• TR
 • EN

Bölüm Hakkında

 

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı, matematiksel modellemeye, nicel yöntemlere, yenilikçi finansal araçlara ve teknolojik platformlara artan ihtiyaçlar bağlamında öğrencilere Finansın temelleri ve uygulamaları hakkında güçlü bir altyapı sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası sektördeki yönetim veya araştırma pozisyonlarıyla ilgili kariyer yollarını takip edebilir veya akademik araştırmalara yönelik doktora derecelerini almak üzere eğitimlerine devam edebilirler.

 

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programını Azami Bitirme Süresi

Tezli Yüksek Lisans Programının 4 dönem ders +2 dönem tez olmak üzere en fazla toplam 6 dönemde tamamlanması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programının 3 dönemde tamamlanması gerekmektedir.

 

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programını Tamamlama Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamak için 7 ders, 1 seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olunması gerekir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamak için 10 ders ve bitirme projesinden başarılı olunması gerekir.

 

Finansal İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatını ve minimum mezuniyet koşullarını görmek için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. 

 

Finansal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatını ve minimum mezuniyet koşullarını görmek için lütfen bu bağlantıya tıklayınız. 

 

 

Vizyon ve Misyon

 

Vizyon

Vizyonumuz, gelişmiş finansal araçlara ve matematiksel modellemeye dayanan son derece karmaşık ve entegre piyasaların, risk-getiri ölçütlerine odaklanarak sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmeyi teşvik edecek şekilde, güncel ve uzun vadeli ihtiyaçları ile uyumlu, verimli ve etik çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

 

Misyon

Misyonumuz öğrencilerimize, mevcut finansal piyasalara katılabilmelerini, çeşitli paydaşların güncel ve uzun vadeli ihtiyaçlarını göz önüne alarak gelecek trendlerin geliştirilmesine yardımcı olabilmelerini ve ilgili alanlarda doktora eğitimine devam etmek için yeterli teorik ve ampirik altyapı kazanmalarını sağlayacak finans mühendisliği ve ekonometri odaklı güçlü bir eğitim vermektir.

 

Hedefimiz

Hedefimiz mezunlarımızın ilgi alanlarına göre aşağıdaki kariyer yollarından herhangi birini izleyebilmeleri için iyi hazırlanmalarını sağlamaktır:

1. İlgili bir alanda, herhangi bir ticari veya devlet kuruluşunda yönetim veya araştırma pozisyonu

2. İleri eğitim yoluyla araştırma odaklı veya akademik bir kariyer

3. Danışmanlık veya danışmanlık firmaları dahil olmak üzere girişimcilik

 

Başvuru Koşulları

 

Başvuru Süreci

Adaylar http://ebs.yeditepe.edu.tr/ web adresinde yeni kullanıcı oluşturup, online başvuru formuna erişerek formu doldurur ve Finansal İktisat Yüksek Lisans Programına online başvurularını gerçekleştirirler. Başvuruları takiben, adaylar Güz dönemi için Eylül ayında, Bahar dönemi için Ocak ayında, Yaz dönemi için ise Haziran ayında mülakata davet edilirler. Başarılı bulunan adaylar aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde kesin kayıtlarını gerçekleştirerek bölüm derslerini almaya başlayabilirler.

 

Kabul Koşulları

 1. Yurtiçi veya yurtdışı YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir üniversiteden lisans diploması almış olmak.
 2. Tezli Yüksek Lisans programı için ALES'ten başvurduğu programın puan türünden minimum 55 puana sahip olmak. ALES sınav sonuçlarının geçerlik süresi beş yıldır. Tezsiz Yüksek Lisans Programında ALES şartı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmamaktadır.
 3. İngilizce dil sınavından muafiyet için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS veya E-YDS sınavlarından 55 ya da son iki yılda girilen TOEFL IBT sınavından 66 puana sahip olmak. Yeditepe Üniversitesi İngilizce Lisans Bölümünden mezun olan adaylar ile yurt içinde veya yurt dışında lisans eğitimini %100 İngilizce olarak tamamlayan ve bunu belgeleyen adaylar İngilizce yeterlik sınavından muaftır. Dil muafiyeti olmayan adayların Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavlarına girip minimum 50 puan almaları, başarılı olamadıkları takdirde programa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri gerekmektedir. 

 

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

 • Lisans / Yüksek Lisans Diploması Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin ek olarak belgelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 • Lisans / Yüksek Lisans Transkriptinin Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi  (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin ek olarak belgelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 • ALES Sonuç Belgesi Çıktısı (Tezsiz Yüksek Lisans Programında ALES şartı aranmamaktadır) Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES şartı aranmamaktadır.
 • Dil Muafiyet Belgesi ( YDS , YÖKDİL veya TOEFL, Yeditepe Üniv. Dil Yeterlik Sınavı) (Yeditepe Üniv. Dil Yeterlik Sınavında başarısız olan adaylar İngilizce Hazırlık okur) 
 • Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK' Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi fotokopisi.)
 • Nüfus Cüzdanı  Aslı ve Fotokopisi  (Yabancı Uyruklu Adaylar için Pasaport ve Oturma İzni Aslı ve Fotokopisi)
 • İkametgah Belgesi  (Muhtardan veya E-Devlet Çıktısı)
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Online başvuru için lütfen tıklayınız

 

 

Bologna

Sıkça Sorulan Konular

 

Öğrencilerin Yüksek Lisans Programı ile İlgili Sıkça Sordukları Konular:

 1. Yüksek Lisans programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans program için 4 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programı için 3 yarıyıldır. Öğrenciler bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler.
 2. Programa giren her öğrenciye, kayıt sırasında Enstitü tarafından obs.yeditepe.edu.tr adresindeki öğrenci sistemine erişim için gerekli olan OBS (öğrenci bilgi sistemi) kullanıcı adı ve şifresi verilmektedir. OBS sistemi ayrıca öğrenci e-posta adresinizi ve şifrenizi içerir. Webmail.yeditepe.edu.tr adresinden öğrenci e-postanıza giriş yapmalı ve size e-posta ile gönderilen aktivasyon linkine tıklayarak öğrenci e-postanizi aktive etmelisiniz. Lütfen düzenli olarak hem öğrenci e-postanızı hem de OBS'deki mesajlarınızı kontrol ediniz. Danışman mesajları OBS üzerinden, genel duyurular ise OBS ve/veya anabilim dalı websayfasından duyurulur. Dersler için kullanılan Yeditepe Moodle Sistemine giriş yapmak için öğrenci e-posta ve şifrenizi kullanacaksınız. Bazı dersler Google Classroom'u kullanırken diğerleri Moodle sistemini kullanabilir. Sorularınız için lütfen Program Araştırma Görevlileri ile iletişime geçin. Öğrenciler her dönem akademik takvimden ders kayıt tarihlerini takip ederek obs.yeditepe.edu.tr web adresinden kayıt olmaları gereken derslere zamanında ve doğru bir şekilde kayıt olmakla ve kayıt oldukları derslerle ilgili gereklilikleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler. Ders kayıtları akademik danışmanın (ve Enstitünün) onayından sonra gerçekleşmektedir.
 3. Tezli Yüksek Lisans öğrencileri, kredili derslerini başarıyla bitirdikten sonra başlayacakları tez çalışmalarını, programda geçirdikleri azami süreyi (altı yarıyıl) aşmayacak şekilde, başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler.
 4. Tez çalışmalarına başlayacak Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, seçtikleri tez danışmanları ile birlikte ilgili formu doldurarak resmi tez başvurusunda bulunur, tez dersine kayıt olur ve tezlerini tamamladıklarında tez savunma jürisi oluştururlar. Yüksek lisans tez savunma jürisi 3 kişiden oluşur. Jüride danışman dışında en az bir üye kurum dışı, diğer bir deyişle, başka bir üniversiteden bir öğretim üyesi olmalıdır. Diğer üye anabilim dalı içinden, kurum içindeki başka bir anabilim dalından veya kurum dışından olabilir.  
 5. Tezli Yüksek Lisans Programında tezini tamamlayan öğrenciler, tez savunma toplantısının organizasyonu ve tezin hazırlanıp teslim edilmesi ile ilgili izlemeleri gereken prosedürleri öğrenmek üzere Sosyal Bilimler Ensititüsü Öğrenci İşlerinden randevu almalıdırlar.  Öğrenciler tez savunma tarihinden en az bir ay önce tamamlanmış tezlerinin bir kopyasını tez savunma jürisi üyelerine iletmekle yükümlüdürler.
 6. Öğrenci tez savunmasında başarılı olana dek her dönem (kayıt dondurduğu dönemler hariç) tez dersine kayıt olmakla yükümlüdür. 
 7. Kayıt dondurma süresi Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için en fazla iki yarıyıl, Tezsiz  Yüksek Lisans öğrencileri için en fazla bir yarıyıl olabilir.
 8. Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri başvuru şartlarını tamamladıklarında Tezli Yüksek Lisans Programına dilekçe ile geçiş yapabilirler.
 9. Yüksek Lisans programında bir derste minimum başarı notu CC’dir. Mezuniyet için minimum genel not ortalaması 2.50/4.00’tür. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.
 10. Mezuniyet aşamasına gelindiğinde öğrencilerin tamamlaması gereken minimum ECTS (AKTS) toplamları Tezli Yüksek Lisans programında 120 ve Tezsiz Yüksek Lisans Programında 90 ECTS'dir. Mezuniyette şart koşulan minimum ECTS toplamlarına erişebilmek için, ders seçerken "seçmeli" satırından ders seçen öğrencilerin kendi müfredatındaki ECTS’den daha düşük ECTS değerine sahip dersleri seçmemeleri gerekir. 
 11. Yukarıda bilgiler ilgili resmi yönetmeliklere dayalıdır ve size ön bilgi olarak yardımcı olması amacıyla sağlanmıştır. Bununla birlikte, her zaman bazı komplikasyonlar ya da zaman sınırlamaları olabilir, ve  kurallar değişebilir. Öğrencilerin mali konular hakkında bilgileri Yeditepe Üniversitesi Mali İşler (02165780000 - 1253/1264/1276) Birimi ile,  kayıtlı oldukları anabilim dalı programındaki genel durumları, kalan süreleri, hak ve yükümlülükleri ve diğer detaylar hakkında bilgileri Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi ile birebir görüşüp teyit etmeleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini ve Yönergesini okumaları gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik ve yönergeler Üniversite websayfasından ya da Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerinden temin edilebilinir.

 

 

Pazartesi, 6 Eylül, 2021 - 09:29
Sevgili Öğrenciler, Güz 2021 Döneminde açılacak dersler aşağıda listelenmiştir. Yeditepe Üniversitesi websayfasında akademik takvimde yazan ders kayıtları döneminde OBS sisteminden derslere kayıt olmalısınız. Tüm dersler kampüste sınıf içinde  saat 19:00-22:00 arasında yapılacaktır. Ders...
Pazartesi, 19 Temmuz, 2021 - 11:44
28 Temmuz 2021 (Saat 14:00) tarihinde Bilgi Merkezi tarafından Tez Yazımı üzerine online bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki dönem seminer dersini alacak ya da tez başlangıç aşamasında olan tüm Finansal İktisat programı öğrencilerinin katılması rica olunur. Detaylar için aşağıdaki...
Pazar, 18 Temmuz, 2021 - 20:53
02 Ağustos, 2021 tarihinde 20:00 - 20:45 saatleri arası Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Yüksek Lisans ve Doktora programları hakkında online bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. İlgilenen herkes davetlidir. Google Meet Katılım Bağlantısı:  https://meet.google.com/per...
Çarşamba, 16 Haziran, 2021 - 22:39
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden Dr. Gökhan Büyükşengür "Borsa'da Yatırım için Altın Kurallar" konulu konuşmasıyla Uluslararası Finans ve Finansal İktisat programları öğrencileriyle birlikte olacak. Detaylar için tıklayın.
Çarşamba, 16 Haziran, 2021 - 22:38
Doç. Dr. Şükriye Tüysüz davetiyle 4 büyük kuruluşun üst yöneticileri finans sektöründe risk yönetimi uygulamalarını tartışıyor. Detaylar için tıklayın.
Çarşamba, 16 Haziran, 2021 - 22:52
Finansal İktisat Yüksek Lisans ve Doktora Programları Bölüm Seçmeli dersi  olan Neural Networks in Finance  2021 Bahar döneminde Doç. Dr. İlkay Boduroğlu tarafından  verilecektir.  Doç. Dr. Boduroğlu Columbia Universitesi doktorasına sahip olup, yapay zeka finans...
Çarşamba, 16 Haziran, 2021 - 22:50
Yeditepe Üniversitesi CFA Institute University Affiliation Programına kabul edildi. Uluslararası Finans Bölümü Öğrencileri CFA Institute University Affiliation Programı ile kariyerlerinde üstün başarıya doğru bir adım daha atıyor. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Lisans...
Salı, 11 Eylül, 2018 - 13:40
Ekonomist, gazeteci, yazar ve TV programcısı Cüneyt Akman 2018 Güz Döneminde FE 533 Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri ve Finans Sistemleri dersi ile Finansal İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programında
Tem 28

TEZ YAZIMINI DESTEKLEYEN PROQUEST YAZAR ÇALIŞTAYI

 ...

Haz 04

Doç. Dr. Şükriye Tüysüz davetiyle 4 büyük kuruluşun üst yöneticileri finans sektöründe risk yönetimi uygulamalarını ...

May 26

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden Dr. Gökhan Büyükşengür "Borsa'da Yatırım için Altın Kurallar" konulu...

Nis 06

Sermaye Piyasası Lisansları ve Sertifikasyon hakkında bilmeniz gereken her şey için bu eğitime katılın:

...

Mar 30

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden Dr.Gökhan Büyükşengür Finans Sektöründe Dijital Dönüşüm ve Geleceğin...