şamanizm incelemelerinin kaynakları. -
3 Şamanizmin temel öğeleri. -
4 Bir şamanın yapabileceği işler, tedavi edebileceği hastalıklar ve tedavi yöntemleri -
5 Şamanlık etkinliklerinin başlıca yöntemleri. -
6 Şamanın yardımcıları: koruyucu ve yardımcı ruhlar; yardımcı kişiler. -
7 Şaman aksesuarları. Şamanın giysileri ve davulu. -

-

8 Ara sınav -
9 Şaman’ın kişiliği ve toplumsal konumu. -
10 Şamanist kozmoloji -
11 Sanat. Şaman etkinliklerinin sanatsal yönleri -
12 Şaman törenleri. Şaman törenlerinin amacı, akışı ve bitişi. -
13 Şamanizm ve Türk mitolojisi.  Şaman ilahları ve Gök Tanrı. Şamanizm ve dünya dinleri -
14 Şamanizm ve Türk halk edebiyatı. Türk destan geleneği ve Şamanizm ilişkileri. Günümüz koşullarında Orta Asya’da Şamanizm. Neoşamanizm ve şehir şamanizmi. -
15 Final Sınavı -

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
 1. Eliade, M., (1999) Şamanizm, İmge Kitabevi, Ankara
 2. İnan, A., (1986) Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK, Ankara
 3. Perin, Perin (1995) Şamanizm, İletişim Yayınları, İstanbul

 

 

 

 

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödevler 4 20
Vize 1 30
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,     X      
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,       X    
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü      
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Uygulamalı Antropoloji ANT 556 2 3 + 0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler  -
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri toplum sağlığı, eğitim, turizm, ekonomik gelişme ve hukuk alanındaki çeşitli örneklerin kullanımıyla Antropolojik araştırmaları değerlendirebilmeleri için ve sorunların üstesinden gelmeleri için hazırlar.
Dersin İçeriği Uygulamalı Antropoloji nedir? Araştırma prensipleri, Kantitatif ve Kalitatif Analizlerin Medikal Antropoloji’de Avantajları ve Dezavantajları, Ekonomik Gelişmeler, Eğitim ve Hukuk.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uygulamalı Antropoloji’nin prensiplerini açıklar. 1,3,5 1, 3, 12 A
2) Değişme, gelişme yada sosyal savunma, ekolojik ve ekonomik pratikler hakkındaki değişik projelerde üstü kapalı prensipleri değerlendirir. 1,3,4,5 1, 3, 12 A
3) Yabancı ve yerel amaçları karşılaştırır, medikal pratiklerin ve ekonomik gelişmenin özel koşullardaki değerlerini açıklar. 1,3,4,5 1, 3, 12 A
4) Kantitatif ve Kalitatif araştırmaların özel olaylardaki limitlerini tartışır. 1,2,3,4,5 1, 3, 12 A
5) Sürdürülebilir gelişmelerin kriterlerini tartışır. 1,2,3,4,5 1, 3, 12 A
6) Ekonomik gelişmeler, ekolojik ve medikal pratikler gibi özel olayların sonuçlarıyla, amaçlarını karşılaştırır. 1,3,4 1, 3, 12 A

 

 

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalitatif araştırma ile Amerikan şirketlerinin problemlerinin çözülmesi.  
2 Amerikanların, Japon şirketlerle işbirliği yapması konusundaki eğitimleri.  
3 Turistlerin motivasyonlarının öğrenilmesi ve hacıların Türk sitelerini ziyaret etmesi.  
4 Motivasyonların belirlenmesi, kazanımlar ve Ayahuasca turizminin problemleri  
5 İnsan haklarının anlaşılması, Yerli Amerikan dini ve hukuğu  
6 Hindistan’da ki kabile halklarının eğitimi, Toto Olayı  
7 Amerikan Eğitimindeki etnik grup farklılıklarının değerlendirilmesi  
8 Yararlı ekonomik gelişme projelerindeki kriterlerin belirlenmesi  
9 Bangladeş’te mikro krediler ve aile planlaması  
10 Stresin nedenleri nelerdir ve kronik stresin zararları nelerdir?  
11 Obezite, beslenme davranışları, kültürel değerler ve stres  
12 Zihinsel bozuklukların tedavisi, psikiyatri ve yerel şifacıların karşılaştırılması  
13 Sürdürülebilir gelişmeler için gerekli olan prensipler  
14 Ekoloji ve Haiti’de ağaç dikimleri  
15 Final  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu APPLYING CULTURAL ANTHROPOLOGY: AN INTRODUCTORY READER. A. Podolefsky, P. J. Brown & S. Lacy, editors. McGraw-Hill Publishing, 9th edition, 2012.
Diğer Kaynaklar Anthropology & Contemporary Human Problems. J.H. Bodley. Alta Mira Press, 2012.

 

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,       X    
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.         X  

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 21 21
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 90 90
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü     246
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.84
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Adli Antropoloji ANT 559 1 2+1 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Rula Baysan 
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Adli Antropoloji alanını keşfetmektir.
Dersin İçeriği Gömülme koşulları, muhafaza ve travma ile ilişkili vücudun çürümesi hakkında temel konular.

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Adli Antropolojinin temel prensiplerinin açıklanması. 1,3 1 A,C
2) Bu alanda büyük role sahip üç prensip hakkında temel bilgilendirme: Arkeoloji, Antropoloji, Adli Bilim 1,3,4 1,2 A,C
3) Öğrencilere insan iskeleti anatomisi hakkında bir bilinç edindirir. 1,3 1,2,3,12 A,C
4) Adli olaylarda derinlemesine analize motive eder. 1,3 1,2,9 A,C
5) Bu ders insan kemiklerinin belirlenmesinde ve anlaşılmasında bilgi verir. 1,2,3,4 1,2,3,9,12 A,C
6) İnsan kemikleri üzerinden yaş ve cinsiyet teşhisi için laboratuvar çalışmaları yapar. 1,3,4 1,2,3,9,12 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel giriş Adli
2 Adli Bilim Adli Antropoloji
3 Defin Kalıntıları Adli Antropoloji
4 Defin Kalıntılarının Çürümesi Suç Çalışmaları
5 Defin Kalıntılarının Yerlerinin Saptanması Arkeoloji
6 Ölüm Zamanı Ölüm Zamanı Teşhisi
7 Ara Sınav  
8 Basit iskelet anatomisi Anatomi
9 Yaş hesaplama Anatomi
10 Cinsiyet ve Vücut Ölçüleri Tespiti Anatomi
11 Irk Teşhisi Adli
12 Ölüm Nedeni ve Kimlik Teşhisi Adli Antropoloji
13 Toplu Mezarlar Adli Antropoloji
14 Genel Tekrar  
15 Final Sınavı  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu (1) Hunter, J., Roberts, C. And Martin, A. 1996. Studies in Crime: An Introduction to Forensic Archaeology. B T Batsford, London.

(2) White, T. 2000. Human Osteology. Academic Press, Inc.

(3) Haglund, W. And Sorg, M. (eds.) 2002. Advances in Forensic Taphonomy. CRC Press.

Diğer Kaynaklar -

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 90
Kısa Sınav 1 10
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,     X      
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,     X      
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.     X      

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 2 60 120
Kısa Sınav 1 30 30
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     240
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.6
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Antropoloji Tarihi ANT 568   3 + 0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Seçmeli
Dersin Türü Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Antropolojinin bir bilim dalı ve disiplin olarak ortaya çıkışı ve geçirdiği evreler antropolojik araştırma konularıyla ilişkilendirilerek değerlendirilecektir. 
Dersin İçeriği Kültürel çeşitlilik ile ilgili en erken yorum ve değerlendirmeler, ortaya eski çağlardan günümüze kadar etkin olmuş antropolojik yaklaşımlar önemli kuramlar ve kuramcılar bu ders kapsamında ele alınacaktır. Antropolojinin bir ilim dalı ve disiplin olarak biçimlendiği tarihten günümüze kadar geçirdiği evreler antropolojik araştırma konularuyla ilişkilendirilerek yaratıcı bir biçimde değerlendirilecektir. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Antropolojinin genel tanımı ve  tarihsel gelişim süreci 1,2,4,5 1,2,3 A,C
2) Türk- İslam tarihinde yapılan antropoloji çalışmaları.  1,2,3,4,5,7,9 1,2,3 A,C
3) Batıda bilim dalı olarak antropolojinin ortaya çıkışı ve ortaya konulan kuram ve kuramcılara genel hatları 1,3,5,7,9 1,2,3 A,C
4) Türkiye’deki antropoloji çalışmaları 1,5,7,8 1,2,3 A,C
5) Günümüzde antropoloji disiplininde ele alınan konular ve yaklaşımlar 1,2,3,7,9 1,2,3 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimlerin öğrenilmesinde bilim tarihinin önemi. Antropolojinin genel tanımı, tarihsel gelişim süreci ve kültür tarihinde antropolojik yaklaşım örnekleri.  
2 Antik Çağ ve Ortaçağ Avrupa’sında antropolojik yaklaşım örnekleri.  
3 Türk-İslam tarihinde antropoloji çalışmaları: Biruni ve İbn Haldun.  
4 Batı’da antropoloji alanında erken bilimsel çalışmalar. Büyük Coğrafi Keşifler Çağı ve Aydınlanma bağlamında antropolojinin oluşumu.  
5 Bilim dalı olarak antropolojinin oluşumu: 19. yy’da ilk kuramlar ve kuramcılar.  
6 Antropolojinin kurucuları: Franz Boas, Bronislaw Malinovski  
7 Antropolojinin kurucuları: A. R. Radcliffe-Brown, Marcel Mauss  
8 Ara sınav  
9 Dünyadaki gelişmeler ve antropolojinin bağlantıları (1880’den günümüze)  
10 Antropolojinin genişleme süreci; okullar, akımlar, uygulamalar  
11 Küreselleşme ve antropoloji  
12 Günümüzde antropoloji ile diğer disiplinlerin ilişkileri  
13 Türkiye’de antropoloji araştırmalarının tarihi  
14 Antropolojide yeni konular ve eğilimler  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Thomas Hylland Eriksen, Finn Sivert Nielsen.2014. Antropoloji Tarihi, İletişim Yayınları

Kuklick, Henrika. 2007. A New History of Anthropology. Wiley-Blackwell Press.

Diğer Kaynaklar Vermeulen, Han ve Arturo Alvarez Roldan, 1995. Fieldwork and Footnotes: Studies in the History of European Anthropology

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kitap ve makaleler
Ödevler Öğrenci sunumları
Sınavlar Vize ve final sınavları

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev ve Katılım 2 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,       X    
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,       X    
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,     X      
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,     X      
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.     X      

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 14 14
Ödev 1 9 9
Final 1 17 17
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.96
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Arkeoloji ve Kültür ANT 575 2 3 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Bu dersin amacı birkaç ana başlık altında Arkeoloji alanını keşfetmektir.
Dersin İçeriği Temel Arkeoloji terminolojisi, kazı teknikleri ve kazı alanı muhafaza koşulları.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Arkeolojinin temel prensiplerini açıklar.  1,3,4 1 A,C
2) Geçmişte bu disiplinin şekillenmesini sağlayan teorileri açıklar. 1,2,3,4 1,2 A,C
3) Öğrencilere geçmiş arkeolojik miras hakkında bilgi verir. 1,2,3,4,5 1,2,3,12 A,C
4) Derinlemesine analize motive eder. 3,4 1,2,9 A,C
5) Arkeolojik nesneler hakkında geniş yorumlar sağlar. 1,3,4 1,2,3,9,12 A,C
6) Materyal kültür kalıntılarının aktif olarak yorumlanmasını sağlar. 1,3,4,5 1,2,3,9,12 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş Arkeoloji
2 Arkeolojinin Başlangıcı Arkeoloji
3 Arkeoloji ve Tarih Tarih
4 Kültür ve Arkeoloji Kültür
5 Geçmişi Açıklamak Zaman Çerçevesi
6 Methotları Kronolojik Sıraya Koyma Bilim
7 Ara Sınav  
8 Arkeolojik Veriler Arkeoloji
9 İnceleme ve Kazı Çalışmaları Arkeoloji
10 Nesnelerin Yorumları Nesneler
11 Teknolojiler Kültür
12 Geçmişin Yeniden İnşaası Arkeoloji
13 Geçim Kaynakları Arkeoloji
14 Genel Tekrar  
15 Final Sınavı  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu (1) Ashmore, W. and Sharer, R. 2006. Discovering Our past. A Brief Introduction to Archaeology. Fourth edition. McGraw-Hill Companies, Inc. (2) Fagan, Brian. 2006. Archaeology. A Brief Introduction. Ninth edition. Pearson Prentice Hall. 
Diğer Kaynaklar  

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 90
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,     X      
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 2 60 120
Kısa Sınav 1 30 30
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     240
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.6
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Psikolojik Antropoloji ANT 569 1 3+0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı  
Dersin İçeriği Kişilik ve kültür teorileri ile psikolojik antropolojinin başlangıcı; psikanalitik antropoloji; bilişsel psikolojik antropoloji; insan gelişimi ve kültür; duygu ve kültür; benlik ve ve kültür;psikolojik bakış açısından liberal toplum ve sorunları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Psikolojik antropolojinin ne olduğu ve bir bilim dalı olarak gelişimini, psikoloji bilimi ile olan bağını anlamak 1,3 1,2,3 A, C, G
2)Kültür ve psikolojinin temel çalışma alanları arasındaki ilişkililiği kritik bir bakış açısıyla irdelemek 1,3,4 1,2,3 A, C, G
3)Psikolojik antropolojinin ürettiği bilgi ışığında insana dair ileri sürülmüş evrensel bilgileri sorgulamak 1,2,3,4,5 1,2,3 A, C, G
4)Psikolojik antropolojinin ürettiği bilgi ışığında liberal toplumlardaki sosyal problemlere dair içgörü kazanmak 1,3,4 1,2,3 A, C, G

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

 

 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Levine, Intro
2 Kişilik ve Kültür Levine, Introduction to Part I, Chapter 2, & 3
3 Psikanalitik Antropoloji Freud’s “Dissection of Psychic Personality”

;”

4 Psikanalitik Antropoloji Levine, Chapter 11 & 12; Shwartz, White, & Lutz, Chapter 12
5 Psikolojik Antropolojide Bilişselci Yaklaşım Shwartz, White, & Lutz, Chapter 2 & 4
6 Bilişsel Süreçler ve Kültür Vygotsky Chapter 2-4; Casey & Edgerton, Chapter 3
7 Psikolojik Antropoloji Bakış Açısından İnsan Gelişimi Lucy, “linguistic relativity”; Shwartz, White, & Lutz, Chapter 5
8 Psikolojik Antropoloji Bakış Açısından İnsan Gelişimi Shwartz, White, & Lutz, Chapter 6; Casey & Edgerton. Chapter 17
9 Psikolojik Antropoloji Bakış Açısından Duygu Casey & Edgerton. Chapter 2; Levine, Chapter 4
10 Psikolojik Antropoloji Bakış Açısından Duygu Levine, Chapter 7 & 8
11 Benlik ve Kimlik ve Kültür Shweder and Bourne; Casey & Edgerton. Chapter 10
12 Benlik ve Kültür Levine, Chapter 18;

Kitayama, S., & Duffy, S. (2004)

13 Psikolojik Antropolojik Bakış Açısından Liberal Toplumun Sorunları Shweder, Richard A. 2002; Usha, Menon. 2002
14 Psikolojik Antropolojik Bakış Açısından Liberal Toplumun Sorunları Casey & Edgerton. Chapter 12
15 Psikolojik Antropolojik Bakış Açısından Liberal Toplumun Sorunları Mahmood, Saba 2001.

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Conerly Casey & Robert B. Edgerton (eds). 2005. A Companion to Psychological Anthropology:  Modernity and Psychocultural Change . New York: Blackwell.

Robert A. Levine. 2010. Psychological Anthropology: A reader on Self in Culture. New York: Wiley-Blackwell.

Theodore Schwartz, Geoffrey M. White, & Catherine Lutz (eds.). 1995. New Directions in Psychological Anthropology. New York: Cambridge University Press.

Diğer Kaynaklar Shinobu Kitayama & Sean Duffy. 2004. Cultural competence—Tacit, yet fundamental: Self, social relations, and cognition in the US and Japan. In R. J., Sternberg, & E. L. Grigorenko, (Eds.), Culture and competence: Contexts of life success. Washington, DC: American Psychological Association. Pp: 55-87.

Richard A. Shweder. 2002. “What about female genital mutilation?’ Why understanding culture matters in the first place” pp. 216-252 in Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal Democracies edited by Shweder, Richard A., Martha Minow, and Hazel Markus. New York: Russell Sage Foundation.

Menon Usha. 2002. “Neither victor nor rebel: Feminism and morality of gender and family life in a Hindu temple town” pp. 288-309 in Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal Democracies edited by Shweder, Richard A., Martha Minow, and Hazel Markus. New York: Russell Sage Foundation.

Saba Mahmood. 2001. “Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival,” Cultural Anthropology, 6(2):202-236.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler İki araştırma ve sunum ödevi
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Sunum 1 40
Derse Katılım 1 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   25
Yıl içinin Başarıya Oranı   75
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,     X      
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X    

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 2 60 120
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 45 45
Final - - -
Toplam İş Yükü     255
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.2
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Türk Mitolojisi ANT 576   3 + 0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Arif Acaloğlu
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Türk mitolojisiyle ilgili temel konu ve kavramları sistemli biçimde işleyecek, diğer kültür ve medeniyet öğeleriyle bağlarının nasıl kurulabileceğini öğrenecek; günümüzde yaşanan sosyo-kültürel süreçlerle ilintilerini görebilecekler.
Dersin İçeriği Dersin amacı Türk mitolojisiyle ilgili temel konu ve kavramları sistemli biçimde işlemek; diğer kültür ve medeniyet öğeleriyle bağlarının nasıl kurulabileceğini ortaya koymak; Türk düşünce yapısının geleneksel özelliklerini mitoloji üzerinden anlamaya çalışmak ve günümüzde yaşanan sosyo-kültürel süreçlerle ilintilerini belirlemektir.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Mitoloji kavaramı ve önemli kuramlarla ilgili bilgiler verilir. 1,2,3,5,7 1,2,3 A,C
2- Mitolojinin diğer kültür öğeleriyle ilintileri incelenir. 1,2,3,5,7         1,2,3 A,C
3- Mitolojinin günlük yaşam kültürüyle ilişkileri irdelenir. 1,2,3,5,7 1,2,3 A,C
4- Mitolojik düşüncenin özellikleri belirlenir. 1,2,3,5,7 1,2,3 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mitoloji konusunda temel bilgiler. Mitolojinin tanımı, işlevleri ve yapısı.  
2 Mitoloji kuramları ve inceleme yöntemleri; temel kavramlar.  
3 Türk mitolojisinin genel tanımı, sınırları ve içeriği  
4 Türk mitolojisinin kaynakları ve ilk evreleri.  
5 Yaratılış mitleri. Evrenin yaratılışı (kozmogoni) ve yapısı (kozmoloji).  
6 İlk insan. Ergenekon destanı ve Türklerin toplumunun mitolojik tarihi  
7 Takvim kavramının oluşumu. Mevsimsel törenler ve anlamları. 12 hayvanlı Türk takvimi.  
8 Mekân kavramının oluşumu. Mekân mitolojisi. Evrenin mekân boyutu  
9 Zaman kavramı. Yaratılış zamanı ve bu zamana atfedilen kutsallık.  
10 İnsan ömrünün mitolojisi. Ölüm ve ölülerle ilgili görüşleri. Atalar kültü.  
11 Tanrı kavramı. Gök Tanrı kavramı. Göktanrıcılık.  
12 Umay Ana kültü. Türk mitolojisinde kadın karakterler.  
13 Türk mitolojisinde koruyucu ruhlar (iyeler/eyeler); iyi ve kötü ruhlar.  
14 Gökyüzü ve yıldızlarla ilgili mitolojik görüşler.  
15 Final Sınavı  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  

Eliade, M. (1994) Ebedi Dönüş Mitosu, İmge Yayınevi, İstanbul

Diğer Kaynaklar Ögel, Bahaeddin, (1993) Türk Mitolojisi, 1. Cilt, TTK Yayınları, Ankara

 Ögel, Bahaeddin, (1995) Türk Mitolojisi, 2. Cilt, TTK Yayınları, Ankara

 

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Öğrenci makaleleri
Ödevler  
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Sunum ve Katılım 1 30
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,         X  
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,      X      
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir,      X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,      X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,      X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.      X      

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 19 19
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Beşeri Coğrafya 581 - 3 + 0 3 7

 

Ön Koşul Dersleri -

 

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu ders, insan ve insan olmayan canlıların ilişkileri hakkında kapsamlı bir soruşturma. Dersin amacı, sosyal hayatın sınırları ve kimleri nasıl dışarda bıraktığı üstüne felsefi bir yaklaşımla okumalar yapmak, tartışmak.
Dersin İçeriği  

 

Course Outcomes Learning

Methods

Ölçme Yöntemleri
1)  Sosyal teorideki bazı yaygın (insan-merkezli) kalıpları sorgulamak. 1,2,3,4 A
2) Dersi alanların ilgi alanlarını yeni kavramlarla bir daha tarif etmesini sağlamak. 1,2,3,4 A
3)Empirik ve teorik okumalar çerçevesinde yeni düşünceler üretmek. 1,2,3,4 A
4) Yazma ve okuma pratiklerini geliştirmek. 1,2,3,4 A

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders anlatımı, 2: Soru-cevap, 3: Tartışma 4: Ödev değerlendirmeleri
Ölçme Yöntemleri: A: Okunan metinlere dayanan ayrıntılı ödevler
   

 

 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Karbon meselesi  
3 Yoksulluk ve Yabancılaşma  
4 Gıda Üretimi  
5 Gıda ve Kapitalizm  
6 Tarihsel Perspektifte Hayat  
7 Sömürgecilik ve Gayri-İnsanlar  
8 Seks, Kan ve Hayvanlar  
9 Yönetim Teknolojileri ve Yaşam  
10 Devlet, İktidar ve Disiplin  
11 Modenlik ve Modernliğin Mantığı  
12 Doğayı Ölçmek ve Islah Etmek  
13 Kalkınma Projelerinin Beklenmedik Sonuçları  
14 İnsanlar, Gayri-İnsanlar ve Melezler  

 

Kaynaklar
Ders Notu PART I: CURRENT STATE OF AFFAIRS

Week 1: Carbon Emissions

McKibben, Bill. 2012. “Global Warming’s Terrifying New Math.” Rolling Stone.

Week 2: Poverty and Alienation

Davis, Mike. 2007. “Slum Ecology.” In Planet of Slums, 121–150. Verso.

Watson, David. 2010. “Selected Excerpt.” In Against the Megamachine, 117–145. Brooklyn: Automomedia.

 

Week 3: Food and Capitalism

Singer, Peter, and Jim Mason. 2006. “The Hidden Costs of Cheap Chicken and Meat and Milk Factories.” In The Ethics of What We Eat, 19–33 and 39–63. Melbourne: The Text Publishing Company.

Schlosser, Eric. 2001. “Why the Fries Taste Good.” In Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal. New York: Mariner Books.

 

PART II: LIFE IN HISTORICAL PERSPECTIVE

Week 4: Colonialism and Non-Humans

Landa, Manuel De. 2000. “Biological History: 1700-2000 A.D.” In A Thousand Years of Nonlinear History, 149–182. The MIT Press.

Week 5: Sex, Blood and Animals

Bulliet, Richard. 2007. “Postdomesticity: Our Lives With Animals.” In Hunters, Herders, and Hamburgers: The Past and Future of Human-Animal Relationships, 1-35. Columbia University Press.

Week 6: Governmentality and Life

Rose, Nikolas. 2006. “Politics and Life.” In The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, 41–76. Princeton: Princeton University Press.

PART III: STATE, POWER AND DISCIPLINE

 Week 7: Modernity and its Rationale

Scott, James C. 1999. “Soviet Collectivization, Capitalist Dreams.” In Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, 193–222. Yale University Press.

Harvey, David. 1974. “Population, Resources, and the Ideology of Science.” Economic Geography 50 (3) (July 1): 256–277.

Week 8: “Peasants: A Sack Of Potatoes?”

Gupta, Akhil. 1998. “Peasants and Global Environmentalism: A New Form of Governmentality.” In Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India, 291–329. Duke University Press Books.

Bello, Walden. 2009. “Capitalism Versus the Peasant.” In The Food Wars, 19–38. London and New York: Verso.

 

Week 9: Measuring and Disciplining Nature

Scott, James C. 1999. “Taming Nature: An Agriculture of Legibility and Simplicity.” In Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, 262–306. Yale University Press.

Week 10: Unexpected Consequences of Developmental Projects

Mitchell, Timothy. 2002. “Can the Mosquito Speak?” In Rule of Experts: Egypt, Techno-politics, Modernity. Berkeley: University of California Press.

PART IV: HUMANS, NON-HUMANS AND HYBRIDS

Week 11: Separation of Nature and Culture

Latour, Bruno. 1993. “Relativism.” In We Have Never Been Modern, 91–129. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Week 12: Separation of Human and Animal

Bennett, Jane. 2004. “The Force of Things: Steps Toward an Ecology of Matter.” Political Theory 32 (3): 347–372.

Week 13: What is a Human?

Derrida, Jacques. 2002. “The Animal That Therefore I Am (More to Follow).” Critical Inquiry 28 (Winter): 369–418.

Diğer Kaynaklar  

 

 

No Program Öğretim Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilen, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma sahip, teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilen, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan akademisyenler yetiştirir.       X  
2 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği alanlarda diğer sosyal bilimlerin ulusal ve uluslararası yayınlarını takip eden, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilen, Türk Kültürüne ve diğer kültürlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarıyla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunan, özgün bakış açısını iş özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb. faaliyetleri alanlarda ve özel yaşamında kullanabilen antropologlar yetiştirir.       X  

 

Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Beş tane ödev 1 20'şer puan
Toplam   100
Dönem içi çalışmalar   100
Toplam   100

DERS KATEGORİSİ

 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü      
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kültür ve Toplumsal Cinsiyet ANT 583 1 3 + 0 3  7

 

Ön Koşul Dersleri  

 

Dersin Dili İngilizce 
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü -
Dersi Verenler Prof. Dr. Hande Birkalan-Gedik
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu dersin amacı antropolojide kültür ve toplumsal cinsiyet literatürünü inceleyerek, öğrencileri toplumsal cinsiyet konusuna olan yaklaşımdaki değişimler üzerine düşündürmektir. Derste, antropolojinin toplumsal cinsiyete olan yaklaşımını, “kadın antropolojisi’nin” anlamı ve bu kavramın antropolojinin hakim, güncel görüşlerinden nasıl ayrıldığı; feminist antropolojinin hangi boyutlarda geleneksel antropolojiden farklı olduğu ve daha pek çok farklı sorunun cevabını bu derste araştırılacaktır.
Dersin İçeriği Analitik bir kategori olarak “toplumsal cinsiyet”, 1960’lardan başlayarak, “kadın” kavramının önüne geçmiş vesosyal bilimlerde anahtar bir kavram  haline gelmiştir. Bu değişim, biyolojik ve kültürel alanların ayrılmasını ve bu ayrımın farkına varılmasını hedeflemiştir. Ders süresince, çeşitli alan araştırmalarından farklı örnekleri, farklı kültürlerdeki cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve güç ilişkilerinin bilgi kuramlarını, toplumsal cinsiyet ile uygulamaları ve metinsel temsillerini incelecektir. Ayrıca ders süresince öğrencilerin haftalık okumaları yapmaları, haftalık ödevlerini getirmeleri, ve sınıf tartışmalarına hazırlıklı olmaları beklenmektedir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)  “Kadın,” “cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet” kategorilerini tartışmak, 1,3,4 1,2,3 A,C
2)  Antropolojiye toplumsal cinsiyet yaklaşımıyla yeni bir perspektif sağlamak, 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C
3)  Kültür ve toplumsal cinsiyet üzerine yazılmış antropolojik kaynakları incelemek, 1,2,3,4 1,2,3 A,C
4) Toplumsal cinsiyetin kuramsal çerçevelerini ve yaklaşımlarını incelemek, 1,2,3,4 1,2,3 A,C
5)  Etnografileri toplumsal cinsiyet yaklaşımlarıyla incelemek. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo 

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Toplumsal Cinsiyet ve Teorik Yaklaşım Scott
3 Antropolojide Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Mascia Lees and Johnson Black
4 Antropolojide Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Rosaldo, Rapp
5 Kadın ve Kültür - 2 Slocum, Sacks
6 Evrimci Modeller ve Eleştirileri  Gender and Anthropology, Ch. 3, pp: 20-39.
7 Ara Sınav  
8 Psikolojik Yaklaşımlar Gender and Anthropology, Ch. 4, pp: 40-46. Chodorow
9 Materyalist Yaklaşımlar ve Eleştirileri Gender and Anthropology, Ch. 5, pp:  47-67. Sacks,
10 Yapısalcı Yaklaşımlar ve Eleştirileri Gender and Anthropology, Ch. 6, pp:  68-79. Ortner,
11 Söylem Analizi ve Sosyolinguistik Yaklaşım Gender and Anthropology, Ch. 7, pp:  80-91. Gal.
12 Özdüşünümsel Yaklaşım ve Antropoloji Gender and Anthropology, Ch. 8 and 9, pp:  92-106. Birkalan-Gedik
13 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet/Biyoloji ve Kültür Rapp and Ross
14  Sınav Öncesi Gözden Geçirme  
15 Final Sınavı  

 

KAYNAKLAR
Ders Notu  
 
Diğer Kaynaklar Scott, Joan. 1988. “Gender as a Useful Category of Historical Analysis,” In Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, pp:  28-50.

Frances E. Mascia-Lees and Nancy Johnson Black.  2000. Gender and Anthropology, Illinois: Waveland Press. Ch.1 and 2, pp: 1-19.

Rosaldo, Michelle Zimbalist, 1974. “Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview.” In Women, Culture and Society.  Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, (eds). California: Stanford University Press, pp: 17-42.

 

Rayna R. Reiter. 1975. “Introduction.” In Toward and Anthropology of Women.  New York:  Monthly Review Press, pp:  11-19.

 

Gender and Anthropology, Ch. 4, pp: 40-46.

 

Chodorow, Nancy. 1974. “Family Structure and Feminine Personality.” In Woman, Culture and Society.   (Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere).  Stanford:  Stanford University Press, pp: 43-66. 

 

Sacks, Karen. 1975. “Engels Revisited:  The Organization of Production, and Private Property. In Toward an Anthropology of Women. Rayna R. Reiter (ed.). New York: Monthly Review Press, pp:  211-234.

 

Gender and Anthropology, Ch. 6, pp:  68-79.

 

Ortner, Sherry, 1974. “Is Female to Male as Nature is to Culture?”  In Women, Culture and Society.  Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, (eds). California: Stanford University Press, pp: 67-87.

 

Gender and Anthropology, Ch. 7, pp:  80-91.

Susan Gal. 1991. “Between Speech and Silence,” in Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Post-Modern Era. Ed. by Micaela di Leonardo.  Berkeley: University of California Press, pp: 175-203.

 

Gender and Anthropology, Ch. 8 and 9, pp:  92-106.

 

Birkalan-Gedik, Hande. 2009. “Türkiye’de Feminizmi ve Antropolojiyi Yeniden Düşünmek: Feminist Antropoloji Üzerine Bir Deneme.” Cogito Feminizm Özel Sayısı (58):  285-338.

 

Rapp, Rayna ve Ellen Ross. 1981. “Sex and Society: A Research Note from Anthropology and Social History.” Comparative Studies in Society and History (23/1): 51-72.

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,         X  
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.         X  

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 50 50
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 45 45
Final 1 70 70
Toplam İş Yükü     255
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.2
Dersin AKTS Kredisi     7