• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Felsefe Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencilerin felsefenin temel disiplinlerinden birinde uzmanlaşmalarını, Türkçe Felsefe Diline, ulusal ve uluslararası felsefe çalışmalarına katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bölüm, Yüksek Lisans öğrencilerine antik, klasik ve modern diller bağlamında, Felsefe Tarihi ve ilgili alanlarda araştırma yapabilmeleri için uygun araçları sağlamanın yanısıra Kıta Felsefesi ve Analitik Felsefe arasında çagdaş felsefe tartışmalarını yönlendiren ara alanda da çalışabilme olanağı sunmaktadır.

Yüksek lisans öğrencilerimize felsefe çalışmaları ve araştırmaları için olanaklarımız dahilinde en iyi eğitim ortamını sunmak amacıyla, gerek öğretim üyelerimiz gerekse öğrencilerimizin araştırmalarında kullanılmak üzere her tür felsefe kitap (orjinal dillerinde ve çevirileriyle), dergi ve internet veritabanının temini konusunda üniversitemiz Bilgi Merkezi ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Öğrencilerimiz, Felsefe Bölümü Seminerlerine katılmaları konusunda teşvik edilmektedirler, böylece gerek üniversite dışından gerekse Bölümden konuşmacıları dinlemeleri ve güncel çalışmaları takip etmeleri sağlanmaktadır.

Bölüm öğretim elemanları tarafından yayına hazırlanan ve Uluslararası Felsefe İndeksiPhilosopher's Index'te listelenmekte olan hakemli ortak kitabımız Yeditepe'de Felsefe (Philosophy at Yeditepe), bu alanda çalışan araştırmacılar arasında bir iletişim olanağı yaratması açısından lisanüstü öğrencilerimizin de faydalanabilecekleri bir çalışmadır.

Öğrencilerin her yarıyıl Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Programı'nda belirtilen Metafizik/Epistemoloji/Felsefe Tarihi; Mantık/Bilim Felsefesi/Dil Felsefesi; Etik/Estetik/Siyaset Felsefesi gruplarından en az birinden iki seçmeli olmak üzere toplam dört ders almaları öngörülmektedir.

Yüksek lisans dersleri iki dilde ve yoğun seminerler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, yazılı sınav ve araştırma yazıları üzerinden değerlendirilirler.

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Tezleri için tıklayınız.

FELSEFE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

FELSEFE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

Vizyon Misyon

Misyon:

Felsefe Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencilerin felsefenin temel disiplinlerinden birinde uzmanlaşmalarını, Türkçe Felsefe Diline, ulusal ve uluslararası felsefe çalışmalarına katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Vizyon:  

Felsefe Yüksek Lisans Programı öğrencilerin felsefe sorunlarını çözebilme yeteneğini elde etmelerini, anlama, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmelerini, felsefece bakış açısı kazanmalarını hedeflemektedir.

 

Başvuru Koşulları

 Yüksek Lisans Programları

-  Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.

-  Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak.

-  İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya TOEFL' dan 66, puana sahip olmak. 

 

 Felsefe alanı dışında lisans derecesi almış öğrencilerin 2 yarıyıl boyunca lisans düzeyinde Bilimsel Hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu süre Yüksek Lisans için tanınan yasal süreden düşülmez.

Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için toplam 21 kredilik ders almaları (Bilimsel Hazırlık döneminde alınan dersler bu 21 krediye dahil değildir), yönetmelik gereklerine uygun bir Yüksek Lisans Tezi yazmaları ve tez savunmasında başarılı olmaları zorunludur.  Felsefe Yüksek Lisans eğitimini tezsiz olarak da yapmak olanaklıdır. Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans Programı 4'ü zorunlu ve 6'sı seçmeli olmak üzere 10 ders ve mezuniyet projesi ile tamamlanır.

Bologna

Felsefe Yüksek Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

Felsefe Yüksek Lisans Programı TYYÇ Tablosu için tıklayınız.

Felsefe Yüksek Lisans Ders Programı ve Ders İçerikleri için tıklayınız.

Felsefe Yüksek Lisans Programı Bologna Süreci Sorumlusu

Dr.Öğr.Üyesi Melike Durmaz

e-posta: melike.durmaz@yeditepe.edu.tr

OFİS: GSF 723

Perşembe, 3 Aralık, 2020 - 21:19
2021 Bahar Dönemi için Felsefe Bölümü Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci kabul edilecektir. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Perşembe, 24 Eylül, 2020 - 13:15
2020 Güz Dönemi Felsefe Bölümü ders programı için tıklayınız.
Cuma, 3 Temmuz, 2020 - 15:09
Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerler Serisi kapsamında Doç.Dr. Lale Levin BASUT 6 Temmuz saat 19.00'da "Kant'ta Uzay Kavramı" konulu seminer verecektir. Seminer herkesin katılımına açıktır. Online toplantı bilgilerine ve etkinlik afişine buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma, 25 Mayıs, 2018 - 15:00
MEZUNLARIMIZ ÖĞRETİM ÜYESİ MEZUNLARIMIZ  
Tem 06

Felsefe Yüksek Lisans ve Doktara Programı Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Lale Levin BASUT' un katılımıyla,  "Kant'...