• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

Animasyon Tasarımı Yüksek Lisans Programı Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yer alan yeni bir programdır. Bu program çerçevesinde, hızla değişen teknolojilere hâkim, animasyon tasarımına bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, karakter tasarımından film yapım aşamasına kadar bilgi ve beceri sahibi, animasyon tasarımcıları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bu iki yıllık disiplinlerarası yüksek lisans eğitimi süresince, öğrencilere, hem kavramsal hem de uygulamalı alanda, animasyon, karakter tasarımı, modelleme, storyboard ve film yapımı teknikleri öğretilerek, reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak tasarımcılar yetiştirilmektedir.

Vizyon Misyon

Vizyon

Animasyon Tasarımı Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan mezunların, ulusal ve uluslararası platformda sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinlik, bilgi ve beceriye sahip animasyon tasarımcıları olmaları hedeflenmektedir. Mezunlarımızın sektörün yanı sıra yapacakları akademik ve bilimsel çalışmalar ile de animasyon alanında akademik üretim yapmaları ve akademiye katkı sağlamaları beklenmektedir.

Misyon

Animasyon Tasarımı Yüksek Lisans Programı Programı animasyon alanında sosyo-ekonomik örgütlenmeyi sağlama, sektörün animasyon tasarımcı ihtiyacını giderme ve akademik üretimi geliştirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu nedenle, Animasyon Tasarımı yüksek lisans programı; disiplinlerarası yapısıyla, animasyon tasarım eğitimini bir meslek dalı haline getirme ve dünyada ve ülkemizde giderek büyüyen animasyon tasarımı sektörüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Başvuru Koşulları

Başvuru Süreci

 • Yeditepe Üniversitesi web sayfası üzerinden (www.yeditepe.edu.tr) “Enstitüler”, “Sosyal Bilimler Enstitüsü”, Online kayıt bağlantısından başvurular yapılabilir.

Başvuru Koşulları

 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 • Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır).
 • İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan 66 puana sahip olmak. 
 • Yukarıdaki maddede belirtilen sınavlara ilişkin puanları olmayan adayların Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavlarına girip başarılı olmaları, olamadıkları takdirde programa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri gerekmektedir. (Yeditepe Üniversitesi Mezunları İngilizce Yeterlilikten muaftır.)

Kabul Kriterleri

 1. Ales Belgesi
 2. Niyet Mektubu

Niyet mektubunda cevaplanması beklenilen sorular;

 • Bu bölümü neden tercih ediyorsunuz?
 • Tez çalışmasında yapılması planlanan araştırma konunuz nedir?
 • Programı tamamladıktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?
 • Bu programın kendinize nasıl katkıda bulunacağına inanıyorsunuz?
 1. CV
 2. Transkript
 3. Referans Mektubu

Bologna

Amaç:

Farklı disiplinleri biraraya getiren program, animasyon tasarım eğitimini bir meslek dalı haline getirme, sosyo-ekonomik örgütlenmeyi sağlama ve akademik üretimi geliştirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu disiplinlerarası yüksek lisans program, iki yıllık eğitim süresince öğrencilere animasyon, karakter tasarımı, modelleme, film yapımı tekniklerini öğreterek, reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef:

Ülkemizde animasyon sektörünün diğer ülkeler ile kıyaslandığında emekleme aşamasında olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu nedenle, Animasyon Tasarımı yüksek lisans programı; evrensel bakış açısına sahip, hızla değişen teknolojilere adapte, hem kavramsal hem de uygulumalı alanda tam donanıma sahip animasyon tasarımcısı yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Cuma, 22 Mayıs, 2020 - 13:20
2020 Bahar dönemi final takvimini görmek için tıklayınız.
Salı, 12 Mayıs, 2020 - 18:27
Yüksek lisans öğrencilerimiz kayıt dondurmak için 22 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.