• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
FE Bölüm Seçmeli I Tezli, Tezsiz
FE 502 Finansal Ekonometri Tezli, Tezsiz
FE 503 İktisat ve Finansta Optimizasyon Modelleri Tezli, Tezsiz
FE 505 Yatırım Analizi ve Portföy Teorisi Tezli, Tezsiz
FE 635 Araştırma Yöntemleri ve Etiği Tezli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
FE Bölüm Seçmeli II Tezli, Tezsiz
FE 501 Finansal Analiz Tezli, Tezsiz
FE 504 Türev ve Menkul Kıymetler Piyasası Tezli, Tezsiz
FE 513 Kurumsal Finansın Temelleri Tezsiz
FE 598 Finansal İktisat Semineri Tezli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
FE Bölüm Seçmeli III Tezsiz
FE Bölüm Seçmeli IV Tezsiz
FE 597 Mezuniyet Projesi Tezsiz
FE 599 Tez Tezli
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Program Türü Ders Tipi
FE X* Notlar Tezli, Tezsiz
FE 500 Finansın Temelleri Tezli, Tezsiz
FE 503 İktisat ve Finansta Optimizasyon Modelleri Tezli, Tezsiz
FE 506 Stokastik Süreçler Tezli, Tezsiz
FE 507 Finans Mühendisliğinin İlkeleri Tezli, Tezsiz
FE 510 Hesaplamalı Finans Tezli, Tezsiz
FE 511 Finansal Risk Analizi ve Yönetimi Tezli, Tezsiz
FE 512 Finansal Zaman Serisi Analizi Tezli, Tezsiz
FE 513 Kurumsal Finansının Temelleri Tezli, Tezsiz
FE 514 Finansta Belirsizlik ve Enformasyon Tezli, Tezsiz
FE 515 Varlık Fiyatlama Tezli, Tezsiz
FE 516 Davranışsal Finans Tezli, Tezsiz
FE 530 Uluslararası Finans Tezli, Tezsiz
FE 531 Küresel Finansal Sistemler ve Krizler Tezli, Tezsiz
FE 532 Uluslararası Finans Araştırmaları Tezli, Tezsiz
FE 533 Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri Ve Finans Sistemleri Tezli, Tezsiz
FE 536 Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları Tezli, Tezsiz
FE 537 Para ve Banka Tezli, Tezsiz
FE 621 Finansal Veri Kestirimi Tezli, Tezsiz
FE 622 Finansal Verilerin Dalgacık Analizi Tezli, Tezsiz
FE 623 Finansta Levy Süreçleri Tezli, Tezsiz
FE 624 Çok Değişkenli Finansal Zaman Serisi Analizi Tezli, Tezsiz
FE 625 Finansta Sinir Ağları Tezli, Tezsiz
FE 626 Ekonofizik Tezli, Tezsiz
FE 627 Finansal Pazarlarda İleri Düzey Risk Modellemesi Tezli, Tezsiz
FE 628 Blokzinciri Uygulamaları ve Kriptoparalar Tezli, Tezsiz
FE 631 İleri Düzey Makroiktisat ve Finans Tezli, Tezsiz
FE 632 İleri Düzey Mikroiktisat Tezli, Tezsiz
FE 633 İktisat Ve Finansta Ampirik Konular Tezli, Tezsiz
FE 634 Finansal Karar Alma Teknikleri Tezli, Tezsiz